SÚLAD | Občianske zdurženie SÚLAD | Občianske zdurženie

Kalendár stretnutí

Moje telo som ja

Dvojdňový víkendový program | Moje telo som ja
30. Január 2021
do: 31.Január 2021
Zvolen
Anaháta, Hviezdoslavova 22. Zvolen
sobota od 9.00 - 16.00 a nedeľa od 9.00 do 15.00
110€

Pozývame všetky ženy, ktoré cítia, že potrebujú podporiť vnímavý  prístup k sebe, ktorý sa spája s prevenciou zdravia a zároveň je možnosťou pre pokojný a naplnený život.    

Pomáhali mi rôzne techniky.

Techniky sú pre mňa nástroje, ktorými môžeme, keď sa rozhodneme, meniť svoje aktuálne fyzické, mentálne alebo emocionálne nastavenie. Najskôr potrebujeme spoznať aké vlastne nastavenie máme,  aké sme.  Ak zistíme, že nám niečo nevyhovuje, môžeme to následne meniť, presne tak ako potrebujeme. Ak cítite, nezáujem o seba, môžeme počas jediného víkendu nahradiť tento nezáujem, záujmom.  Nástroje alebo techniky, ktoré  použijeme nám budú k dispozícii v každodennej realite a môžeme záujem a starostlivosť o seba ďalej rozvíjať aj v každodennej realite.

Myslím, že sa môžeme začať na víkend naozaj tešiť.

Čo nám stretnutie prinesie?

Naučíme sa vnímať fyzické a energetické  hranice svojho tela a rešpektovať ich.

Odpozorujeme biorytmus v tele, zoznámime sa s cyklami tela a nájdeme spojenie s prírodou.

Spoznáme aktívnu energiu v tele a nájdeme si vhodný pohyb, ktorý naše telo potrebuje.

Naučíme sa jednoduché techniky na uvoľnenie stresu a napätia.

Prežijeme chvíle úcty k vlastnému telu, prijatie a uvedomenie si jeho hodnoty. 

Porozprávame sa o sexualite, o jej cykloch, o prejavení vlastnej tvorivej energie, ktorá sídli v našom centre.

Zažijeme množstvo nových inšpirácií formou pohybu, tanca, hier.

Víkendom prejdeme SPOLU v prijímajúcej a podpornej ženskej energii, kde zažijeme prirodzené spojenie so sebou a so ženami okolo.

Každá aktivita je dobrovoľná, rozhodujeme sa podľa svojich aktuálnych možností.

Zamyslíme sa nad tým, čím všetkým živíme svoje telo a čím ho chceme živiť ďalej.

de a kedy?

Anaháta, Hviezdoslavova 22., Zvolen

Víkend od 30.1. – 31.1. 2021

Začíname v sobotu od 10.00 – 18.00 a v nedeľu od 9.00 do  15.00

Lektorka: Jana Almaja Vaculčiaková

Príspevok na víkend 110€

Rada pracujem s menšou skupinou žien. Je pre mňa dôležité aby každá žena mala dostatočný priestor pre vlastné sebavyjadrenie a pre spracovanie svojich osobných procesov súvisiacich s témou. Z týchto dôvodov je 6 žien maximálny počet v skupine. Ďakujeme za porozumenie.

Prihlasujte sa, prosím:

cez náš prihlasovací formulár alebo cez mail  jvaculciakova@gmail.com.

Platbou 110€  potvrdíte svoju účasť a zabezpečíte si miesto na víkende. 

Účet: SK7909000000000402936872. Do poznámky ku platbe uveďte názov seminára a vaše meno. Ďakujeme.

Týždeň pred akciou posielame prihláseným účastníčkam, ktoré uhradili platbu, bližšie informácie k akcii. 

Prineste si pohodlné oblečenie na pohyb. Symbol – predmet, ktorý vám pomôže porozprávať o tom, ako vnímate svoj vzťah k telu a k sebe. Malú zobku ku spoločným chvíľam

Tešíme sa na stretnutie s vami:)


Chcem sa zúčastniť   Viac o téme  
Jana Almaja Vaculčiaková

Som lektorka podporných skupín a zážitkových seminárov. Sprevádzam ľudí na individuálnych stretnutiach. Vediem občianske združenie Súlad.

Viac o mne

Ďaľšie stretnutia

Nenašli sa stretnutia k tejto téme.