SÚLAD | Občianske zdurženie SÚLAD | Občianske zdurženie

Kalendár stretnutí

Cesta ženy k radosti - ženský princíp v nás

Trojdňový víkendový program | Cesta ženy k radosti
30. November 2018
do: 02.December 2018
Zaježová
Vzdelávacie centrum
piatok 17.00 , nedeľa 13.00
170€

Predstavme si malú trojčlennú rodinku – dieťa, mamu, otca. Ak sú všetci spokojní, je v rodine radosť, láska, porozumenie, záujem, podpora, spolupráca. Ak je v rodine chaos a disharmónia, jej členovia sa cítia nepríjemne, nemajú naplnené svoje potreby, chýba im pocit bezpečia, istoty, vnútorná rovnováha.

V našom dospelom živote môžeme v sebe vnímať takéto časti, ktoré sa individuálnym spôsobom prejavujú v našej dennej realite. Predstavme si, že každá z nás má v sebe svoju malú vnútornú rodinku. Môžeme v sebe vnímať svoju ženskú časť – ženský princíp, svoju mužskú časť – mužský princíp a svoje vnútorné dieťa.

Počas cyklu víkendov im postupne venujeme čas a pozornosť. Spoznávame kvality a možnosti týchto častí, učíme sa porozumieť ich potrebám. Doprajeme každej časti to, po čom túži a vnesieme tieto túžby do svojho každodenného života.

Posledné stretnutie z cyklu je Radosť a náš ženský princíp. Cítime a prirodzene žijeme svoju ženskosť? Sme spokojné s tým, aké sme? Prejavujeme sa v plnom rozsahu, vnímame radosť a lásku, používame všetky svoje schopnosti?Ak sme odpovedali áno, pravdepodobne rozumieme sebe, iným ženám a súcitíme s nimi, podporujeme blízkych ľudí k rastu, sme prijímané prostredím. Naopak, ak v sebe vnímame neistotu, nespokojnosť a nepochopenie svojej ženskosti a premenlivosti, pravdepodobne sa to nepríjemne prejavuje v našom každodennom živote – napríklad vo vzťahoch alebo aj na našom na zdraví. Pochopenie seba prináša sebaistotu, sebavedomie, sebadôveru, čistú lásku, ktorú prežívame smerom k sebe a smerom k iným.  

Ak si uvedomíme, ako v nás tieto kvality žijú, vieme pochopiť, čo sa nám deje v partnerských vzťahoch, vo vzťahoch k našim deťom, k blízkym. Ak vedomejšie pracujeme s týmito časťami cítime vnútonú rovnováhu, nastáva pochopenie, uvoľnenie a určite prichádza do života viac radosti.

Na víkendoch sa učíme podporiť samy seba, dopriať si lásku, starostlivosť, poznanie, aby sme mohli žiť radostnejšie.
Všetko, čo urobíme pre seba, robíme vždy aj pre iných. To, čo poznáme, vieme priniesť k ľuďom, s ktorými žijeme a tým obohacujeme rodinný život.

Čo nás čaká?

TRETIE STRETNUTIE:

30. 11. – 2. 12. 2018 Radosť ženy a ženský princíp v nás

Objavíme kvality ženského princípu pomocou archetypov, ktoré sú súčasťou nášho životného cyklu. Stretneme sa s kvalitami dievčaťa, milenky, matky, kráľovnej, múdrej ženy, žien, nášho rodu, ktoré nás ovplyvnili a pomáhajú nám spoznávať svoju ženskú podstatu. Objavujeme spôsoby, ako v ženských kvalitách rozvíjame radosť, ako vnímame a prijímame seba a ľudí okolo. Nájdeme, v čom sa skrýva naša ženská radosť, ktorú môžeme prejavovať a prinášať ju cez svoju tvorivosť do každodenného života. Uzavrieme tému celej svojej vnútornej rodiny s láskou a pochopením seba, partnerov, deti.

Pre koho sú stretnutia určené?

Pre ženy bez obmedzenia veku, ktoré túžia po radosti v živote, chcú sa spoznávať a prinášať do života nové inšpirácie. Je pre ženy, ktoré chcú byť spokojné a veselé, ktoré hľadajú cestu k sebaláske, aj pre ženy, ktoré prežívajú náročné životné obdobie a hľadajú východisko. Pozývame aj ženy, ktoré sa nevedia zorientovať v živote, ale vedia, že sa chcú posunúť k niečomu novému. Pre ženy, ktoré vedia, čo nechcú, a hľadajú to, čo chcú. Pokojne sa môžete pridať aj vtedy, ak ste v živote spokojné a chcete si oddýchnuť v podnetnom prostredí a stráviť čas s inými ženami. Seminára sa môžete zúčastniť s kamarátkami či s dcérami alebo mamami. Stretnutia sú maximálne pre 15 žien. 

Programom sprevádza lektorka Jana Almaja Vaculčiaková.

Na prvom víkende hosťuje: Alžbeta Vaculčiaková 

Čo nám víkendy prinesú?

Nové zážitky, nové vedomosti, nové skúsenosti a zážitky, relax, oddych, tvorenie, hry.

Naladíme sa na prírodu a naučíme sa z nej odčítať potrebné a prínosné pre život. Naše spojenie s prírodou nás vedie k prirodzenému spôsobu bytia, oddýchneme si.

Zdieľanie ženských príbehov a odovzdávanie skúseností a vedomostí. Hlbšie zdieľanie tém, ktoré sa spájajú s radosťou a sú súčasťou nášho každodenného života.

Bezpečné prostredie, záujem, prijatie, slobodu v prejavení sa, úctu, rešpekt, uznanie, dôveru, spoluprácu, múdrosť žien. Zažijeme ženskú atmosféru, prirodzený spôsob bytia, bez súťaženia, posudzovania, hodnotenia.

Dozvieme sa o princípoch, ktoré žijeme vo svojich rodinách. O vzťahoch k deťom, partnerom, k sebe a o tom, aké sú možnosti rozvíjania lásky a radosti.

Naučíme sa porozumieť signálom tela, reagovať na ne a vnímať múdrosť, ktorú v sebe máme.

Vytvoríme cesty k sebaláske, sebaúcte, sebadôvere, sebahodnote, sebavedomiu.

Príležitosť žiť vedomejšie a nájsť odpovede na vlastné otázky.

Náhľad alebo nadhľad na to, čo aktuálne žijeme.

Sebapoznávacie techniky, hry, prvky tanečno-pohybovej terapie, arteterapie, dramaterapie, muzikoterapie, vône, meditácie, masáže, tvorivé aktivity, ktoré prinesú inšpirácie do každodenného života.

Podporu a povzbudenie v náročnejších obdobiach života.
Čas pre seba, radosť, relax, pohodu, spokojnosť, uvoľnenie, prírodu, priateľstvá. Inšpirácie pre pokojnejší, farebnejší, bezpečnejší, láskavejší, hravejší, sebavedomejší a úspešnejší nový život.

Ženské stretnutia majú svoje bezpečné pravidlá, každá žena si určuje rozsah vlastného prejavenia sa, podľa potrieb a záujmu. Skupiny prebiehajú pod odborným vedením.

Odporúčame absolvovať celý cyklus, jednotlivé stretnutia majú následnosť, hovoria o postupnosti vývoja nášho vnútorného potenciálu.
Chýbajúce stretnutia si môžete doplniť v nasledujúcom roku, ak uznáte za vhodné.

Príspevok na jednotlivé víkendy mimo akciu je 190€.

AKCIA

Pri úhrade do 20. januára je príspevok za prvý víkend 135€.

Pri úhrade do 20. januára je príspevok za celý cyklus 475€.

Pri úhrade do 31. januára je príspevok za druhý víkend 170€.

Pri úhrade do 31. januára je príspevok za tretí víkend 170€.

V cene je ubytovanie, vegetariánska celodenná strava, program, materiály, darčeky.

Na úhradu poplatku za celý cyklus je možné využiť po dohode splátkový kalendár. V prípade záujmu nás kontaktujte, prosím.

Program je možné zakúpiť aj formou darčekovej poukážky. V prípade záujmu nás kontaktujte, prosím.

Darčeky:

Jedna individuálna konzultácia pre ženy, ktoré prejdu celým cyklom. Môžete ju využiť podľa vlastnej potreby v priebehu roka 2018.

Certifikát za účasť na cykle Cesta ženy k radosti.

Pracovné materiály k jednotlivým témam.

Pozvané hostky k jednotlivým programom. Magdaléna Vaculčiaková, Alžbeta Vaculčiaková, a iní.

Ženy, ktoré zvažujú účasť na seminároch, si môžu overiť svoje rozhodnutiea pred platbou využiť  štvrťhodinovú konzultáciu (mail, telefón, osobné stretnutie).

Viac informácií k prihláseniu: Jana Almaja Vaculčiaková, 0907141509alebo jvaculciakova@gmail.com.

Prihlasujte sa, prosím, záväzne, cez náš prihlasovací formulár alebo mailom jvaculciakova@gmail.com. Záujem o účasť je potrebné potvrdiť platbou na účet: SK7909000000000402936872.  Do poznámky k platbe uveďte názov seminára a Vaše meno. Ďakujeme.

Tešíme sa na stretnutia s vami:)


Chcem sa zúčastniť   Viac o téme  
Jana Almaja Vaculčiaková

Lektorka zážitkových seminárov a podporných skupín. Sprevádza ľudí na individuálnych stretnutiach. Vedie občianske združenie Súlad.

Viac o mne

Ďaľšie stretnutia

Nenašli sa stretnutia k tejto téme.