SÚLAD | Občianske zdurženie SÚLAD | Občianske zdurženie

Kľúče k práci a sebarealizácii

Podporné skupiny vo Zvolene

Obdivujem ľudí, ktorí poznajú svoj talent a kráčajú cestou sebarealizácie, ľudí, ktorí napĺňajú svoje poslanie a živia sa tým, čo milujú, čo dáva ich životu zmysel. Kráčam po takejto ceste a rada otváram všetky témy, ktoré súvisia s pracovným prostredím. Spolu sa inšpirujeme, motivujeme, posúvame želaným smerom.

Stretnutia sú pre ľudí,

ktorí sa živia alebo sa snažia živiť tým, čo ich baví, napĺňa, dáva im zmysel. Sú aj pre tých, ktorí o takejto ceste uvažujú alebo hľadajú prácu v zamestnaniach, ktoré by s nimi rezonovali. Možno práve premýšľate ako sa pohnúť v pracovnom prostredí ďalej a cítite, že vám niečo bráni urobiť kroky. Ľudia na stretnutiach nás môžu inšpirovať, motivovať, podporiť, rozšíriť pohľad o nový rozmer. Môžeme sa zamerať na to, čo potrebujeme spoznať, pochopiť, riešiť, môžeme klásť otázky v skupine, v ktorej je omnoho väčšia múdrosť ako v jednotlivcovi.

Prečo iniciujem takéto stretnutia?

Túžim po tom, aby nás práca, ktorú robíme s radosťou, prirodzene živila.

Od chvíle, ako som si začala plniť sen o práci, cítim naplnenie i veľké výzvy. Moja kreativita, tvorivosť, rozhodnosť, schopnosť robiť nové kroky, ísť do rizika, niesť zodpovednosť, prezentovať sa, podporovať, sprevádzať, organizovať – všetky tieto schopnosti nabrali nové rozmery. Mám za sebou štyri roky tvrdej práce. Stále sa vzdelávam, pozorujem život, vnímam súvislosti, vytváram produkty, ktorými oslovujem ľudí. Zaujíma ma úplne všetko, čo súvisí s prácou a vytváraním nového vlastného  pracovného prostredia.

Som pravdivá a napíšem, že takáto zmena pre mňa nebol  jednoduchý proces. Môže byť súčasťou vývoja, súčasťou životného obdobia, kedy sa rozhodneme, že chceme niečo, čo dá zmysel našej existencii. Môžeme robiť kroky vpred, môžeme meniť svoje rozhodnutia, môžeme rozvíjať nové možnosti pracovného trhu, môžeme sa učiť a napredovať, môžeme si vyberať, môžeme vnímať zodpovednosť, byť dôslední, môžeme cítiť viac slobody, môžeme pracovať na vlastných projektoch, môžeme donekonečna vytvárať nové produkty, môžeme robiť skoro všetko, pre čo sa rozhodneme. Ale môžeme aj stagnovať, prežívať stres a napätie, môžeme mať dlhy, môžeme byť frustrovaní, sklamaní, nahnevaní.

Kam nás takáto cesta vedie a čo sa na nej učíme?

 Čo nám stretnutia prinesú?

Pozrieme sa na rôzne témy, ktoré súvisia s vytváraním si vlastného pracovného prostredia: peniaze, hodnota práce, vlastná hodnota, produkty, pocity, systém práce, ciele, talenty, spolupráca, poznávanie seba, projekty, propagácia, formálne zastrešenie činnosti, s ktorými sa pri vytváraní pracovného prostredia všetci stretávame.

Zdieľanie skúseností, tvorivé prostredie na hľadanie rôznych modelov pracovného prostredia. 

Vyskúšame si rôzne techniky a pozrieme sa na riešenia problémových situácií.

Spoločne budeme robiť bezpečné kroky k zmenám k lepšiemu.

Pochopíme princípy a zákonitosti prúdenia peňazí.

Spoznáme možnosti spolupráce a nadviažeme vzájomné kontakty.

 

Stretnutia

Kedy: 15. 1. 2019, 19. 2. 2019, 12. 3. 2019

Kedy: Od 17. 00 do 20.00 hod. 

Kde: Tehelná 4. Zvolen 

Príspevok: 12€

Lektorka: Jana Almaja Vaculčiaková

Podľa vznikajúcich tém budú prizývaní ľudia, ktorí prinesú nové informácie, skúsenosti, inšpirácie:)

Môj osobný pracovný proces

Zamestanie. Bola som tridsať rokov v zamestnaneckom pomere. Robila som v komerčných firmách, ktoré ma živili a ja som pracovala tak, ako sa v rámci firmy vyžadovalo. Bola som celé roky spokojná v cestovnej kancelárii, lebo som pracovala s ľuďmi a veľa cestovala. V určitom období života bolo pre mňa úplne v poriadku byť zamestnankyňou a pracovať pre firmu, ktorá ma živí. Vždy som ale popri práci robila veci, ktoré ma bavili. Sedemnásť rokov som popri plnom úväzku organizovala akcie osobného rozvoja cez občianske združenie Súlad, študovala som a ani som netušila, že vytváram základy pre svoju novú prácu. Povolanie. Cítila som sa povolaná, keď som začala pracovať ako asistentka v psychologickej ambulancii. Práca ku mne prišla zvonku, ale ja som cítila, že prišlo niečo výnimočné, tešila som sa. Začala som cítiť vnútornú motiváciu a to ma viedlo študovať psychoterapiu v Prahe, rozvíjať sa v tejto oblasti. Smerovala som k práci so skupinami, ktorú robím 11 rokov. Poslanie. Jedného dňa som premýšľala o práci podľa mojich vlastných predstáv. Netušila som, aký je môj talent, silné a slabé stránky, ale stále som hľadala odpovede na svoje otázky. Absolvovala som kurzy, našla rôzne techniky a položila som si stovky otázok, ktoré mi pomohli odkryť svoje schopnosti, vidieť a rozvíjať talent a silné stránky. Čím viac som o sebe vedela, tým viac som nachádzala dôveru v seba a cítila istotu na ceste za vlastnou prácou. Prišiel deň, keď som nabrala odvahu a rozhodla sa, že výrazne zmením spôsob života. Toto rozhodnutie považujem za asi najväčšie, ktoré som v živote urobila.

Ani som netušila, čo všetko sa bude meniť. Čo budem musieť a chcieť urobiť, aby som mohla ísť ďalej. Veľkou prekážkou bolo moje zamestnanecké myslenie, s ktorým som sa prvý rok poriadne pasovala. Vyvolávalo vo mne obavy, strach, pochybnosti, vďaka ktorým som mohla spoznať celý proces tejto veľkej životnej zmeny.

 Iné možnosti k programu

Ak máte záujem o túto tému a viete zorganizovať skupinu vo vašom meste, pokojne sa ozvite. Potrebujeme zabezpečiť priestor a ľudí so záujmom o tému. Na podmienkach spolupráce sa radi dohodneme osobne na tel. čísle: Jana Almaja Vaculčiaková +421 907 141 509. Ďakujeme. 

Stretnutie môže mať formu prednášky/2 hod. alebo to môže byť  jednodňový seminár/8 hod.

K téme robíme individuálne poradenstvo s témami pracovného prostredia pre tých, ktorí zatiaľ necítia potrebu byť súčasťou skupiny.

Tešíme sa na stretnutia s vami 🙂.

 

 Lektori

Jana Almaja Vaculčiaková

Lektorka zážitkových seminárov a podporných skupín. Sprevádza ľudí na individuálnych stretnutiach. Vedie občianske združenie Súlad.

Viac o mne

 Kalendár stretnutí