SÚLAD | Občianske zdurženie SÚLAD | Občianske zdurženie

2% dane z príjmu

Podporte našu činnosť

Ďakujeme, že dlhodobo podporujete našu činnosť 2 % dane z príjmu.

Aj tento rok sme prešli registáciou, ktorá nás oprávňuje prijímať túto finančnú podporu.

V roku 2019 svojim príspevkom podporujete programy, ktoré sú zamerané na ženy – matky samoživoteľky.

Akcie majú preventívny charakter. V rámci programov pripravíme prostredie na stretávanie sa takýchto žien, na zdieľanie tém, ktoré ich zaťažujú alebo zaujímajú. Vytvorime bezpečné prostredie pre podporu, hľadanie potrebných riešení, zdokonalenie zručností a schopností,  ktoré sú dôležité na zvládnutie každodenného života v rodinách a spoločnosti.

Ak sa rozhodnete darovať 2 % práve nám, stiahnite si priložené Vyhlásenie.

Vyhlásenie pre zamestnanca na rok 2018   Vyhlásenie-2018-DP-editovateľné

Zo srdca všetkým prispievateľom ďakujeme.

Naše údaje:

Sulad OZ

Tehelná 4

96001 ZVOLEN

IČO: 37819216