SÚLAD | Občianske zdurženie SÚLAD | Občianske zdurženie

Kalendár stretnutí

Čas pre ženy

Podporné skupiny | Ženský stan
09. December 2021
Zvolen
Tehelná 4. Zvolen/ budova Klemo
17:30 - 19:30
10 € za osobu

Stretnutia sú pre ženy v rôznom veku, ktoré majú záujem komunikovať v skupine žien o témach z nášho ženského sveta, o spôsoboch akými ich vnímame a žijeme. Témy rozhovorov vznikajú priamo na skupinách.

V skupinách sa spája ženská rôznorodosť s každodenným životom a vyzýva k porozumeniu, prijímaniu a hľadaniu rovnováhy. Ženy prinášajú do skupiny svoje pohľady a postoje na konkrétne životné situácie.  Obohacujú sa navzájom, vzniká podnetné, podporné, vtipné a dynamické prostredie na šírenie ženskej múdrosti a vytváranie spolupatričnosti.  Zažívame tu široký rozsah názorov a skúseností, nových pohľadov, pochopenie súvislostí, rozšírenie vedomostí s odborným sprevádzaním.  Stretnutie je priestor na získavanie nadhľadu alebo rozšírenia  vlastného pohľadu na  problémy, v ktorých sa možno práve nachádzame alebo len na zbieranie inšpirácií do ďalšieho života.

Stretnutia sú otvorené, voľné, bezpečné, každá žena sa prejavuje podľa svojej aktuálnej potreby.

Ak žena chce, môže byť len pozorovateľkou.

Venujeme si čas pre seba a načerpáme informácie, inšpirácie a podpornú atmosféru zo ženského zdroja. 

Na stretnutie je všetko zabezpečené. Prihlásiť sa môžete cez stránku, platbu realizujeme na mieste.

14. 1. 2021   Bezpečie v našom živote.  

11. 2. 2021   Telo ako cesta k sebe. 

11. 3. 2021    O mamách a dcérach. 

 15. 4. 2021    Čo sa môžeme naučiť s pomocou hier. 

13. 5. 2021    Čo k nám prináša ocenenie, vďačnosť, pochvala?

10. 6. 2021     Rešpektujeme sa medzi ženami vzájomne.

 8. 7. 2021      Smiech je liek. 

12. 8. 2021     Cítim sa osamelá? 

  9. 9. 2021     Ako si vzájomne pomáhame ? 

 14. 10. 2021   Spoznávam formy manipulácie?

11. 11. 2021    Ako rodičia ovplyvňujú naše ženské životy?

9. 12. 2021    Aká bola moja cesta rokom?  

Tešíme sa na stretnutia s vami.


Chcem sa zúčastniť   Viac o téme  
Jana Almaja Vaculčiaková

Som lektorka podporných skupín a zážitkových seminárov. Sprevádzam ľudí na individuálnych stretnutiach. Vediem občianske združenie Súlad.

Viac o mne

Ďaľšie stretnutia

Nenašli sa stretnutia k tejto téme.