SÚLAD | Občianske zdurženie SÚLAD | Občianske zdurženie

Ako pracovať so skupinou?

Jednodňové zážitkové stretnutie

Stretnutie pre ľudí, ktorí majú záujem vytvárať a viesť podporné skupiny. Zaujímajú ich zručnosti lektora, chcú trénovať vedenie skupín v bezpečnom prostredí. Potrebujú podporu, informácie, inšpirácie, spätnú väzbu.

Zámer stretnutia

Mám za sebou 10 rokov práce s podpornými skupinami. Rada zdieľam informácie a získané skúsenosti a rada vytváram prostredie na zdieľanie skúseností a spájanie ľudí, ktorí túto prácu robia alebo o nej uvažujú. Podporné skupiny boli témou mojej záverečnej práce na Pražskej vysokej škole psychosociálnych štúdií. Záujem o túto prácu so skupinami sa prehlbuje, presviedčam sa o význame podporných skupín v prostredí  a vidím, kde všade sa objavujú. Skupiny sú v rôznych pracovných oblastiach, v širšom sociálnom prostredí a ponúkajú rôzne možnosti. Zameriavam pozornosť na to aby sme  vždy v skupinách dokázali vytvárať podporné prostredie, ktoré je základom osobného rastu ako aj základom rastu rôznorodých procesov a spolupráce, aby sa skupina mohla posúvať ďalej.

Čo je podporná skupina?

Podporné skupiny sú pre ľudí, ktorí sa stretávajú v záujme podpory, rozširovania sociálneho prostredia, vedomostí, skúseností, zručností, kontaktov, nových možností pre život. Majú aktívny prístup k životu, záujem o osobnostný rast, o rozvíjanie nových zručností alebo o posúvanie pracovných procesov a o život v súlade, v spolupráci, v prijímaní odlišností. Je to jedna z možností a zároveň najprirodzenejší spôsob, ako na sebe môžeme pracovať. Pritom sme súčasťou podporného a inšpirujúceho prostredia, ktoré vytvárajú  ľudia s podobnými záujmami a pozitívnym prístupom k životným zmenám. Odovzdávame a zároveň prijímame. Sme si navzájom užitoční a máme tendenciu smerovať svoj život, aj  životy iných k lepšiemu.

Otázky, na ktoré budeme na stretnutí nachádzať odpovede

Ako môžeme skupinu založiť? Ako ju udržíme aktívnu? Čo potrebuje človek, ktorý ju zakladá a čo človek, ktorý ju  vedie? Ako pracujeme s témami, ktoré sa komunikujú? Ako vytvárame podporu a vzájomné prijatie? Ako udržíme bezpečné prostredie? Ako pristupujeme k zložitým situáciám? Ako zachytávame momenty skutočného života v skupinovom procese a učíme sa z nich? Ako sa učíme komunikácii, ktorú používame aj v každodennom živote? Verím, že prinesiete veľa ďalších otázok, ktoré prejdeme spoločne a postupne nájdeme odpovede.

Kedy: predpokladaný termín, február 2018

Miesto: Tehelná 4. Zvolen

Minimálny príspevok: 45€

Prihlásenie sa a platba  mesiac pred akciou  40€

Stretnutie vedie: Jana Almaja Vaculčiaková

V prípade záujmu o informácie týkajúce sa pripravovaného seminára ma pokojne kontaktujte na jvaculciakova@gmail.com.

 Čo sa na skupinách deje?

Ľudia sa môžu navzájom slobodne spoznávať, prijímať informácie, zdieľať svoje príbehy a skúsenosti, stretávať sa a vytvárať nové vzťahy, priateľstvá. V skupinách zisťujeme, že život má možnosti neobmedzené, že skúseností, pohľadov a postojov, môže byť toľko, koľko je ľudí na svete. Vymieňanie týchto skúseností prináša nádej, inšpirácie, podnety, uvoľnenie, riešenia, a následne spokojnosť a radosť do života.

Pre koho je toto stretnutie určené?

Pre ľudí, ktorí majú záujem vytvárať a viesť podpornú skupinu ľudí. Chcú vedieť viac o založení a udržaní skupín, o formálnej a organizačnej stránke, o získavaní peňazí na túto prácu. Majú záujem spoznať, čo všetko patrí do zručnosti lektora a chcú trénovať svoje vlastné zručnosti a rozvíjať ich. Potrebujú podporu, nové informácie, skupinu ľudí, s ktorými môžu zdieľať svoje skúsenosti,  spätnú väzbu na svoju prácu. Stretnutie je pre 10 až 15 ľudí.

Prihlasujte sa, prosím, cez náš prihlasovací formulár. Záujem o účasť odporúčame potvrdiť platbou na účet: SK7909000000000402936872, počet miest je obmedzený vzhľadom na veľkosť priestoru.  Do poznámky ku platbe, uveďte názov seminára a vaše meno. Ďakujeme.

So sebou si prineste pohodlné oblečenie, všetky ostatné pomôcky sú na akciu zabezpečené. Prihlásených účastníkov budeme kontaktovať týždeň pred akciou a pošleme bližšie info.

Iné možnosti

Ak máte záujem u vás zorganizovať takéto stretnutie pre ľudí, pokojne nás kontaktujte. Podmienky a spôsob realizácie si vieme dohodnúť osobne. Jana Almaja Vaculčiaková 0907141509.

Stretnutie môže mať formu prednášky/2 hod. alebo jednodňového zážitkového programu ako ste si práve prečítali.

 Tešíme sa na vás:))