SÚLAD | Občianske zdurženie SÚLAD | Občianske zdurženie

Lektor a podporné skupiny

Cyklus víkendov 2019

Stretnutia pre ľudí, ktorí majú záujem vytvárať a viesť rôzne podporné skupiny ľudí.  Získate informácie a inšpirácie, skúsenosti a nové zručnosti, možnosť trénovať situácie so skupinou a spätnú väzbu k nim. Dostanete podporu a motiváciu do ďalšej práce lektora.

Zámer stretnutia

Mám za sebou 12 rokov práce s podpornými skupinami a rada vytváram prostredie na zdieľanie skúseností a spájanie ľudí. Fascinuje ma podporná skupina a možnosti rastu, ktoré v sebe skrýva. Je stále viac lektorov, ktorí prichádzajú medzi ľudí s tým, čo poznajú. Keď máme ako lektori na začiatku podporu, sadu informácií,  skúseností a zručností, cesta je ľahšia. Zámerom stretnutí je vytvoriť prostredie pre skupinu ľudí, ktorí o lektorskej práci a podporných skupinách uvažujú alebo ju už robia a cítia, že  potrebujú nové inšpirácie a zdieľanie skúseností.

Kde všade nájdeme  podporné skupiny?

V rôznych pracovných oblastiach. Stretávame sa s nimi pri predaji kozmetiky, výživových doplnkov, pri organizovaní prednášok, pri rôznorodých skupinových akciách, pri prednáškach, pri učení ľudí tvorivým činnostiam, pri práci v sociálnych zariadeniach, pri pohybových aktivitách, pri záujmových programoch a tvorivých činnostiach, pri cestovaní, pri učení sa jazykov, pri krúžkoch, v kluboch s rôznym zameraním.

Čo sú podporné skupiny?

Stretnutia ľudí, ktorí potrebujú podporu  pri činnosti, ktorej venujú pozornosť,  pri  rozširovaní sociálneho prostredia, pri získavania vedomostí, skúseností alebo zručností, pri potrebnej relaxácii alebo ich lákajú nové možnosti pre život. Takýto ľudia majú väčšinou aktívny prístup, spája ich spoločný zámer, záujem o osobnostný rast, o posúvanie pracovných procesov, o život v harmónii, o spoluprácu, prijímanie odlišností a spoznávanie nových vecí, o učenie alebo meditáciu, relax.

Podporná skupina je jednou z možností ako sa prirodzene vzdelávať pomocou zdieľania skúseností a vzájomného odovzdávania  vedomostí. Pritom sme všetci súčasťou podporného a inšpirujúceho prostredia, ktoré vytvárajú  ľudia s podobnými záujmami a pozitívnym prístupom k životu. Odovzdávame a zároveň prijímame. Sme si navzájom užitoční, rovnocenní a máme tendenciu smerovať svoj život k lepšiemu.

Podporné skupiny boli témou mojej záverečnej práce na Pražskej vysokej škole psychosociálnych štúdií. Môj záujem o prácu so skupinami sa neustále prehlbuje, vidím význam  a možnosti skupín v prostredí. Pre mňa ako lektorku  je dôležité poznať základné zručnosti pri práci s ľuďmi, aby vznikla podpora, bezpečný priestor pre všetkých, dôvera a zdieľanie, rast a nové možnosti.

Rada podporím lektorov v ich rozhodnutí pracovať s ľuďmi tak, aby sa vo svojej práci cítili bezpečne a príjemne.  

Pre koho sú stretnutia určené?

Stretnutia vznikli pre ľudí, ktorí  vytvárajú alebo vedú podporné skupiny: 

  • Majú záujem spoznať, čo všetko patrí do zručnosti lektora, chcú trénovať svoje vlastné zručnosti a rozvíjať ich.
  • Chcú vedieť viac o založení a udržaní skupín, o formálnej a organizačnej stránke, o získavaní peňazí na túto prácu.
  • Potrebujú podporu, nové informácie a inšpirácie, skupinu ľudí, s ktorými môžu zdieľať svoje skúsenosti, potrebujú spätnú väzbu na svoju prácu.
  • Môžu si overiť svoje osobné možnosti, nájsť vhodný spôsob pre seba a lektorskú prácu.

Podporné prostredie v skupinách je veľmi dôležité. Ak  ľudia cítia v skupinách bezpečie, úctu, podporu, otvorenosť, dôveru, rešpekt k odlišnostiam, vznikajú podmienky na zdieľanie, ktoré sú základom osobného rastu, ako aj základom rôznorodých procesov a spolupráci v skupine. Jednotlivci v skupine môžu pokojne  posúvať ďalej zámer, pre ktorý skupina vznikla.

Stretnutia ľudí v skupinách ponúkajú nekonečné možnosti sebarealizácie. Sú prostredím na kultivovanie sebavedomia, sebalásky, sebadôvery, sebaúcty, sebahodnoty. Sú prostredím na tvorenie nového spôsobu života s podporou, pochopením a spoluprácou.

Podpora pre lektora

Lektor je človek, ktorý vytvára prostredie, sprevádza alebo podporuje skupinu ľudí v súlade so zámerom, s ktorým skupina vznikla. Osobnosť lektora prechádza rôznymi vývojovými fázami, podľa toho, k čomu je lektor inšpirovaný jednotlivcami v skupine. Myslíme si, že túto prácu môžeme robiť, ale pri jednotlivých situáciách prehodnocujeme svoj zámer, lektorské schopnosti, zručnosti a kvality, svoje zameranie. Stretnutia s ľuďmi, ktorí môžu lektora podporiť, sú prínosom. Vytvárajú príležitosť zdieľať skúsenosti s tými, čo sa rozhodli pre rovnakú prácu. Jednou z úloh lektora je jeho osobný rozvoj, ten mu prinesie dostatok zručností k jeho činnosti.

Inšpirácie, ktoré lektorov v skupine posúvajú, sú darom. Ľudský rozvoj je neobmedzený. Inšpirácie, ktoré pomocou zážitku alebo tréningu transformujeme na skúsenosti, sú nástrojom pre lektorskú prácu a ľudia ich môžu využívať vo svojej každodennej realite. 

Termíny prvého víkendu :  23  a 24. 2. 2019

Témy:

I. deň – osobnosť, zručnosti a bezpečie lektora 

 Lektor/lektorka – kvality lektora, jeho možnosti, talent a schopnosti. Zámer lektorskej práce. Bezpečie, rozsah a možnosti lektorskej  práce. Vytvorenie vlastného spôsobu lektorskej práce, vytvorenie vlastného programu, o ktorý sa môže lektor bezpečne oprieť. Komunikácia z role lektora. Moc a manipulácia pri práci lektora. Podpora lektora, supervízia, asistenti lektora. Spolpráca s inými lektormi. Vnútorné procesy lektora súvisiace s jeho prácou. Možnosti psychohygieny. Trénovanie zručností. A iné.

II. deň – skupina, jej možnosti a zámery

Tvorba skupín a ich možnosti, zámery so skupinami. Možnosti  financovania a formálna časť, udržateľnosť, sponzori, propagácia. Výber priestoru, nastavenie na prácu, cyklický proces v skupine, dynamika skupiny. Pravidlá skupiny, čas, veľkosť skupiny. Možnosti diagnostikácie skupiny. Moc a hierarchia v skupine. Hranice v skupine a možnosti určovania hraníc. Komunikácia v skupine. Forma skupiny, podpora a zážitok alebo terapia? Trénovanie vedenia skupiny a  iné.

Termín druhého víkendu : 16. a 17. marec 2019

Témy :

I. deň  – bezpečie, podpora, komunikácia, cyklický proces, spolupráca v skupine 

Témy skupín, definícia tém a práca s nimi. Bezpečie, podpora, zdravá a rešpektujúca komunikácia. Trénovanie rôznych procesov v skupine, práca s tichom, prezentujem vlastný koncept, práca s aktuálnym procesom, ktorý použijeme ako nástroj na pochopenie danej situácie, práca s konfliktom, uvoľnenie sa v skupine. Práca s hodnotením, posudzovaním, radami. Práca s cyklom skupiny. Práca s emóciami a pocitmi. Ako prijať všetkých účastníkov s ohľadom na odlišnosti, ako ich integrovať, ako im vytvoriť priestor na zdieľanie. A iné

II. deň – techniky, hry, inšpirácie, kreativita, tvorivosť

Zhrnutie celého cyklu. Rozšírenie možností práce s ľuďmi. Trénovanie v používaní rôznych techník. Vzájomné inšpirácie s technikami, ktoré pomôžu pri uchopení procesov pri práci so skupinou. Inšpirácia psychomotorickými hrami, pohybom a jeho možnosťami, tvorivými technikami, osobnostnými cvičeniami. Manuál k hrám so skupinami. Uzavretie spoločnej práce a vyústenie do podporných stretnutí pre lektorov.

 Stretnutie vedie: Jana Almaja Vaculčiaková 

Čas stretnutí : sobota od 10.00 do 18.00 a nedeľa od 9.00 do 17.00

Víkendy si môžete vybrať podľa témy, ktorá vás zaujme.

Jeden víkend prináša 16 hodín práce s lektorskými zručnosťami.

Odporúčame absolvovať celý cyklus, ak máte záujem zoznámiť sa s plnými možnosťami lektorskej práce. Spolu je to 64 hodín.

Minimálny lektorský príspevok: 110€/ víkend/lektor, organizácia, občerstvenie, materiál k víkendom

AKCIA do 23. 1. 2019

V prípade úhrady oboch víkendov 190€

Prihlasujte sa, prosím, cez náš prihlasovací formulár alebo mailom. Vyplníte záväznú prihlášku a záujem o účasť potvrdíte platbou 110€ alebo 190€ v prípade celého cyklu na účet: SK7909000000000402936872. 

Počet miest je pre 10 osob.  Do poznámky ku platbe uveďte názov seminára a vaše meno. Ďakujeme.

Prihlásených účastníkov vždy kontaktujeme týždeň pred akciou a posielame bližšie info.

Strava a ubytovanie individuálne.

Predpokladané miesto na semináre:   Zvolen, Tehelná 4. alebo BB. Kapitulská 14.

V prípade záujmu o informácie týkajúce sa pripravovaného seminára ma pokojne kontaktujte na jvaculciakova@gmail.com.

 Iné možnosti

Ak máte záujem u vás zorganizovať takéto stretnutie pre ľudí, pokojne nás kontaktujte. Podmienky a spôsob realizácie si vieme dohodnúť telefonicky alebo osobne. Jana Almaja Vaculčiaková: 0907141509.

Stretnutie môže mať formu prednášky/2 hod.  jednodňového alebo víkendového zážitkového programu, ako ste si práve prečítali.

 Tešíme sa na vás:))

 

 

 Lektori

Jana Almaja Vaculčiaková

Lektorka zážitkových seminárov a podporných skupín. Sprevádza ľudí na individuálnych stretnutiach. Vedie občianske združenie Súlad.

Viac o mne

 Kalendár stretnutí