SÚLAD | Občianske zdurženie SÚLAD | Občianske zdurženie

Vzdelávací a podporný program

pre lektorov a facilitátorov

PODPORNÁ SKUPINA v každodennom živote

Cyklus víkendov 2021 - úvodný víkend

Stretnutie pre ľudí, ktorí majú záujem vytvárať a viesť rôzne podporné skupiny ľudí.  Získate informácie a inšpirácie, skúsenosti a nové zručnosti. 

Kalendár stretnutí

LEKTOR v podpornej skupine

Cyklus víkendov 2021 - Kordíky

Jednou z úloh lektora  je vlastný osobný rozvoj, ktorý  prinesie dostatok zručností k  činnosti a odvahu kráčať bezpečne ďalej aj s pomocou výziev a obmedzení. Týmto stretnutím podporíme lektora, jeho talent, silné stránky, zdroje, o ktoré sa môže oprieť.   

Viac  

TRÉNUJEME bezpečné vedenie podpornej skupiny

Cyklus víkendov 2021

Vytvárame pre vás príležitosť, kde si môžeme overiť svoje schopnosti, zručnosti, nápady, pomocou nácviku vedenia podpornej skupiny. Súčasťou bude bezpečné prostredie, podporná spätná väzba a mnoho inšpirácií.   

Viac  

Ako zakladať a DLHODOBO FINANCOVAŤ podporné skupiny

Cyklus víkendov 2021 - Kordíky

Potrebujeme v rámci informácií doplniť oblasť formálnu a oblasť financovania k tomu aby sme mohli založiť a dlhodobo viesť podporné stretnutia ľudí? Ak áno, prevedieme vás týmito témami. 

Viac  

Od podpornej skupiny ku KOMUNITE

Cyklus víkendov 2021 - Kordíky

V našom kontexte môžu byť zárodkom komunít aj podporné skupiny – stretnutia pre ľudí, ktorí potrebujú podporu pri činnosti, ktorej venujú pozornosť. Stretávame sa s nimi už v detstve v rodinách, v školách, pri stretnutiach s priateľmi.

Viac