SÚLAD | Občianske zdurženie SÚLAD | Občianske zdurženie

Podpora lektora pri vedení skupiny

Cyklus - víkendy o práci so skupinami

Stretnutia pre ľudí, ktorí majú záujem vytvárať a viesť rôzne podporné skupiny ľudí.  Získate informácie a inšpirácie, skúsenosti a nové zručnosti, možnosť trénovať prácu so skupinou a spätnú väzbu k nej. Dostanete podporu a motiváciu do ďalšej práce.

Zámer stretnutia

Mám za sebou 11 rokov práce s podpornými skupinami. Rada vytváram prostredie na zdieľanie skúseností a spájanie ľudí. Fascinuje ma skupinová dynamika a možnosti, ktoré v sebe skrýva. Zámerom týchto víkendových stretnutí je odovzdať moje skúsenosti a podporovať ľudí – lektorov, ktorí túto prácu robia alebo o nej uvažujú.

Je stále viac lektorov, ktorí prichádzajú medzi ľudí s tým, čo poznajú.

Čo je podporná skupina?

Podporné skupiny sú pre ľudí, ktorí sa stretávajú v záujme podpory, rozširovania sociálneho prostredia, vedomostí, skúseností, zručností, kontaktov, nových možností pre život. Majú aktívny prístup k životu, záujem o osobnostný rast, o rozvíjanie nových zručností alebo o posúvanie pracovných procesov a o život v súlade, v spolupráci, v prijímaní odlišností. Je to jedna z možností a zároveň najprirodzenejší spôsob, ako na sebe môžeme pracovať. Pritom sme súčasťou podporného a inšpirujúceho prostredia, ktoré vytvárajú  ľudia s podobnými záujmami a pozitívnym prístupom k životným zmenám. Odovzdávame a zároveň prijímame. Sme si navzájom užitoční a máme tendenciu smerovať svoj život, aj  životy iných k lepšiemu.

Podporné skupiny boli témou mojej záverečnej práce na Pražskej vysokej škole psychosociálnych štúdií. Môj záujem o prácu so skupinami sa neustále prehlbuje, presviedčam sa o význame  a možnostiach skupín v prostredí. Pre mňa ako lektorku  je dôležité poznať základné zručnosti pri práci s ľuďmi, aby vznikla podpora, bezpečný priestor pre všetkých, dôvera a zdieľanie, rast a nové možnosti. Chcem podporiť lektorov v ich rozhodnutí pracovať s ľuďmi tak, aby sa vo svojej práci cítili bezpečne a príjemne.  

Pre koho sú stretnutia určené?

Stretnutia pripravujem pre ľudí, ktorí majú záujem vytvárať a viesť podporné skupiny: 

  • Majú záujem spoznať, čo všetko patrí do zručnosti lektora, chcú trénovať svoje vlastné zručnosti a rozvíjať ich.
  • Chcú vedieť viac o založení a udržaní skupín, o formálnej a organizačnej stránke, o získavaní peňazí na túto prácu.
  • Potrebujú podporu, nové informácie, skupinu ľudí, s ktorými môžu zdieľať svoje skúsenosti,  spätnú väzbu na svoju prácu.

Stretnutie je pre 10 až 12 ľudí.

Práca s podpornými skupinami

Skupiny vytvárame  v rôznych pracovných oblastiach. Stretávame sa s ľuďmi pri predaji kozmetiky, výživových doplnkov, pri organizovaní prednášok, pri rôznorodých skupinových terapiách, pri učení ľudí tvorivým činnostiam, pri práci v sociálnych zariadeniach, pri pohybových aktivitách, pri záujmových programoch a tvorení, pri cestovaní, pri učení sa, pri krúžkoch, v kluboch.

Podporné prostredie v skupinách je veľmi dôležité. Ak  ľudia cítia v skupinách bezpečie, úctu, podporu, otvorenosť, dôveru, rešpekt k odlišnostiam, vznikajú podmienky na zdieľanie, ktoré sú základom osobného rastu, ako aj základom rôznorodých procesov a spolupráce v skupine. Skupina môže posúvať ďalej zámer, pre ktorý vznikla.

Stretnutia ľudí v skupinách ponúkajú nekonečné možnosti sebarealizácie. Sú prostredím na kultivovanie sebavedomia, sebalásky, sebadôvery, sebaúcty, sebahodnoty. Sú prostredím na tvorenie nového spôsobu života s podporou, pochopením a spoluprácou.

Podpora pre lektora

Lektor je človek, ktorý vedie, sprevádza alebo podporuje skupinu ľudí v súlade so zámerom, s ktorým skupina vznikla. Osobnosť lektora prechádza rôznymi vývojovými fázami, podľa toho, k čomu je lektor inšpirovaný jednotlivcami v skupine. Myslíme si, že túto prácu môžeme robiť, ale pri jednotlivých situáciách prehodnocujeme svoj zámer, lektorské schopnosti, zručnosti a kvality, svoje zameranie. Stretnutia s ľuďmi, ktorí môžu lektora podporiť, sú prínosom. Vytvárajú príležitosť zdieľať skúsenosti s tými, čo sa rozhodli pre rovnakú prácu. Jednou z úloh lektora je osobný rozvoj, aby bezpečne vytváral prostredie na skupinové zdieľanie a prinášal nové podnety medzi ľudí.

Inšpirácie, ktoré lektorov v skupine posúvajú, sú darom. Ľudský rozvoj je neobmedzený. Inšpirácie, ktoré pomocou zážitku alebo tréningu transformujeme na skúsenosti, sú nástrojom pre lektorskú prácu a ľudia ich môžu využívať vo svojej každodennej realite. Ak má práca presah nad rámec stretnutí, považujem to za úspech. Inšpirácie sa prenesú do rodín, do každodenného rodinného života a tým prispevajú k zmenám v kvalite života v širšom prostredí.

Víkendové zážitkové stretnutia s témami, ktorými postupne prejdeme

I. stretnutie – osobnosť, zručnosti a bezpečie lektora 

27. 10. 2018

Ja – lektor/lektorka Kvality lektora, jeho možnosti, talent a schopnosti. Zámer lektorskej práce. Bezpečie, rozsah a možnosti lektorskej  práce. Role, moc a manipulácia pri práci lektora. Podpora lektora, supervízia, asistenti lektora. Spolpráca s inými lektormi. Vytvorenie vlastného spôsobu lektorskej práce, vytvorenie vlastného programu. Vnútorné procesy lektora súvisiace s jeho prácou. Možnosti psychohygieny.  A iné.

II. stretnutie – skupina, jej možnosti a zámery

17. 11. 2018

Tvorba skupín a ich možnosti, zámery so skupinami,  financovanie a formálna časť, udržateľnosť, sponzori, propagácia.  Výber priestoru, nastavenie na prácu, cyklický proces v skupine, dynamika skupiny. Pravidlá skupiny, čas, veľkosť skupiny. Možnosti diagnostikácie skupiny. Moc a hierarchia v skupine. Hranice v skupine a možnosti určovania hraníc. Forma skupiny, podpora a zážitok alebo terapia? A iné.

III. stretnutie – bezpečie, podpora, komunikácia, spolupráca v skupine

január

Témy skupín, definícia tém a práca s nimi. Bezpečie, podpora, zdravá a rešpektujúca komunikácia. Trénovanie rôznych procesov v skupine, práca s tichom, prezentujem vlastný koncept, práca s aktuálnym procesom, ktorý použijeme ako nástroj na pochopenie danej situácie, práca s konfliktom, uvoľnenie sa v skupine. Práca s hodnotením, posudzovaním, radami. Práca s cyklom skupiny. Práca s emóciami a pocitmi. Ako prijať všetkých účastníkov s ohľadom na odlišnosti, ako ich integrovať, ako im vytvoriť priestor na zdieľanie. A iné

IV. stretnutie – techniky, hry, inšpirácie, kreativita, tvorivosť

marec

Zhrnutie celého cyklu. Rozšírenie možností práce s ľuďmi. Trénovanie v používaní rôznych techník. Vzájomné inšpirácie s technikami, ktoré pomôžu pri uchopení procesov pri práci so skupinou. Inšpirácia psychomotorickými hrami, pohybom a jeho možnosťami, arteterapiou, dramaterapiou, muzikoterapiou. Uzavretie spoločnej práce a vyústenie do podporných stretnutí pre lektorov.

Stretnutie vedie: Jana Almaja Vaculčiaková

Kedy: prvý víkend 27. 10. a druhý víkend 17. 11. 2018

Víkendy si môžete vybrať podľa témy, ktorá vás zaujme. Jeden víkend prináša 16 hodín práce s lektorskými zručnosťami.

Odporúčame absolvovať celý cyklus, ak máte záujem zoznámiť sa s plnými možnosťami lektorskej práce. Spolu je to 64 hodín práce s lektorskými zručnosťami.

Minimálny lektorský príspevok: 110€/ víkend/lektorská práca, organizácia, materiál k víkendom

V prípade úhrady celého cyklu lektorský príspevok jednorázovo 400€

Po dohode je možná úhrada na dve splátky

Prihlasujte sa, prosím, cez náš prihlasovací formulár alebo mailom. Vyplníte záväznú prihlášku a záujem o účasť potvrdíte zálohovou platbou 110€ alebo 390€ v prípade celého cyklu na účet: SK7909000000000402936872. 

Počet miest je pre 10 osob.  Do poznámky ku platbe uveďte názov seminára a vaše meno. Ďakujeme.

Prihlásených účastníkov vždy kontaktujeme týždeň pred akciou a posielame bližšie info.

Strava a ubytovanie  60€/ ubytovanie, plná penzia, pitný režim / platba na mieste

sauna za doplatok na mieste v prípade záujmu

Miesto na semináre:   Chata Blato – Hriňová   https://www.facebook.com/chatablato/

V prípade záujmu o informácie týkajúce sa pripravovaného seminára ma pokojne kontaktujte na jvaculciakova@gmail.com.

 Iné možnosti

Ak máte záujem u vás zorganizovať takéto stretnutie pre ľudí, pokojne nás kontaktujte. Podmienky a spôsob realizácie si vieme dohodnúť telefonicky alebo osobne. Jana Almaja Vaculčiaková: 0907141509.

Stretnutie môže mať formu prednášky/2 hod. alebo jednodňového alebo víkendového zážitkového programu, ako ste si práve prečítali.

 Tešíme sa na vás:))

 

 

 Lektori

Jana Almaja Vaculčiaková

Lektorka zážitkových seminárov a podporných skupín. Sprevádza ľudí na individuálnych stretnutiach. Vedie občianske združenie Súlad.

Viac o mne