SÚLAD | Občianske zdurženie SÚLAD | Občianske zdurženie

Kalendár stretnutí

Podporná a rešpektujúca komunikácia

Jednodňový program | Podporná a rešpektújúca komunikácia
10. November 2018
do: 19.August 2018
ZVOLEN
Tehelná 4. nad kafé Makrónka
od 10.00 do 17.00 hod.
45€, príspevok

Je niekto v okolí, s kým nám komunikácia nejde?

Možno máme okolo seba ľudí, s ktorými nám komunikácia nefunguje. Občas to bývajú tí najbližší ľudia. Možno práve oni nás vyzývajú k tomu, aby sme hľadali nové podnety pre život alebo uvoľnili nejaké staré vzorce. Aby sme rozvíjali svoje schopnosti, lebo riešenia často prichádzajú až vtedy, keď v sebe rozvinieme novú schopnosť, ktorú následne aplikujeme do každodenného života.

Čo si môžete zo stretnutia odniesť a použiť v každodennej komunikácii?

Základné komunikačné zručnosti, ktoré môžete použiť v každodennej komunikácii.

Môžete odhaliť svoje komunikačné vzorce a nájsť nové prístupy.

Uvedomíte si možnosti neverbálnej komunikácie a spôsoby jej využitia.

Pohráme sa s technikami zrkadlenia v reálnom živote.

Natrénujete si rovnováhu v komunikácii, čo znamená udržiavať výdaj a príjem v rozhovore.

Zažijete empatický, prijímajúci rozhovor.

Môžeme sa zoznámiť s otázkami, ktoré rozvíjajú komunikáciu.

Čo zažijete?

Pomocou pohybu, tanca, zdieľania, hier, dramaterapie a tvorivých komunikačných cvičení, zažijete nové skúsenosti, ktoré budete môcť preniesť do každodenného života vo vzťahoch.

Lektorka: Jana Almaja Vaculčiaková

Termín jednodňového stretnutia:  bude doplnený

Čas: 10. 11. 2018 od 10.00 do 17.00 hod.

Miesto konania: Kapitulská 14. B. Bystrica

Stretnutie je vhodné pre ženy a mužov, ktorí chcú o komunikácii vedieť viac a zároveň sa chcú podeliť o to, čo poznajú. Chcú rozvinúť spôsoby komunikácie, vnímať a používať ju v širšom rozsahu v akomkoľvek medziľudskom kontakte.

Prihlasujte sa, prosím záväzne, cez náš prihlasovací formulár najneskôr týžden pred akciou. Ak máte akékoľvek otázky, pokojne sa pýtajte na všetko, čo vás zaujíma.

Účasť  potvrdíte zálohovou platbou 20€ na účet: SK7909000000000402936872. Záloha je vratná v prípade, ak sa stretnutie nekoná.  Doplatok 25€ na mieste. Do poznámky ku platbe, uveďte názov seminára a vaše meno. Ďakujeme.

So sebou si prineste pohodlné oblečenie na pohyb, všetky ostatné pomôcky sú na akciu zabezpečené.

Tešíme sa na stretnutia s vami.


Chcem sa zúčastniť   Viac o téme  
Jana Almaja Vaculčiaková

Som lektorka zážitkových seminárov a podporných skupín. Sprevádzam ľudí na individuálnych stretnutiach. Vediem občianske združenie Súlad.

Viac o mne

Ďaľšie stretnutia

Nenašli sa stretnutia k tejto téme.