SÚLAD | Občianske zdurženie SÚLAD | Občianske zdurženie

Kalendár stretnutí

Cesta ženy k radosti - dieťa v nás

Trojdňový víkendový program | Cesta ženy k radosti
02. Február 2018
do: 04.Február 2018
Zaježová
Vzdelávacie centrum
piatok 17.00 , nedeľa 13.00
135€

Pre koho sú stretnutia určené?

Pre ženy bez obmedzenia veku, ktoré túžia po radosti v živote, chcú sa spoznávať a prinášať do života nové inšpirácie. Je pre ženy, ktoré chcú byť spokojné a veselé, ktoré hľadajú cestu k sebaláske, aj pre ženy, ktoré prežívajú náročné životné obdobie a hľadajú východisko. Pozývame aj ženy, ktoré sa nevedia zorientovať v živote, ale vedia, že sa chcú posunúť k niečomu novému. Pre ženy, ktoré vedia, čo nechcú, a hľadajú to, čo chcú. Pokojne sa môžete pridať aj vtedy, ak ste v živote spokojné a chcete si oddýchnuť v podnetnom prostredí a stráviť čas s inými ženami. Seminára sa môžete zúčastniť s kamarátkami či s dcérami alebo mamami. Stretnutia sú maximálne pre 15 žien. 

Čo nás čaká?

PRVÉ STRETNUTIE:

2. 2. – 4. 2. 2018 : Radosť v živote alebo dieťa v nás

Venujeme pozornosť svojej radosti, začneme spoznávať princípy svojej vnútornej rodiny. Pozrieme sa na to, čo našu radosť blokuje, prečo máme problém s jej prežívaním. Ako sa má naše vnútorné dieťa? Naučíme sa rozvíjať záujem o seba, zvedavosť, hravosť, spontánnosť a hľadáme prirodzené formy vlastného prejavovania týchto kvalít. Zisťujeme, ktoré zo svojich vnútorných potrieb nemáme naplnené a čo s tým vieme urobiť. Zistíme, čo všetko nám robí radosť a ako ju môžeme podporiť v našej realite. Vytvoríme plagát radosti každodenného života a naladíme sa na prežívanie radosti v novom roku.

DRUHÉ STRETNUTIE:

18. 5. – 20. 5. 2018 Radosť v partnerských vzťahoch a mužský princíp v nás

Objavíme kvality mužského princípu pomocou mužských archetypov.Stretneme sa s kvalitami chlapca, bojovníka, milenca, otca, kráľa a múdreho muža a spoznáme mužské kvality. Venujeme pozornosť svojmu vnútornému mužovi, uvedomíme si schopnosti, ktoré používame. Nájdeme najprirodzenejší spôsob, ako žiť mužské schopnosti v každodennej realite tak, aby sme vnímali vlastnú vnútornú rovnováhu a radosť. Aby sme mohli prijímať, rešpektovať a spolupracovať s mužmi, ktorí sú súčasťou nášho každodenného života. 

TRETIE STRETNUTIE:

30. 11. – 2. 12. 2018 Radosť ženy a ženský princíp v nás

Objavíme kvality ženského princípu pomocou archetypov, ktoré sú súčasťou nášho životného cyklu. Stretneme sa s kvalitami dievčaťa, milenky, matky, kráľovnej, múdrej ženy, žien, nášho rodu, ktoré nás ovplyvnili a pomáhajú nám spoznávať svoju ženskú podstatu. Objavujeme spôsoby, ako v ženských kvalitách rozvíjame radosť, ako vnímame a prijímame seba a ľudí okolo. Nájdeme, v čom sa skrýva naša ženská radosť, ktorú môžeme prejavovať a prinášať ju cez svoju tvorivosť do každodenného života. Uzavrieme tému celej svojej vnútornej rodiny s láskou a pochopením seba, partnerov, deti.

Programom sprevádza lektorka Jana Almaja Vaculčiaková.

Na prvom víkende hosťuje: Alžbeta Vaculčiaková 

Príspevok na jednotlivé víkendy mimo akciu je 190€.

AKCIA

Pri úhrade do 20. januára je príspevok za prvý víkend 135€.

Pri úhrade do 20. januára je príspevok za celý cyklus 475€.

V cene je ubytovanie, vegetariánska celodenná strava, program, materiály, darčeky.

Čo nám víkendy prinesú?

Nové zážitky, nové vedomosti, nové skúsenosti a zážitky, relax, oddych, tvorenie, hry.

Naladíme sa na prírodu a naučíme sa z nej odčítať potrebné a prínosné pre život. Naše spojenie s prírodou nás vedie k prirodzenému spôsobu bytia, oddýchneme si.

Zdieľanie ženských príbehov a odovzdávanie skúseností a vedomostí. Hlbšie zdieľanie tém, ktoré sa spájajú s radosťou a sú súčasťou nášho každodenného života.

Bezpečné prostredie, záujem, prijatie, slobodu v prejavení sa, úctu, rešpekt, uznanie, dôveru, spoluprácu, múdrosť žien. Zažijeme ženskú atmosféru, prirodzený spôsob bytia, bez súťaženia, posudzovania, hodnotenia.

Dozvieme sa o princípoch, ktoré žijeme vo svojich rodinách. O vzťahoch k deťom, partnerom, k sebe a o tom, aké sú možnosti rozvíjania lásky a radosti.

Naučíme sa porozumieť signálom tela, reagovať na ne a vnímať múdrosť, ktorú v sebe máme.

Vytvoríme cesty k sebaláske, sebaúcte, sebadôvere, sebahodnote, sebavedomiu.

Príležitosť žiť vedomejšie a nájsť odpovede na vlastné otázky.

Náhľad alebo nadhľad na to, čo aktuálne žijeme.

Sebapoznávacie techniky, hry, prvky tanečno-pohybovej terapie, arteterapie, dramaterapie, muzikoterapie, vône, meditácie, masáže, tvorivé aktivity, ktoré prinesú inšpirácie do každodenného života.

Podporu a povzbudenie v náročnejších obdobiach života.
Čas pre seba, radosť, relax, pohodu, spokojnosť, uvoľnenie, prírodu, priateľstvá. Inšpirácie pre pokojnejší, farebnejší, bezpečnejší, láskavejší, hravejší, sebavedomejší a úspešnejší nový život.

Ženské stretnutia majú svoje bezpečné pravidlá, každá žena si určuje rozsah vlastného prejavenia sa, podľa potrieb a záujmu. Skupiny prebiehajú pod odborným vedením.

Odporúčame absolvovať celý cyklus, jednotlivé stretnutia majú následnosť, hovoria o postupnosti vývoja nášho vnútorného potenciálu.
Chýbajúce stretnutia si môžete doplniť v nasledujúcom roku, ak uznáte za vhodné.

 

Na úhradu poplatku za celý cyklus je možné využiť po dohode splátkový kalendár. V prípade záujmu nás kontaktujte, prosím.

Program je možné zakúpiť aj formou darčekovej poukážky. V prípade záujmu nás kontaktujte, prosím.

Darčeky:

Jedna individuálna konzultácia pre ženy, ktoré prejdu celým cyklom. Môžete ju využiť podľa vlastnej potreby v priebehu roka 2018.

Certifikát za účasť na cykle Cesta ženy k radosti.

Pracovné materiály k jednotlivým témam.

Pozvané hostky k jednotlivým programom. Magdaléna Vaculčiaková, Alžbeta Vaculčiaková, a iní.

Ženy, ktoré zvažujú účasť na seminároch, si môžu overiť svoje rozhodnutiea pred platbou využiť  štvrťhodinovú konzultáciu (mail, telefón, osobné stretnutie).

Viac informácií k prihláseniu: Jana Almaja Vaculčiaková, 0907141509alebo jvaculciakova@gmail.com.

Prihlasujte sa, prosím, záväzne, cez náš prihlasovací formulár alebo mailom jvaculciakova@gmail.com. Záujem o účasť je potrebné potvrdiť platbou na účet: SK7909000000000402936872.  Do poznámky k platbe uveďte názov seminára a Vaše meno. Ďakujeme.

Tešíme sa na stretnutia s vami:)

 


Chcem sa zúčastniť   Viac o téme  
Jana Almaja Vaculčiaková

Lektorka zážitkových seminárov a podporných skupín. Sprevádza ľudí na individuálnych stretnutiach. Vedie občianske združenie Súlad.

Viac o mne
Alžbeta Vaculčiaková

Herečka na voľnej nohe. Organizátorka podujatí v Brne.

Viac o mne

Ďaľšie stretnutia

Nenašli sa stretnutia k tejto téme.