SÚLAD | Občianske zdurženie SÚLAD | Občianske zdurženie

Kalendár stretnutí

Čas pre ženy

Podporné skupiny | Čas pre ženy
08. Október 2020
Zvolen
Jilemnického 10., Zvolen - budova Klemo nad kaviarňou
17:15 - 19:30
8 € za osobu

Stretnutia sú pre ženy v rôznom veku, ktoré majú záujem komunikovať v skupine žien o témach z nášho ženského sveta, o spôsoboch akými ich vnímame a žijeme. Témy rozhovorov vznikajú priamo na skupinách.

V skupinách sa spája ženská rôznorodosť s každodenným životom a vyzýva k porozumeniu, prijímaniu a hľadaniu rovnováhy. Ženy prinášajú do skupiny svoje pohľady a postoje na konkrétne životné situácie.  Obohacujú sa navzájom, vzniká podnetné, podporné, vtipné a dynamické prostredie na šírenie ženskej múdrosti a vytváranie spolupatričnosti.  Zažívame tu široký rozsah názorov a skúseností, nových pohľadov, pochopenie súvislostí, rozšírenie vedomostí s odborným sprevádzaním.  Stretnutie je priestor na získavanie nadhľadu alebo rozšírenia  vlastného pohľadu na  problémy, v ktorých sa možno práve nachádzame alebo len na zbieranie inšpirácií do ďalšieho života.

Stretnutia sú otvorené, voľné, bezpečné, každá žena sa prejavuje podľa svojej aktuálnej potreby.

Ak žena chce, môže byť len pozorovateľkou.

Venujeme si čas pre seba a načerpáme informácie, inšpirácie a podpornú atmosféru zo ženského zdroja – ženského kruhu. 

Na stretnutie je všetko zabezpečené. Prihlásiť sa môžete cez stránku, platbu realizujeme na mieste.

Témy:

9. 1. 2020    Konce a začiatky sú spojené s emóciami a pocitmi.  

13. 2. 2020   Tvorím  svoju cestu rokom. 

12. 3. 2020   Ako povedať vždy, čo si myslím?

 9. 4. 2020    Túžim po dôverných a pravdivých vzťahoch. 

14. 5. 2020    Čo k nám prináša ocenenie, vďačnosť, pochvala?

11. 6. 2020     Rešpektujeme sa medzi ženami vzájomne.

 9. 7. 2020      Spoznávam formy vedomej aj nevedomej manipulácie.

13. 8. 2020     Kedy sa cítim osamelá a čo s tým robím? 

10. 9. 2020     Ako sa vyrovnávame so starnutím? 

  8. 10. 2020   Ticho, nástroj na cestách k sebe. 

12. 11. 2020    Ako rodičia ovplyvňujú naše ženské životy?

10. 12. 2020   Ukončenie roka a oslavy sviatkov.  

Tešíme sa na stretnutia s vami.


Chcem sa zúčastniť   Viac o téme  
Jana Almaja Vaculčiaková

Som lektorka podporných skupín a zážitkových seminárov. Sprevádzam ľudí na individuálnych stretnutiach. Vediem občianske združenie Súlad.

Viac o mne

Ďaľšie stretnutia

Nenašli sa stretnutia k tejto téme.