SÚLAD | Občianske zdurženie SÚLAD | Občianske zdurženie

Vzťahy

Partnerské a rodinné

Chvíle pre ženy a mužov

Podporné skupiny vo Zvolene 2021

Aj v tomto roku vás pozývame na  stretnutia žien a mužov v spoločných inšpirujúcich rozhovoroch. Témy, ktoré nás zaujímajú otvoríme,vďaka skupine získame širší náhľad a nové možnosti života aj v partnerských vzťahoch. Okolo vzťahov sa budú naše stretnutia točiť.

Kalendár stretnutí

Ako ďalej ?

Podporné skupiny vo Zvolene 2021

Máme záujem tvoriť nový spôsob života. Chceme spoznať ľudí, ktorí sú podobne naladení. Vieme sa vzájomne podporovať v tom, čo považujeme za podstatné ?  

Kalendár stretnutí

Strach ako výzva

Jednodňové zážitkové stretnutie 2021

Otváram priestor na bezpečné stretnutie, kde svoju pozornosť zameriame  na strach. Vidím ako je našou súčasťou, chceme sa ho zbaviť a pritom ho často nevedome vytvárame.  Čo všetko sa o strachu môžeme naučiť tak, aby sme vedeli využiť jeho potenciál ?        

Kalendár stretnutí

Podporme svoje duševné zdravie

Online podporná skupina 2021

Obdobie, v ktorom žijeme nám prináša množstvo záťažových situácií. Život sa mení a my sa potrebujeme adaptovať na nové podmienky. Vonkajšie procesy ovplyvňujú  aj naše vnútorné prežívanie. Máme dostatok zručností na to aby sme podporili svoje duševné zdravie a zdravie iných?

Viac  

Liečivý rodostrom

Tvorivá podporná skupina 2021

Môže byť rodostrom nástrojom porozumenia a liečenia rodinných vzťahov? Môže, dokonca nám vie povedať o princípoch vzťahových väzieb v rodinách a o nás samých omnoho viac, ako si vieme predstaviť.

Kalendár stretnutí

Rodinné a systemické konštelácie

Konštelačné stretnutia

Vo vzťahoch zažívame rôzne situácie a občas cítime, že máme starosti, problémy, krízy, záťaže, nejasnosti, tajomstvá. Technika Rodinných a systemických konštelácií nám pomáha odkrývať napätie v našich vzťahoch a uvoľňuje lásku, ktorá podporuje rast.

Kalendár stretnutí

Podporná a rešpektujúca komunikácia vo vzťahoch

Jednodňový zážitkový program

Komunikácia tvorí každodennú súčasť nášho života.  Je nástrojom na rozvíjanie medziľudských vzťahov, je to hra, ktorá má veľa možností. Podľa toho, ako ich poznáme a využívame, môžeme nájsť a vedome tvoriť rešpektujúce a láskyplné vzťahy.

Viac