SÚLAD | Občianske zdurženie SÚLAD | Občianske zdurženie

Zdravie

Cesta k prirodzenému životu

Vitajte na stránkach, ktoré prinášajú témy podporujúce prirodzený spôsob života. Programy, ktoré tu nájdete vás môžu  viesť po  cestách k fyzickému aj psychickému zdraviu,  k spoznávaniu sa, vytváraniu vnútornej rovnováhy a osobnej spokojnosti. Programy vedú k prírode a cyklom, ktoré nás ovplyvňujú a sú každodennou súčasťou. Takto podporujeme prirodzené a bezpečné zmeny v prístupoch k sebe, k partnerom, deťom, ľuďom okolo. Veríme, že prispievame k zlepšeniu kvality ľudského života.

„Múdrosť je pre myseľ tým, čím pre telo zdravie.“ (Francois de La Rochefoucauld)