SÚLAD | Občianske zdurženie SÚLAD | Občianske zdurženie

Kalendár stretnutí

Chvíle pre ženy a mužov

Podporné skupiny | Chvíle pre ženy a mužov
29. September 2022
Zvolen
Tehelná 4. Zvolen/ budova Klemo
17:15 - 19:30
12€ za osobu

Stretnutia sú pre ženy a mužov v rôznom veku, ktorí majú záujem komunikovať v skupine ľudí o vzťahových témach a o spôsoboch akými ich vnímame a žijeme

V skupinách sa spája ženský a mužský svet v témach každodenného života a vyzýva k porozumeniu, prijímaniu a hľadaniu rovnováhy. Ženy aj muži prinášajú do skupiny rôznorodé pohľady a postoje na konkrétne životné situácie. Je to veľmi obohacujúce, podnetné, podporné, vtipné a dynamické. Niekedy prichádzajú do skupín len ženy, mužov je málo.  Zažívame tu široký rozsah názorov a skúseností, nových pohľadov, pochopenie súvislostí, rozšírenie vedomostí, inšpirácií do ďalšieho života, čo nám pomôže rozšíriť si vlastný pohľad na vzťahy a problémy, v ktorých sa možno práve nachádzame.

Stretnutia sú otvorené, voľné, každý sa prejavuje podľa svojej aktuálnej potreby.

Kto chce, môže byť len pozorovateľom.

Skupiny majú svoje pravidlá, ktoré zabezpečujú bezpečie pre ľudí v skupine.

Rozhovory prebiehajú s odborným sprevádzaním. 

Na stretnutie je všetko zabezpečené.

Záväzne prihlásiť sa môžete cez stránku, platbu realizujeme na mieste.

Môžete si pozrieť referencie ľudí zo skupín http://sulad.sk/sulad/referencie/

Témy a termíny :

27. 1. 2022   Čo potrebujem vo vzťahu?

24. 2. 2022  Láska je…?

24. 3. 2022  Čo si muži myslia o ženách a čo si ženy myslia o mužoch?

28. 4. 2022  Ako si vyberáme partnerov?

26. 5. 2022  Spolupracujeme alebo bojujeme?

23. 6. 2022  Emocionálna komunikácia v partnerskom vzťahu.

28. 7. 2022  Čo sa deje, keď muž alebo žena pochybujú o vzťahu?

25. 8. 2022  Spoločné zážitky nás spájajú.

29. 9. 2022  Vzory pre partnerský život.

27. 10. 2022  Dôvera v partnerskom vzťahu.

24. 11. 2022   Zdravé medziľudské vzťahy.

15. 12. 2022  Čo nám priniesol rok a čo sme sa naučili v partnerskom vzťahu?

Tešíme sa na stretnutia s vami.


Chcem sa zúčastniť   Viac o téme  
Jana Almaja Vaculčiaková

Som lektorka podporných skupín a zážitkových seminárov. Sprevádzam ľudí na individuálnych stretnutiach. Vediem občianske združenie Súlad.

Viac o mne

Ďaľšie stretnutia

Nenašli sa stretnutia k tejto téme.