SÚLAD | Občianske zdurženie SÚLAD | Občianske zdurženie

Rozhovory o vzťahoch

Podporné skupiny vo Zvolene

Stretnutia sú pre všetkých, ktorí majú záujem komunikovať v skupine ľudí o vzťahových témach a o spôsoboch, ako vzťahy vnímame a žijeme. Smerujeme k vytváraniu zdravších partnerských vzťahov a súladu medzi ženami a mužmi.

Máte záujem komunikovať?

V skupinách sa spája ženský a mužský svet v spoločných témach a vyzýva k porozumeniu a hľadaniu rovnováhy. Ženy aj muži prinášajú do skupiny rôznorodé pohľady a postoje na konkrétne životné situácie. Je to veľmi obohacujúce, podnetné, podporné, často vtipné a dynamické. Zažívame tu široký rozsah názorov a skúseností, nových pohľadov, pochopenie súvislostí, rozšírenie vedomostí, inšpirácií do ďalšieho života. Môže nám to pomôcť rozšíriť si vlastný pohľad na vzťahy a problémy, v ktorých sa možno práve nachádzame.

Čo sa tu deje?

V zmiešaných skupinách máme priestor na pozorovanie, uvedomenie si vlastného postoja a názoru. Môžeme vnímať formy otvorenej a nekonfliktnej komunikácie, prijímať a rešpektovať názory iných, vnímať, aké podnety prináša opačné pohlavie. Stretnutia sú často obohatené o krátke seba poznávacie cvičenia. To, čo nás v skupine zaujme, môžeme využiť ako inšpiráciu a preniesť do vzťahu, ktorý žijeme. Skupiny sú priestorom pre stretnutie zaujímavých ľudí a podporným priestorom pre osobnostný rozvoj.

Pre koho sú skupiny vhodné?

Skupiny sú otvorené pre ženy a mužov v každom veku, ktorí majú záujem o nové stretnutia, o hlbší rozhovor na určité témy,  alebo o osobný rozvoj. Privítajú nové možnosti, ktoré ich inšpirujú, povzbudia, motivujú, odporia.  Skupiny sú otvorené pre ženy a mužov, ktorí cítia, že komunikácia s podobne naladenými ženami a mužmi je užitočná. Spoločne vytvárame príjemné, bezpečné prostredie, v ktorom môže každý, kto potrebuje, vyjadriť vlastný názor a podeliť sa o zážitky a skúsenosti, alebo môže len počúvať a pozorovať.

Skupiny majú svoje pravidlá a prebiehajú s odborným vedením.

Témy stretnutí

Témy stretnutí sa vytvárajú priamo na skupinách a prinášajú ich  ženy a muži, ktorí sa na nich zúčastňujú. Vždy vyberieme jednu tému, ktorej venujeme pozornosť a ideme s rozhovormi viac do hĺbky. 

Kedy: 31. 1., 28. 2., 19. 3., 25. 4., 30. 5., 20. 6., 25. 7., 22. 8., 27. 9., 24. 10., 29. 11., 20. 12. 

O koľkej: Začíname vždy o 17. 15 a končíme o 19. 30 hod.

Kde: Súlad, OZ, Tehelná 4. Zvolen/ budova Klemo, nad Džezvou

Skupiny vedie: Jana Almaja Vaculčiaková

Minimálny príspevok za účasť na dvojhodinovom stretnutí je 7 € za osobu.

Čo skupina prináša?

Hlbšiu diskusiu na témy, zdieľanie skúseností.

Príležitosť žiť vedomejšie a hľadať odpovede na vlastné otázky.

Podporu v náročnejších obdobiach života.

Obohatenie malými sebapoznávacími aktivitami, ktoré môžeme použiť v každodennej realite.

Širší náhľad alebo nadhľad na to, čo aktuálne žijeme.

Inšpirácie a nové pohľady, použiteľné v každodennom živote.

Čo ešte:

Čas vyhradený pre seba, zoznámenie sa s novými ľuďmi, pocit spolupatričnosti a prijatia, uvoľnenie, radosť a smiech, nové témy v živote, možnosť získať nadhľad, schopnosť nehodnotiť, vzájomnú podporu, možnosť nahlas vyjadrovať svoje názory, možnosť vnímať, že iní riešia podobné situácie, učenie sa rešpektu smerom k iným, tréning v počúvaní, zlepšenie v komunikačných zručnostiach aj s opačným pohlavím, motiváciu riešiť veci, silu zvládať životnú krízu, ak ňou prechádzame, vzájomné zdieľanie skúseností a vedomostí, inšpiráciu k zmenám, vedomejšie vnímanie života, vzájomné ocenenie, nové informácie z rôznych oblastí, schopnosť zlepšovať vzťahy, možnosť prispievať k zmenám vo svojom okolí, vnímať rozdiel medzi pohlaviami a hľadať vzájomné prijatie odlišností, jedinečné životné príbehy iných…

Iné možnosti

Ak máte záujem o zorganizovanie takýchto podporných stretnutí vo vašom meste, pokojne ma kontaktujte, veľmi rada s vami prejdem podrobnosti realizácie. Kontaktujte ma: JAVaculčiaková 0907141509 alebo jvaculciakova@gmail.com

Teším sa na stretnutia s vami 🙂

 Lektori

Jana Almaja Vaculčiaková

Som lektorka zážitkových seminárov a podporných skupín. Sprevádzam ľudí na individuálnych stretnutiach. Vediem občianske združenie Súlad.

Viac o mne

 Kalendár stretnutí