SÚLAD | Občianske zdurženie SÚLAD | Občianske zdurženie

Vzťahy

Rodinné, partnerské, rodičovské, priateľské

Zážitkový tréning VEDOMEJ komunikácie

Popoludňajšie zážitkové stretnutie 2023

Milujeme rozhovory. Sami so sebou, v dvojici, s partnermi, v skupine, v práci, s deťmi. Uvedomujeme si, aká je dôležitá bezpečná, láskavá a rešpektujúca komunikácia. A ako vie zmeniť život. Doslova.

Viac  

Môžu muži porozumieť ženám?

Podporná skupina vo Zvolene 2023

Stretnutie pre ženy a mužov zamerané na spoznávanie vývojových období. Otvárame témy o ženskom živote, o ženskej cyklickosti, o menštruačnom cykle, o spojení s prírodou. Môžeme porozumieť  ženskej premenlivosti a urobiť kroky k spokojnému partnerskému životu?

Kalendár stretnutí

Chvíle pre ženy a mužov

Podporné skupiny vo Zvolene 2023

Aj v tomto roku vás pozývame na  stretnutia žien a mužov v spoločných inšpirujúcich rozhovoroch. Otvoríme témy, ktoré nás zaujímajú a vďaka skupine získame širší náhľad a nové inšpirácie pre partnerské a medziľudské vzťahy.

Kalendár stretnutí

V spojení s prírodou

Stretnutie v prírode 2023

Spojenie s prírodou je dôležitou súčasťou nášho života. Môže byť o záhradke, o prechádzakach, o rozhovoroch ale aj o zážitkoch, ktoré nám ukážu ako môžeme spojenie vnímať a realizovať v každodennom živote s pomocou vlastného tela. Inšpirujúce chvíle v prírode sú pre nás.

Viac  

Podporme svoje duševné zdravie

Jednodňové tvorivé stretnutie 2023

Obdobie, v ktorom žijeme nám prináša množstvo záťažových situácií. Život sa mení a my sa potrebujeme adaptovať na nové podmienky. Vonkajšie procesy ovplyvňujú  aj naše vnútorné prežívanie. Máme dostatok zručností na to aby sme podporili svoje duševné zdravie a zdravie blízkych ?

Viac  

Rozvod, rozchod a čo ďalej?

Jednodňové zážitkové stretnutie 2022

Prechádzame náročným obdobím života a potrebujeme sa lepšie zorientovať v tom, čo sa deje?  Cítime, že potrebujeme ísť  ďalej ale netušíme ako alebo kam? Cítime sa osamelo, zúfalo, beznádejne. Pomôžu nám inšpirácie, rozhovory, podpora ľudí, ktorí sú v podobnom procese. 

Kalendár stretnutí

Podporná a rešpektujúca komunikácia vo vzťahoch

Jednodňový zážitkový program 2022

Komunikácia tvorí každodennú súčasť nášho života.  Je nástrojom na rozvíjanie medziľudských vzťahov, je to hra, ktorá má veľa možností. Podľa toho, ako ich poznáme a využívame, môžeme nájsť a vedome tvoriť rešpektujúce a láskyplné vzťahy.

Viac  

Liečivý rodostrom

Tvorivá podporná skupina 2022

Rodostrom môže byť nástrojom porozumenia a liečenia rodinných vzťahov. Môže nám povedať o princípoch vzťahových väzieb v rodinách a o nás samých omnoho viac, ako si vieme predstaviť. Tvorením rodostromu aktivujeme lásku v našich vzťahoch.

Kalendár stretnutí

Rodinné a systemické konštelácie

Konštelačné stretnutia

Vo vzťahoch zažívame rôzne situácie a občas cítime, že máme starosti, problémy, krízy, záťaže, nejasnosti, tajomstvá. Technika Rodinných a systemických konštelácií nám pomáha odkrývať napätie v našich vzťahoch a uvoľňuje lásku, ktorá podporuje rast.

Kalendár stretnutí