SÚLAD | Občianske zdurženie SÚLAD | Občianske zdurženie

Vzťahy

Cesta k láske

Vitajte na stránkach pre ženy a mužov, ktorí majú záujem komunikovať v skupine ľudí o vzťahoch partnerských, vzťahoch k rodičom, k deťom, o vzťahoch medziľudských.  Spoločne spoznávame, zažívame, zdielame nové možnosti, ktoré môžu vzťahy obohaťiť a podporiť v každodennej realite. Nachádzame riešenia pre svoje náročnejšie životné obdobia, spoznávame princípy vzťahovej interakcie.

V skupinách sa spája ženský a mužský svet v spoločných témach a vyzýva nás k väčšiemu porozumeniu, k vytváraniu rovnováhy a spolupráce. Ženy aj muži prinášajú do skupiny rôznorodé pohľady, názory, skúsenosti na konkrétne témy a zaujímajú rôzne postoje. Je to obohacujúce, podnetné, podporné, inšpirujúce, občas vtipné. Spoločne zameriavame pozornosť na nové vzťahové vzorce a vytvárame cesty k zdravým medziľudským vzťahom.

„Lásku netreba hľadať, stačí uvoľniť bloky, ktoré bránia v jej prejavení.“   neznámy autor