SÚLAD | Občianske zdurženie SÚLAD | Občianske zdurženie

Kalendár stretnutí

HRA a jej možnosti v podpornej skupine

Dvojdňový víkendový program | HRA a jej možnosti v podpornej skupine
22. Október 2022
do: 23.Október 2022
Zvolen
Tehelná 4. Zvolen/ budova Klemo
sobota od 10.00 - 17.00 a nedeľa od 9.00 do 16.00
150 €

Možnosti použitia hier  sú veľmi široké a rada ich prinášam do podporných skupín.

S ich pomocou vytvárame prostredie, kde pracujeme s témami formou zážitku. Zážitkom získavame skúsenosť, cez ktorú sa najľahšie spoznávame ale aj meníme, niektoré zaužívané spôsoby tým, že máme príležitosť vyskúšať si nový spôsob sebaprejavenia sa. S hrou môžeme bezpečne vystupovať zo svojich zón konfortu a pozorovať sa, aké to pre nás je. Pri hre sa uvoľňujeme, pohybujeme, smejeme.

Hra môže byť prvým krokom, ktorý nás povzbudí k zmenám v reálnom živote.

Stretnutie je pre lektorov,

ktorí majú chuť zažiť rôzne podoby hier a tak nájsť použitie pre svoju prax na základe vlastnej skúsenosti. 

Hry v podpornej skupine poslúžia na  zoznamovanie,  diagnostikáciu aktuálneho nastavenia v skupine, hry môžu byť integračné, spájajúce ľudí v skupine. Hry sú nástrojom k hlbšiemu vhľadu do vlastného vnútra, môžu podporiť formy a pochopenie komunikácie alebo priniesť vedomosť o prirodzenom spôsobe života a spojení s prírodou. Cez hru  môžeme  vnímať úspech ale aj neúspech a na základe hry si môžeme uvedomovať a pochopiť ako reagujeme. Hrami môžeme ukončovať a uzatvárať rôzne situácie a procesy, hrami môžeme porozumieť svojim emóciám. Hra je nástroj k pohybu, k uvoľneniu napätia a stresu, k zážitku a ku skúsenosti.

Minimálny lektorský príspevok  na 2 dni: 150 €/ lektor, organizácia, občerstvenie, materiál k víkendu.

Každý víkend prináša 15 hodín aktívnej práce s témami.

Inšpirácie k hrám, zážitkové učenie, trénovanie zručností, rozhovory, individuálny prístup podľa potreby, odpovede na vaše otázky, vytvorenie bezpečne formy pre vašu prácu so skupinou, overenie si zručností, Certifikát za účasť.

V prípade záujmu o informácie týkajúce sa pripravovaných stretnutí kontaktujte lektorku Janu Almaja Vaculčiakovú na: jvaculciakova@gmail.com. alebo 0907141509

Prihlasujte sa, prosím, cez náš prihlasovací formulár alebo mailom. Vyplníte záväznú prihlášku a záujem o účasť potvrdíte platbou na účet: SK7909000000000402936872. Do poznámky ku platbe uveďte názov seminára a vaše meno. Ďakujeme.

Prihlásených účastníkov vždy kontaktujeme týždeň pred akciou a posielame bližšie info.

Ďakujeme za čas, ktorý ste venovali informáciám v ponuke.


Chcem sa zúčastniť   Viac o téme  
Jana Almaja Vaculčiaková

Som lektorka podporných skupín a zážitkových seminárov. Sprevádzam ľudí na individuálnych stretnutiach. Vediem občianske združenie Súlad.

Viac o mne

Ďaľšie stretnutia

Nenašli sa stretnutia k tejto téme.