SÚLAD | Občianske zdurženie SÚLAD | Občianske zdurženie

Kalendár stretnutí

Cesta ženy k radosti - prezentácia cyklu

Podporné skupiny | Cesta ženy k radosti - prezentácia cyklu
23. November 2018
Bratislava
Hagia Sofia - oáza pre telo a dušu, Klincova 20
17:30 - 20:30
18€

Predstavme si malú trojčlennú rodinku – dieťa, mamu, otca. Ak sú všetci spokojní, je v rodine radosť, láska, porozumenie, záujem, podpora, spolupráca. Ak je v rodine chaos a disharmónia, jej členovia sa cítia nepríjemne, nemajú naplnené svoje potreby, chýba im pocit bezpečia, istoty, vnútorná rovnováha.

V našom dospelom živote môžeme v sebe vnímať takéto časti, ktoré sa individuálnym spôsobom prejavujú v našej dennej realite. Predstavme si, že každá z nás má v sebe svoju malú vnútornú rodinku. Môžeme v sebe vnímať svoju ženskú časť – ženský princíp, svoju mužskú časť – mužský princíp a svoje vnútorné dieťa.

Počas cyklu víkendov im postupne venujeme čas a pozornosť. Spoznávame kvality a možnosti týchto častí, učíme sa porozumieť ich potrebám. Doprajeme každej časti to, po čom túži a vnesieme tieto túžby do svojho každodenného života. Začneme cítiť záujem, porozumenie, uvoĽnenie, spontánnosť, radosť a toto všetko prinesieme do svojich rodín. Viac informácií o cykle nájdete http://sulad.sk/zeny/cesta-zeny-k-radosti/

Stretnutie, ktoré sme pripravili je pre všetky ženy, bez ohľadu na vek, ktoré majú záujem o absolvovanie cyklu, alebo majú záujem o každodennú radosť, rovnováhu a spokojnosť, o psychické a fyzické zdravie. 

Vytvárame priestor na 
– zážitok zo stretnutia žien a spoločné zdieľanie.
– zoznámenie sa s lektorkou Janou Almajou Vaculčiakovou a jej prístup k ženám a témam.
– vlastnú skúsenosť s tým ako vnímame mužský princíp v sebe a v mužoch okolo.
– hry a stretnutie sa s dieťaťom v nás:)
– otvorenú komunikáciu o cykle na rok 2019 a vašich potrebách, ktoré zahrnieme do prípravnej časti aby cyklus bol „šitý“ na mieru:)

Nahlasujte sa prosím na adrese jvaculciakova@gmail.com

Príspevok 18€

Záujem o účasť odporúčame potvrdiť platbou na účet: SK7909000000000402936872, počet miest je obmedzený vzhľadom na veľkosť priestoru. Do poznámky ku platbe, uveďte názov akcie a vaše meno. Ďakujeme.

Začíname o 17.30 a končíme 20.30

Krásne miesto Hagia Sofia- oáza pre telo a dušu, Klincova 22. BA

Prosím priniesť pohodlné oblečenia na sedenie a pohyb.

Tešíme sa na vás milé ženy:)) www.sulad.sk


Chcem sa zúčastniť   Viac o téme  
Jana Almaja Vaculčiaková

Som lektorka zážitkových seminárov a podporných skupín. Sprevádzam ľudí na individuálnych stretnutiach. Vediem občianske združenie Súlad.

Viac o mne

Ďaľšie stretnutia

Nenašli sa stretnutia k tejto téme.