SÚLAD | Občianske zdurženie SÚLAD | Občianske zdurženie

Tvorivá cesta ženy

11.05.2017

Akcia do konca augusta

Kráčame po ceste tvorenia nového života. Zoznamujeme sa so sebou a s témami, ktoré prináša náš ženský život. Spoločne tvoríme novú kvalitu, ktorú potrebujeme na každodennej individuálnej ceste životom. Pripravujeme sa na tretie stretnutie pre ženy, ktoré  je v akciovej cene do konca júna.

Cesta k múdrosti

PIATE stretnutie bude o ženskej múdrosti, spiritualite, intuícii. 1. – 3. december

Stretnutie o uzatváraní a ukončovaní cyklov, ktoré potrebujú koniec, aby sme mohli začať tvoriť niečo nové, v inej kvalite. Bude o emóciách, ktoré prežívame, o našom tele a jeho múdrosti, o jeho liečení a starostlivosti o seba. O pokoji, v ktorom cítime prijatie, lásku, záujem, uznanie, úctu, radosť. Bude o múdrosti v nás, ktorú môžeme vnímať, keď si uvedomíme ako kráčame životom a čo všetko sa učíme.  Pootvoríme cestu k svojej intuícii a spiritualite.

Odporúčame absolvovať celý cyklus, jednotlivé stretnutia majú následnosť, hovoria o postupnosti v ženskom vývoji. Ak túto postupnosť vnímame a spoznáme súvislosti, sme schopné porozumieť zmenám, ktoré prichádzajú, vnímať ich význam, pozitíva. Môže nám to priniesť pokoj a radosť do života. Chýbajúce stretnutia si môžete doplniť v nasledujúcom roku ak uznáte za vhodné.

Ženy, ktoré zvažujú účasť na seminároch, môžu pred platbou využiť bezplatnú polhodinovú konzultáciu (mail, skype, osobné stretnutie).

AKCIA

pri úhrade za tretie stretnutie do 31. 10.  je príspevok  170€.

Cena jednotlivých seminárov je 190€.

Na úhradu poplatku za celý cyklus je možné využiť splátkový kalendár. V prípade záujmu nás kontaktujte prosím.

Program je možné zakúpiť aj formou darčekovej poukážky. V prípade záujmu nás kontaktujte prosím.

V cene je ubytovanie, vegetariánska strava, program, materiál.

Darčeky:
Jedna individuálna konzultácia pre ženy, ktoré prejdu celým cyklom. Môžete ju využiť podľa vlastnej potreby.

Certifikát za účasť na cykle Tvorivá cesta ženy. Materiály k jednotlivým témam.

Tešíme sa na všetky ženy, ktoré sa rozhodnú s nami kráčať Tvorivou cestou ženy v roku 2017.

Viac informácií a prihlasovanie: Helena Longauerová, h.longauerova@gmail.com, 0918 949 539