SÚLAD | Občianske zdurženie SÚLAD | Občianske zdurženie
?>

Kalendár stretnutí

24. Apríl 2019 Srdce v kruhu žien Šahy
25. Apríl 2019 Rozhovory o vzťahoch Zvolen
26. Apríl 2019 Srdce v kruhu žien Levice
27. Apríl 2019 Tvorivá cesta ženy - Žena v partnerskom vzťahu Banská Bystrica
03. Máj 2019 Cesta lásky v živote ženy - Láska v partnerských vzťahoch Hriňová - Blato
09. Máj 2019 Ženské rozhovory Zvolen
17. Máj 2019 Srdce v kruhu žien Levice
29. Máj 2019 Srdce v kruhu žien Šahy
30. Máj 2019 Rozhovory o vzťahoch Zvolen
08. Jún 2019 Tvorivá cesta ženy, Cesta k matkám Banská Bystrica
13. Jún 2019 Ženské rozhovory Zvolen
14. Jún 2019 Srdce v kruhu žien Levice
19. Jún 2019 Srdce v kruhu žien Šahy
27. Jún 2019 Rozhovory o vzťahoch Zvolen
11. Júl 2019 Ženské rozhovory Zvolen
19. Júl 2019 Cesty lásky v živote ženy - Láska a naše deti Blato - Hriňová
25. Júl 2019 Rozhovory o vzťahoch Zvolen
08. August 2019 Ženské rozhovory Zvolen
22. August 2019 Rozhovory o vzťahoch Zvolen
06. September 2019 Cesty lásky v živote ženy - Robím, čo milujem Zaježová
12. September 2019 Ženské rozhovory Zvolen
21. September 2019 Tvorivá cesta ženy, Cesta k práci a sebarealizácii Banská Bystrica
27. September 2019 Rozhovory o vzťahoch Zvolen
10. Október 2019 Ženské rozhovory Zvolen
24. Október 2019 Rozhovory o vzťahoch Zvolen
09. November 2019 Tvorivá cesta ženy, Cesta k múdrosti B. Bystrica
14. November 2019 Ženské rozhovory Zvolen
29. November 2019 Cesty lásky v živote ženy - Láska bezpodmienečná a ženská spiritualita Zaježová