SÚLAD | Občianske zdurženie SÚLAD | Občianske zdurženie
?>

Kalendár stretnutí

28. Apríl 2018 Tvorivá cesta ženy, Cesta k láske vo vzťahoch ZVOLEN
05. Máj 2018 Tvorivá cesta ženy, Cesta k láske vo vzťahoch Bratislava
08. Máj 2018 Konštelačné stretnutie Banská Bystrica
09. Máj 2018 Pohybom k radosti ZVOLEN
10. Máj 2018 Ženské rozhovory Zvolen
11. Máj 2018 POdporujem lásku v partnerskom vzťahu. BRNO
18. Máj 2018 Cesta ženy k radosti - mužský princíp v nás Zaježová
22. Máj 2018 Konštelačné stretnutie Banská Bystrica
25. Máj 2018 Rozvíjanie ženy Levice
31. Máj 2018 Rozhovory o vzťahoch Zvolen
01. Jún 2018 Mamy a dcéry. BRNO
09. Jún 2018 Tvorivá cesta ženy, Cesta k matkám ZVOLEN
13. Jún 2018 Pohybom k radosti ZVOLEN
14. Jún 2018 Ženské rozhovory Zvolen
15. Jún 2018 Rozvíjanie ženy Levice
16. Jún 2018 Tvorivá cesta ženy, Cesta k matkám Bratislava
24. Jún 2018 Materstvo a zdroje, ktoré nám pomáhajú BRNO
28. Jún 2018 Rozhovory o vzťahoch Zvolen
11. Júl 2018 Pohybom k radosti ZVOLEN
12. Júl 2018 Ženské rozhovory Zvolen
26. Júl 2018 Rozhovory o vzťahoch Zvolen
16. August 2018 Ženské rozhovory Zvolen
30. August 2018 Rozhovory o vzťahoch Zvolen
13. September 2018 Ženské rozhovory Zvolen
27. September 2018 Rozhovory o vzťahoch Zvolen
06. Október 2018 Tvorivá cesta ženy, Cesta k práci a sebarealizácii Zvolen
11. Október 2018 Ženské rozhovory Zvolen
20. Október 2018 Tvorivá cesta ženy, Cesta k práci a sebarealizácii Bratislava
25. Október 2018 Rozhovory o vzťahoch Zvolen
15. November 2018 Ženské rozhovory Zvolen
24. November 2018 Tvorivá cesta ženy, Cesta k múdrosti ZVOLEN
29. November 2018 Rozhovory o vzťahoch Zvolen
30. November 2018 Cesta ženy k radosti - ženský princíp v nás Zaježová
08. December 2018 Tvorivá cesta ženy, Cesta k múdrosti Bratislava
13. December 2018 Ženské rozhovory Zvolen
20. December 2018 Rozhovory o vzťahoch ZVOLEN