SÚLAD | Občianske zdurženie SÚLAD | Občianske zdurženie

Peniaze a ich tajomstvá

Jednodňové zážitkové stretnutie 2022

Stretnutie je pre ženy a mužov, ktorých zaujíma, čo všetko sa skrýva za peniazmi. Aký je náš vzťah k peniazom, čo spôsobujú peňažné presvedčenia, ako sú spojené emócie s peniazmi, prečo sa nám nedarí v práci a prečo máme pocit, že  peniaze stále chýbajú? Čo bráni  prúdeniu hojnosti v našich životoch a ceste k spokojnosti?

Ako vnímame peniaze vo svojom živote?

O peniazoch sa hovorí opatrne, občas s predsudkami, neisto, kriticky, so strachom, nejasne, s túžbou, s očakávaním… Často za nimi býva skrytých veľa tajomstiev.
Peniaze sú v spoločnosti nástrojom a prostriedkom zmeny. Slúžia na rozvíjanie, rast a podporovanie života. Čím viac ich je, tým väčší význam sa im prikladá. Stávajú sa výzvou a veľakrát aj životným cieľom. Peniazmi často prekrývame vzťahy k ľuďom, ktorí túžia po naplnení, prijatí, záujme. Spájajú sa s pocitmi a občas sa za nimi objaví obrovský emočný náboj, ktorý hovorí: Mám právo… Mám nárok… Mám vinu…
Každý z nás má nejaké peňažné limity, ktoré ovplyvňujú naše pocity, vyvolávajú stres z nedostatku alebo nadbytku. Čo vieme o svojich limitoch?

Čo sme počuli o peniazoch ako deti?

Na peniaze máme rôzne názory, za ktorými sa skrývajú naše vedomé alebo nevedomé peňažné presvedčenia. To, ako k nám peniaze prichádzajú, ovplyvňuje do určitej miery naša minulosť, o ktorej možno vôbec nič nevieme. Môžeme byť ovplyvnený tým, ako sme vnímali určité životné situácie, súvisiace s peniazmi v našej rodine. Naše peňažné presvedčenia sa môžu spájať s konkrétnymi ľuďmi v rodine, ktorí boli veľmi bohatí alebo chudobní, prišli o majetok, mali dlhy, zdedili majetok po niekom, kto o tento majetok prišiel, alebo iným spôsobom prežil traumatickú situáciu spojenú s nedostatkom. Môžeme byť spojení s ľuďmi v rode práve pomocou opakovania vzorov, ktoré oni žili. Často sú peniaze prekryté tajomstvom, o ktorom sa v rodine nehovorilo. Možno je pre nás práve teraz potrebné hľadať, s čím všetkým súvisí naša životná situácia, postoj k peniazom a hojnosti. Keď odkryjeme a príjmeme tieto tajomstvá a ľudí, ktorých sa týkali, otvárame sa životným prúdom, ktoré sa prejavujú hojnosťou. Životné prúdy sú veľmi úzko prepojené so vzťahmi k našim rodičom a predkom.

Pracovné prostredie a peniaze

Ďalšou peňažnou témou je téma pracovného prostredia, cez ktoré k nám peniaze prúdia. Aký postoj k tomuto prostrediu máme? Aké je a ako sa v ňom cítime? Je v súlade s naším životným naplnením alebo pracujeme len pre peniaze? Ako vnímame svoju hodnotu a hodnotu našej práce? Vieme požiadať o peniaze, máme právo vyvážiť svoju hodnotu peniazmi? Počuli sme niekedy presvedčenie, ktoré hovorí: „Najprv práca a potom zábava.“ Premýšľali ste niekdy nad tým, čo všetko môže spôsobovať, ak ste sa rozhodli mať prácu, ktorá vás baví?

Peňažné limity

Každý z nás má nejaké peňažné limity, ktoré ovplyvňujú naše pocity, vyvolávajú stres z nedostatku alebo nadbytku. Čo vieme o svojich limitoch? Ako vnímame určité množstvá peňazí? Kedy sa cítime ohrození a aktivuje nás to k hľadaniu riešení? Aké emócie sa nám najčastejšie spájajú s peniazmi? Dovolím si zarobiť viac alebo mať viac ako moji príbuzní a priatelia? Veľa otázok, ktoré sme si možno nikdy nepoložili a odpovede nepoznáme. A často nás prekvapí, aká odpoveď na podobné otázky sa nám vynorí.       

 Stretnutie vedú:

Jana Almaja Vaculčiaková/otváranie tém a náhľady k téme peňazí a Milan Libiak/konštelácie

4. 6. 2022, Tehelná 4. Zvolen

Začíname od 10.00 a končíme o 17.00 hod.

Príspevok 63€ 

Prihlasujte sa, prosím, záväzne, mailom jvaculciakova@gmail.com. Záujem o účasť je potrebné potvrdiť platbou na účet: SK7909000000000402936872.  Do poznámky k platbe uveďte názov seminára a Vaše meno. Ďakujeme.

Čo získate na stretnutí o peniazoch, práci a vzťahoch, ktoré sa s nimi spájajú?

Získate nový pohľad na mnohé témy, ktoré sa peňazí týkajú

Spoznáte svoje skryté peňažné presvedčenia, odkryjete svoj postoj k peniazom

Zistíte ako vaše postoje k peniazom súvisia so vzťahmi v rodine

Uvedomíte si, prečo sa vám v niektorých oblastiach nedarí

Máte možnosť pracovať s konkrétnymi témami, ktoré podľa vás potrebujú zmeny

Uvoľníte bloky, ktoré bránia v prúdení hojnosti

Prežijete zaujímavý deň, plný nových podnetov a inšpirácií.

Čo sa deje na stretnutí?

Otvoríme témy, ktoré súvisia s peniazmi a prúdením hojnosti. Rozšírime pohľad na to, ako sa tieto prúdy prejavujú práve v našom živote. Pomocou konštelačných vhľadov sa môžeme pozrieť na vlastné finančné presvedčenia, za ktorými sa môžu skrývať rôzne emócie a postoje ako je kritika, závisť, strach, námaha, únava, hanba, odpor, pohŕdanie. A môžeme vidieť aj to, ako sa peniaze správajú v našich životoch. Odkryjeme to, čo je skryté a vytvoríme priestor, na zmenu našich postojov a peňažných problémov. Pomocou stavania vlastných rodinných alebo pracovných systémov, vzniká priestor na postupné uvoľňovanie, následné rozvíjanie prúdenia peňazí a otváranie sa hojnosti života pomocou techniky Rodinných a systemických konštelácií.

Ak máte záujem o túto tému a viete zorganizovať skupinu ľudí vo vašom meste, pokojne sa nám ozvite. Potrebujeme zabezpečiť priestor a minimálne 10 účastníkov. Na podmienkach spolupráce sa radi dohodneme osobne. Ďakujeme.

Stretnutie môže mať formu prednášky/ 2 hod. alebo to môže byť jednodňový seminár,  ako ste si práve prečítali v popise.

Tešíme sa na stretnutia s vami 🙂

Referencie

Děkuji vám všem za hluboké léčení a skvělou společnost. Děkuji Janke a Milanovi za moudré vedení. Našla jsem další kousek sebe samé a cítím hlubokou vděčnost. Přeji vám všem, ať se vám daří na další cestě. Radka

 Lektori

Jana Almaja Vaculčiaková

Som lektorka podporných skupín a zážitkových seminárov. Sprevádzam ľudí na individuálnych stretnutiach. Vediem občianske združenie Súlad.

Viac o mne
Ing. Milan Libiak Viac o mne

 Kalendár stretnutí