SÚLAD | Občianske zdurženie SÚLAD | Občianske zdurženie

Od zamestnania k poslaniu

Prednáška

Obdivujem ľudí, ktorí kráčajú takouto cestou. Obdivujem aj tých, ktorí sa o to snažili a nevyšlo im to. Obdivujem ľudí, ktorí napĺňajú svoje poslanie a živia sa tým, čo robia radi, na čo majú talent a čo dáva ich životu zmysel. Som na takejto ceste a rada odovzdávam svoje skúseností, vedomosti, príbehy.

Prednáška vychádza z mojich osobných skúseností, ale aj zo skúseností ľudí, ktorí sa živia tým, čo ich baví, napĺňa, dáva im zmysel. Je o ceste, ktorou v pracovnom prostredí prechádzame s dôrazom na to, že pre každého z nás je v danom období života prirodzené byť práve tam, kde sa nachádzame. Ak chcete urobiť krok ďalej, prednáška vás môže inšpirovať, motivovať a možno aj podporiť v nových krokoch.

Zamestanie

Bola som tridsať rokov v zamestnaneckom pomere. Robila som v komerčných firmách, ktoré ma živili a ja som pracovala tak, ako sa v rámci firmy vyžadovalo. Bola som celé roky spokojná v cestovnej kancelárii, lebo som pracovala s ľuďmi a veľa cestovala. V určitom období života bolo pre mňa úplne v poriadku byť zamestnankyňou a pracovať pre firmu, ktorá ma živí. Vždy som ale popri práci robila veci, ktoré ma bavili. Sedemnásť rokov som popri plnom úväzku organizovala akcie osobného rozvoja cez občianske združenie, študovala som a ani som netušila, že vytváram základy pre svoju novú prácu.

Povolanie

Cítila som sa povolaná, keď som začala pracovať ako asistentka v psychologickej ambulancii. Práca ku mne prišla zvonku, ale ja som cítila, že prišlo niečo výnimočné, tešila som sa. Začala som cítiť vnútornú motiváciu a to ma viedlo študovať psychoterapiu v Prahe, rozvíjať sa v tejto oblasti. Cesta ma viedla k práci so skupinami. Tak som sa tomu otvorila a začala som svoj záujem smerovať k vedeniu skupín.

Poslanie

Jedného dňa som premýšľala o práci podľa mojich vlastných predstáv. Netušila som, aký je môj talent, silné a slabé stránky, ale stále som hľadala odpovede na svoje otázky. Absolvovala som kurzy, našla rôzne techniky, ktoré mi pomohli odkryť svoje schopnosti, vidieť a rozvíjať talent a silné stránky. Čím viac som o sebe vedela, tým viac som nachádzala dôveru v seba a cítila istotu na ceste za vytúženou prácou. Prišiel deň, keď som nabrala odvahu a rozhodla sa, že výrazne zmením spôsob života.

Toto rozhodnutie považujem za asi najväčšie, ktoré som v živote urobila.

Ani som netušila, čo všetko sa bude meniť. Čo budem musieť a chcieť urobiť, aby som mohla ísť ďalej. Veľkou prekážkou bolo moje zamestnanecké myslenie, s ktorým som sa prvý rok poriadne pasovala. Vyvolávalo vo mne obavy, strach, pochybnosti, vďaka ktorým som mohla spoznať celý proces tejto veľkej životnej zmeny.

Šťastie v práci

Od chvíle, ako som zmenila spôsob práce, cítim naplnenie a výzvy. Rozvinula som si mnohé svoje  schopnosti, o ktorých som netušila, že ich mám. Moja kreativita, tvorivosť, rozhodnosť, schopnosť robiť nové kroky, ísť do rizika, niesť zodpovednosť, prezentovať sa, podporovať, sprevádzať, organizovať – všetky tieto schopnosti nabrali nové rozmery. Mám za sebou štyri roky tvrdej práce. Stále sa vzdelávam, pozorujem život, vnímam súvislosti a skladám skladačku svojich programov, ktorou oslovujem ľudí.

Budem otvorená a napíšem, že takáto zmena nie je jednoduchý proces. Môže byť súčasťou vývoja, súčasťou životného obdobia, kedy sa rozhodneme, že chceme niečo, čo dá zmysel našej existencii. Môžeme robiť kroky vpred, môžeme meniť svoje rozhodnutia, môžeme rozvíjať nové spôsoby, aby sme napredovali, môžeme si vyberať. A často práve „cesta je cieľ“.

 

Kedy:

Kde:

Príspevok: 5€

Lektorka: Jana Almaja Vaculčiaková

Čo môžete získať?

Povzbudenie a podporu v prípade, že uvažujete o zmene v pracovnom prostredí.

Informácie k tomu, ako pozorovať a rozvíjať talenty a silné stránky u seba a svojich blízkych.

Uvedomenie si miesta na pracovnom trhu, ktoré je pre vás najvhodnejšie v danom období.

Iné možnosti k programu

Ak máte záujem o túto tému a viete zorganizovať skupinu vo vašom meste, pokojne sa ozvite. Potrebujeme zabezpečiť priestor a ľudí so záujmom o tému. Na podmienkach spolupráce sa radi dohodneme osobne na tel. čísle: Jana Almaja Vaculčiaková +421 907 141 509. Ďakujeme. 

Stretnutie môže mať formu prednášky/2 hod. alebo to môže byť  jednodňový seminár/8 hod.

K téme robím individuálne poradenstvo pre tých, ktorí zatiaľ necítia potrebu byť súčasťou skupiny.

Tešíme sa na stretnutia s vami 🙂.

 

 Lektori

Jana Almaja Vaculčiaková

Lektorka zážitkových seminárov a podporných skupín. Sprevádzam ľudí na individuálnych stretnutiach. Vediem občianske združenie Súlad.

Viac o mne