SÚLAD | Občianske zdurženie SÚLAD | Občianske zdurženie

Kalendár stretnutí

Lektor a podporné skupiny

Dvojdňový víkendový program | PODPORNÁ SKUPINA v každodennom živote
15. Február 2020
do: 16.Február 2020
Banská Bystrica
Súlad, Kapitulská 14. B. Bystrica
sobota od 10 do 17.00, nedeľa od 9.00 do 16.00
120€

Kde všade nájdeme  podporné skupiny?

V rôznych pracovných oblastiach. Stretávame sa s nimi pri predaji kozmetiky, výživových doplnkov, pri organizovaní prednášok, pri rôznorodých skupinových akciách, pri prednáškach, pri učení ľudí tvorivým činnostiam, pri práci v sociálnych zariadeniach, pri pohybových aktivitách, pri záujmových programoch a tvorivých činnostiach, pri cestovaní, pri učení sa jazykov, pri krúžkoch, v kluboch s rôznym zameraním.

Čo sú podporné skupiny?

Stretnutia ľudí, ktorí potrebujú podporu  pri činnosti, ktorej venujú pozornosť,  pri  rozširovaní sociálneho prostredia, pri získavania vedomostí, skúseností alebo zručností, pri potrebnej relaxácii alebo ich lákajú nové možnosti pre život. Takýto ľudia majú väčšinou aktívny prístup, spája ich spoločný zámer, záujem o osobnostný rast, o posúvanie pracovných procesov, o život v harmónii, o spoluprácu, prijímanie odlišností a spoznávanie nových vecí, o učenie alebo meditáciu, relax.

Podporná skupina je jednou z možností ako sa prirodzene vzdelávať pomocou zdieľania skúseností a vzájomného odovzdávania  vedomostí. Pritom sme všetci súčasťou podporného a inšpirujúceho prostredia, ktoré vytvárajú  ľudia s podobnými záujmami a pozitívnym prístupom k životu. Odovzdávame a zároveň prijímame. Sme si navzájom užitoční, rovnocenní a máme tendenciu smerovať svoj život k lepšiemu.

Podporné skupiny boli témou mojej záverečnej práce na Pražskej vysokej škole psychosociálnych štúdií. Môj záujem o prácu so skupinami sa neustále prehlbuje, vidím význam  a možnosti skupín v prostredí. Pre mňa ako lektorku  je dôležité poznať základné zručnosti pri práci s ľuďmi, aby vznikla podpora, bezpečný priestor pre všetkých, dôvera a zdieľanie, rast a nové možnosti.

Rada podporím lektorov v ich rozhodnutí pracovať s ľuďmi tak, aby sa vo svojej práci cítili bezpečne a príjemne.  

Termín druhého víkendu : 15. 2. 2020

Témy :

I. deň  – bezpečie, podpora, komunikácia, cyklický proces, spolupráca v skupine 

Témy skupín, definícia tém a práca s nimi. Bezpečie, podpora, zdravá a rešpektujúca komunikácia. Trénovanie rôznych procesov v skupine.  Prezentujeme  vlastný koncept práce so skupinou, trénujeme zručnosti, vnímame bezpečnosť v skupine, zachytávame aktuálne procesy, ktoré použijeme ako nástroje na pochopenie danej situácie. Trénujeme prácu s konfliktom, tichom, aktiváciu skupiny, uvoľnenie sa v skupine, hodnotenie, posudzovanie, rady. Vnímame práca s cyklom skupiny. Prácu s emóciami a pocitmi. Ako prijať všetkých účastníkov s ohľadom na odlišnosti, ako ich integrovať, ako im vytvoriť priestor na zdieľanie. A iné

II. deň – techniky, hry, inšpirácie, kreativita, tvorivosť

Zhrnutie celého cyklu. Rozšírenie možností práce s ľuďmi. Trénovanie v používaní rôznych techník. Vzájomné inšpirácie s technikami, ktoré pomôžu pri uchopení procesov pri práci so skupinou. Inšpirácia psychomotorickými hrami, pohybom a jeho možnosťami, tvorivými technikami, osobnostnými cvičeniami. Manuál k hrám so skupinami. Uzavretie spoločnej práce a vyústenie do podporných stretnutí pre lektorov.

 Víkendy si môžete vybrať podľa tém, ktoré vás zaujmú.

Jeden víkend prináša 16 hodín práce s lektorskými zručnosťami.

Odporúčame absolvovať celý cyklus, ak máte záujem zoznámiť sa s plnými možnosťami lektorskej práce. Spolu je to 64 hodín.

Minimálny lektorský príspevok: 120€/ víkend/lektor, organizácia, občerstvenie, materiál k víkendom

V prípade úhrady oboch víkendov 220€

Prihlasujte sa, prosím, cez náš prihlasovací formulár alebo mailom. Vyplníte záväznú prihlášku a záujem o účasť potvrdíte platbou 110€ alebo 190€ v prípade celého cyklu na účet: SK7909000000000402936872. 

Počet miest je pre 10 osob.  Do poznámky ku platbe uveďte názov seminára a vaše meno. Ďakujeme.

Prihlásených účastníkov vždy kontaktujeme týždeň pred akciou a posielame bližšie info.

Strava a ubytovanie individuálne.

Predpokladané miesto na semináre:   Zvolen, Jilemnického 10.  alebo B. Bystrica, Kapitulská 14.

V prípade záujmu o informácie týkajúce sa pripravovaného seminára ma pokojne kontaktujte na jvaculciakova@gmail.com. 0907141509

Teším sa na stretnutia s vami:)


Chcem sa zúčastniť   Viac o téme  
Jana Almaja Vaculčiaková

Som lektorka zážitkových seminárov a podporných skupín. Sprevádzam ľudí na individuálnych stretnutiach. Vediem občianske združenie Súlad.

Viac o mne

Ďaľšie stretnutia

Nenašli sa stretnutia k tejto téme.