SÚLAD | Občianske zdurženie SÚLAD | Občianske zdurženie

Vzťahy

Cesta k láske

Vitajte na stránkach pre ženy a mužov, ktorých zaujímajú témy medziľudských vzťahov. Majú záujem komunikovať v skupine ľudí o vzťahoch partnerských, vzťahoch k rodičom, deťom a blízkym ľuďom.  Chcú poznať viac, zažiť a rozprávať sa o spôsoboch a možnostiach akými vzťahy vnímame a žijeme v našej každodennosti. Chcú nájsť riešenia pre svoje náročné obdobia vo vzťahoch.

V skupinách sa spája ženský a mužský svet v spoločných témach a vyzýva nás k väčšiemu porozumeniu a hľadaniu rovnováhy. Ženy aj muži prinášajú do skupiny rôznorodé pohľady, názory a postoje na konkrétne životné situácie. Je to veľmi obohacujúce, podnetné, podporné, inšpirujúce občas vtipné a dynamické.

„Lásku netreba hľadať, stačí uvoľniť bloky, ktoré bránia v jej prejavení.“   neznámy autor