SÚLAD | Občianske zdurženie SÚLAD | Občianske zdurženie

Chvíle pre ženy a mužov

Podporné skupiny vo Zvolene 2021

Aj v tomto roku vás pozývame na  stretnutia žien a mužov v spoločných inšpirujúcich rozhovoroch. Témy, ktoré nás zaujímajú otvoríme,vďaka skupine získame širší náhľad a nové možnosti života aj v partnerských vzťahoch. Okolo vzťahov sa budú naše stretnutia točiť.

V tomto roku pokračujeme ďalej a tešíme sa na vás milé ženy a zaujímaví muži, ktorí máte odvahu vystúpiť zo svojej zóny komfortu a zažiť čas medzi možno menej známymi alebo aj  neznámymi ľuďmi. Spoločne budeme venovať svoju pozornosť rôznym témam aby sme viac pochopili, čo všetko sa v našich životoch deje, čo všetko môžeme spoznávať a ak potrebujeme, tak aj meniť  k lepšiemu. Takéto stretnutia realizujeme už 14 rokov. Vznikajú z potrieb ľudí, ktorí prichádzajú aby odovzdali, načerpali, zapojili sa, pozorovali, pochopili, hovorili, počúvali, prežili chvíle trošku iným spôsobom ako sme zvyknutí v každodennej realite.

Podporné skupiny nie sú terapeutické, nezameriavame sa na riešenie problémov jednotlivých ľudí. Vzájomnú komunikáciu vedieme k  pochopeniu problémov, k  uvedomeniu si nových možností, k vnímania procesov prirodzených zmien, v ktorých sa nepretržite nachádzame, k objavovania princípov, na ktorých je ľudský život postavený.

Nevedomosť tvorí záťažové situácie.

Veľa problémov vzniká na princípe nevedomosti a tak zvyšovanie uvedomenia je cestou ku spokojnejšiemu a krajšiemu životu. Môžeme si o tom prečítať v našich referenciách  od ľudí, ktorí majú skúsenosti z rôznych akcií Súladu.

Pre koho sú podporné skupiny určené?

Stretnutia sú pre ženy a mužov v rôznom veku, ktorí chcú zažiť spoločné chvíle s témami o živote v medziľudských vzťahoch. Stretnutia sú pre ženy a mužov, ktorí prechádzajú náročnejšími obdobiami života a potrebujú nové inšpirácie a podporu. Stretnutia sú pre ľudí, ktorí cítia, že chcú odovzdať svoje zozbierané skúsenosti ďalej. Stretnutia sú pre ľudí, ktorí potrebujú spoločnosť podobne naladených žien alebo mužov. Stretnutia sú miestom pre nové priateľstvá a možno aj spoluprácu.

Zažívame viac SPOLU. 

Vnímať odlišnosti a vidieť možnosti spojenia, dôverovať si, podporovať sa, spolupracovať, priateliť sa, spoznávať seba a iné ženy, obdivovať, vnímať hodnotu, prijímať. Tým vystupujeme z naučených foriem súťaživosti, hodnotenia, porovnávania, kritiky a často zbytočných bojov, ktoré nás oberajú o silu.

Chvíle pre ženy a mužov môžu priniesť veľa aj vašim deťom, partnerom, manželom, príbuzným, priateľom. K nim prinesieme seba, nové poznanie, ktoré sa nás dotkne a takto odovzdávame ďalej, čo v sebe máme. Môžeme dať len to, čo v sebe nosíme.  

Skupiny vnímam ako prevenciu. Tým, že žijeme prirodzenejšie a vedomejšie znižujeme riziko vytvárania zložitých životných situácií.   

 

TÉMY:

28. 1. 2021   Partnerský vzťah ako príležitosť spoznať seba.

25. 2. 2021  Aké presvedčenia ovplyvňujú naše vzťahy ?

25. 3. 2021  Čo si muži myslia o ženách a čo si ženy myslia o mužoch?

29. 4. 2021  Ako vnímame a žijeme rovnocennosť vo vzťahoch?

27. 5. 2021  Spolupráca medzi partnermi.

24. 6. 2021  Emocionálna komunikácia v partnerskom vzťahu.

29. 7. 2021  Čo sa deje, keď muž alebo žena pochybujú o vzťahu?

26. 8. 2021  Láska je…

30. 9. 2021  Ako náš partnerský život ovplyvňujú rodičia?

28. 10. 2021  Dôvera v partnerskom vzťahu.

25. 11. 2021   Ľahkosť v medziľudských vzťahoch.

16. 12. 2021  Čo nám priniesol rok a čo sme sa naučili v partnerskom vzťahu?

Kedy: Začíname  o 17. 15 a končíme o 19. 30 hod.

Kde: Súlad, OZ, Tehelná 4. Zvolen/Budova Klemo 

Skupiny vedie: Jana Almaja Vaculčiaková

Minimálny príspevok za účasť na stretnutí  je 10€ na osobu.

Čo podporná skupina prináša do života ľudí?

Hlbšiu diskusiu na témy, ktoré vzniknú v skupine, zdieľanie skúseností.

Príležitosť žiť vedomejšie a hľadať odpovede na vlastné otázky.

Podporu v náročnejších obdobiach života.

Obohatenie malými sebapoznávacími aktivitami, ktoré môžeme použiť v každodennej realite.

Širší náhľad alebo nadhľad na to, čo aktuálne žijeme.

Inšpirácie a nové pohľady, použiteľné v každodennom živote.

Rôzne možnosti medziľudskej komunikácie.

Skúsenosti žien, ktoré hovoria o tom, čo im skupiny prinášajú do života.

Čas pre seba, možnosť komunikácie, nové informácie, veľa podnetov, ženskú energiu, pocit, že nie som sama, podporu, uznanie, budovanie sebavedomia, spolupatričnosť, spôsob transformácie negatívnych postojov na pozitívne, možnosť robiť chyby, získanie dôvery v seba a iných, spôsoby uvoľňovania strachu, relax, pochopenie seba a iných, nové skúsenosti, dodávanie sily, spokojnosť, uvedomovanie si životných procesov, vnímanie pocitov, otvorenosť v komunikácii, možnosť byť sama sebou, budovanie si nových vzťahov, počúvanie, podporovanie v odvahe, prílev pozitívnej energie, osobnostnú zmenu, smiech a dobrú náladu, inšpirácie, pokoru, možnosť vyjadriť akýkoľvek názor, schopnosť vnímať a riešiť konflikt, dať a dostať pochvalu a ocenenie, nájsť odpovede na otázky, zvyšovanie schopnosti vnímať seba samú,…

Iné možnosti

Ak máte záujem o zorganizovanie takýchto podporných stretnutí vo vašom meste, pokojne ma kontaktujte, veľmi rada s vami prejdem podrobnosti realizácie. Kontaktujte ma: JAVaculčiaková 0907141509 alebo jvaculciakova@gmail.com

Teším sa na stretnutia s vami 🙂

 Lektori

Jana Almaja Vaculčiaková

Som lektorka podporných skupín a zážitkových seminárov. Sprevádzam ľudí na individuálnych stretnutiach. Vediem občianske združenie Súlad.

Viac o mne

 Kalendár stretnutí