SÚLAD | Občianske zdurženie SÚLAD | Občianske zdurženie
?>

Kalendár stretnutí

20. December 2018 Rozhovory o vzťahoch ZVOLEN
21. December 2018 Slnovrat Banská Bystrica
08. Január 2019 Konštelačné stretnutie Banská Bystrica
10. Január 2019 Ženské rozhovory Zvolen
11. Január 2019 Srdce v kruhu žien Levice
15. Január 2019 Kľúče k práci a sebarealizácii ZVOLEN
22. Január 2019 Konštelačné stretnutie Banská Bystrica
26. Január 2019 Tvorím si svoj život Banská Bystrica
29. Január 2019 Cykly ženského života aj pre mužov ZVOLEN
31. Január 2019 Rozhovory o vzťahoch Zvolen
05. Február 2019 Konštelačné stretnutie Banská Bystrica
09. Február 2019 Tvorivá cesta ženy, Cesta k sebe a nové začiatky Banská Bystrica
14. Február 2019 Ženské rozhovory Zvolen
15. Február 2019 Srdce v kruhu žien Levice
16. Február 2019 Kráľovná svojho života Bratislava
17. Február 2019 Menopauza v živote ženy Bratislava
19. Február 2019 Konštelačné stretnutie Banská Bystrica
23. Február 2019 Lektor a podporné skupiny Zvolen
28. Február 2019 Rozhovory o vzťahoch Zvolen
05. Marec 2019 Konštelačné stretnutie Banská Bystrica
08. Marec 2019 Cesty lásky v živote ženy -O mámách a dcérach Zaježová
14. Marec 2019 Ženské rozhovory Zvolen
16. Marec 2019 Lektor a podporné skupiny Zvolen
19. Marec 2019 Konštelačné stretnutie Banská Bystrica
21. Marec 2019 Rozhovory o vzťahoch Zvolen
22. Marec 2019 Srdce v kruhu žien Levice
25. Apríl 2019 Rozhovory o vzťahoch Zvolen
26. Apríl 2019 Srdce v kruhu žien Levice
27. Apríl 2019 Tvorivá cesta ženy, Cesta k láske vo vzťahoch Banská Bystrica
03. Máj 2019 Cesta lásky v živote ženy - Lásky partnerské Hriňová - Blato
09. Máj 2019 Ženské rozhovory Zvolen
17. Máj 2019 Srdce v kruhu žien Levice
30. Máj 2019 Rozhovory o vzťahoch Zvolen
08. Jún 2019 Tvorivá cesta ženy, Cesta k matkám Banská Bystrica
13. Jún 2019 Ženské rozhovory Zvolen
14. Jún 2019 Srdce v kruhu žien Levice
27. Jún 2019 Rozhovory o vzťahoch Zvolen
11. Júl 2019 Ženské rozhovory Zvolen
19. Júl 2019 Cesty lásky v živote ženy - Láska a naše deti Blato - Hriňová
25. Júl 2019 Rozhovory o vzťahoch Zvolen
08. August 2019 Ženské rozhovory Zvolen
22. August 2019 Rozhovory o vzťahoch Zvolen
06. September 2019 Cesty lásky v živote ženy - Robím, čo milujem Zaježová
12. September 2019 Ženské rozhovory Zvolen
21. September 2019 Tvorivá cesta ženy, Cesta k práci a sebarealizácii Banská Bystrica
27. September 2019 Rozhovory o vzťahoch Zvolen
10. Október 2019 Ženské rozhovory Zvolen
24. Október 2019 Rozhovory o vzťahoch Zvolen
09. November 2019 Tvorivá cesta ženy, Cesta k múdrosti B. Bystrica
14. November 2019 Ženské rozhovory Zvolen
29. November 2019 Cesty lásky v živote ženy - Láska bezpodmienečná a ženská spiritualita Zaježová