SÚLAD | Občianske zdurženie SÚLAD | Občianske zdurženie
?>

Kalendár stretnutí

21. Január 2020 Konštelačné stretnutie Bánska Bystrica
22. Január 2020 Ano voľnému pohybu Zvolen
23. Január 2020 Srdce v kruhu žien Šahy
25. Január 2020 Lektor a podporné skupiny B. Bystrica
28. Január 2020 Môžu muži porozumieť ženám? ZVOLEN
30. Január 2020 Chvíle pre ženy a mužov Zvolen
04. Február 2020 Konštelačné stretnutie Banská Bystrica
06. Február 2020 Srdce v kruhu žien Šahy
12. Február 2020 Rozvod, rozchod a čo ďalej? Zvolen
13. Február 2020 Čas pre ženy Zvolen
15. Február 2020 Lektor a podporné skupiny Banská Bystrica
18. Február 2020 Konštelačné stretnutie Banská Bystrica
19. Február 2020 Ano voľnému pohybu Zvolen
20. Február 2020 Chvíle pre ženy a mužov Zvolen
05. Marec 2020 Srdce v kruhu žien Šahy
07. Marec 2020 Talent a sebarealizácia B. Bystrica
11. Marec 2020 Rozvod, rozchod a čo ďalej? Zvolen
12. Marec 2020 Čas pre ženy Zvolen
18. Marec 2020 Ano voľnému pohybu Zvolen
26. Marec 2020 Chvíle pre ženy a mužov Zvolen
27. Marec 2020 O mamách a dcérach Hriňová Blato
02. Apríl 2020 Srdce v kruhu žien Šahy
08. Apríl 2020 Rozvod, rozchod a čo ďalej? Zvolen
09. Apríl 2020 Čas pre ženy Zvolen
11. Apríl 2020 Žena a láska v partnerskom vzťahu Banská Bystrica
29. Apríl 2020 Ano voľnému pohybu Zvolen
30. Apríl 2020 Chvíle pre ženy a mužov Zvolen
07. Máj 2020 Srdce v kruhu žien Šahy
14. Máj 2020 čas pre ženy Zvolen
27. Máj 2020 Ano voľnému pohybu Zvolen
28. Máj 2020 Chvíle pre ženy a mužov Zvolen
04. Jún 2020 Srdce v kruhu žien Šahy
05. Jún 2020 Moje telo som ja Hriňová Blato
11. Jún 2020 Čas pre ženy Zvolen
24. Jún 2020 Ano voľnému pohybu Zvolen
25. Jún 2020 Chvíle pre ženy a mužov Zvolen
09. Júl 2020 Čas pre ženy Zvolen
30. Júl 2020 Chvíle pre ženy a mužov Zvolen
13. August 2020 Čas pre ženy Zvolen
27. August 2020 Chvíle pre ženy a mužov Zvolen
10. September 2020 Čas pre ženy Zvolen
24. September 2020 Chvíle pre ženy a mužov Zvolen
26. September 2020 Robím, čo milujem Zvolen
08. Október 2020 Čas pre ženy Zvolen
29. Október 2020 Chvíle pre ženy a mužov Zvolen
12. November 2020 Čas pre ženy Zvolen
26. November 2020 Chvíle pre ženy a mužov Zvolen