SÚLAD | Občianske zdurženie SÚLAD | Občianske zdurženie

Pohyb

Cesta k prirodzenému životu

Vitajte na stránkach, ktoré prinášajú témy podporujúce prirodzený spôsob života. Programy, ktoré tu nájdete vás môžu  viesť po  cestách k fyzickému aj psychickému zdraviu,  k spoznávaniu sa, k vytváraniu vnútornej rovnováhy, spontánnosti, voľnosti a hravosti, k osobnej spokojnosti. Programy vedú k pochopeniu múdrosti tela a k jeho prijatiu. Podporujú sebavyjadrenie cez pohyb a hry,  otvárajú možnosti tvorenia pomocou umeleckých techník.

Takto podporujeme prirodzené a bezpečné zmeny v prístupe k sebe, k partnerom, k deťom a ľuďom okolo. Veríme, že prispievame k zlepšeniu kvality ľudského života, k uvoľneniu a rozvíjaniu vlastnej tvorivosti, ktorá nás  životom vedie. Veríme, že vedieme k radosti, pochopeniu, k láske.

Všetko, čo urobíme pre seba, môžeme následne odovzdať iným. Čas, ktorý venujeme sebe, nám prinesie uvoľnenie a spokojnosť, ktoré s nami vstúpia do našich rodín. Vytvorime krásnu atmosféru, ktorou obohatíme svojich mužov,  deti, blízkych.

 „Hra je jeden z nejefektivnejších zpôsobov, ako zjednodušit život. Presne to sme robili ako deti, ale v dospelosti sme sa hrať zabudli.“ Albert Einstein 

 

Keď sa hráme

Pohybové stretnutie

Ako deti sme sa často hrali. Pri hrách sme rozvíjali svoje zručnosti, mohli sme sa prejaviť, ukázať, čo dokážeme, učili sme sa nové, rozvíjali pohybové dannosti spolu s inými deťmi. Zažívali sme radosť, záujem, prijatie, podporu, ale aj neúspech, hnev, smútok, skrátka pri hrách sme spoznávali seba, iných a život.

Viac  

Áno voľnému pohybu

Pohybové stretnutie

Pohybujeme sa rôznymi spôsobmi, väčšinou poznáme pohyb, ktorý má určité pravidlá. Voľným pohybom prebúdzame  svoju spontánnosť, hravosť, prirodzené sebaprejavenie. Začneme telo spoznávať, vnímať, dôverovať mu, prijímať a milovať ho. Uvoľníme bloky, stres, napätie a pocítime radosť.

Viac  

Spoznávame autentický pohyb

Pohybové stretnutie

Autentický pohyb nám otvorí cestu k sebe, svojej spontánnosti a celistvosti. Posilňujeme ním vzťah medzi telom a mysľou, vytvárame vnútornú rovnováhu. Môžeme sa prijímať takí, akí sme – bez posudzovania, naopak – s pochopením. Autentický pohyb pomáha zvýšiť vedomie o sebe a otvára dvere k múdrosti tela.

Viac  

Farby v pohybe

Tvorivo - pohybová dielňa

Náš život je farebný a celý čas sa s farbami hráme. A možno si ani neuvedomujeme, čo jednotlivé farby znamenajú, v čom nás podporujú, ako na nás pôsobia. Prečo si oblečieme práve oranžové šaty? Poďme spoločne nazrieť do tejto farebnej alchýmie aby sme sa farbami podporili vedome na svojej ceste životom.

Kalendár stretnutí

Tanec emócií a pocitov

Tvorivo - pohybová dielňa

Emócie a pocity majú pre nás množstvo odkazov. Môžeme sa v nich zorientovať, môžeme ich spoznať  a naučiť sa ich prejavovať. Pritom vytvorime podpornú atmosféru, zažijeme niečo nové, inšpirujeme sa, pochopíme viac seba a svojich blízkych.

Viac  

Tvorím si svoj život

Tvorivo - pohybová dielňa

Zamysleli sme sa niekdy nad tým, ako tvoríme svoj život? Ak sa chceme pohrať s odpoveďou na túto otázku, venujme si čas a otvorme sa témam o tvorení vlastného života. Bezpečne vás prevedieme tvorením životného obdobia podľa vašich predstáv.

Kalendár stretnutí

Kráľovná svojho života

Tvorivo - pohybová dielňa

Kráľovná je archetyp, ktorý sa skrýva v každej z nás. S určitou dávkou kreativity a tvorivosti, môžeme objaviť potenciál kráľovnej vo svojom každodennom živote. Venujme jej pozornosť a čas, určite ju v sebe spoznáme. Má svoju hodnotu, jedinečnosť, odvahu prejaviť sa, byť vzorom.

Kalendár stretnutí

Umenie v pohybe

Tvorivo - pohybová dielňa

Precíťme umenie vo svojom tele a spoznajme pohyb, ktorý si bežne neuvedomujeme. Otvorme sa zážitku, aby sme mohli objavovať vlastné možnosti a možnosti života. Spoločne urobme bezpečný krok k niečomu novému a potom prenesieme tento zážitok do každodenného života.

Viac