SÚLAD | Občianske zdurženie SÚLAD | Občianske zdurženie

Vzdelávanie pre lektorov podporných skupín

Cyklus víkendových stretnutí 2022

Uvažujete nad organizovaním stretnutí pre ľudí a premýšľate nad tým, že budete lektorom/lektorkou. Zatiaľ neviete aké kroky potrebujete urobiť a čo všetko vás čaká. V tomto vzdelávaní získate potrebné zručnosti, inšpirácie a podporu.    

Kde všade nájdeme  podporné skupiny?

Stretávame sa s nimi pri rôznorodých skupinových akciách zameraných na osobný rozvoj, pri stretnutiach ľudí s podobnými záujmami alebo problémami, na ženských alebo mužských kruhoch, pri učení ľudí tvorivým alebo umeleckým činnostiam, pri práci s mládežou, pri práci s rodičmi detí so špeciálnymi potrebami, v sociálnych zariadeniach, pri pohybových aktivitách, pri cvičení jogy, pri záujmových programoch a tvorivých činnostiach, pri cestovaní a turistike, pri učení sa jazykov, v kluboch s rôznym zameraním, pri predaji kozmetiky, výživových doplnkov, pri organizovaní prednášok,.  A keď sa pozrieme na podporné skupiny širšie, vidíme ich aj vo svojich rodinách, v  školách, v práci, komunitách a pod. 

Vdelávanie je určené pre ženy a mužov

  • zaujímajú vás témy podporných skupín od vzniku až po trvalú udržateľnosť;
  • chcete pochopiť základné princípy práce so skupinou, nastaviť bezpečný spôsob pre seba a účastníkov, vypracovať vlastný manuál k podpornej skupine;
  • cítite neistotu, máte veľa otázok v súvislosti s podpornými skupinami a potrebujete pochopiť, spoznať, zažiť, uistiť sa a hlavne podporiť na začiatku;
  • potrebujete si overiť svoje osobné možnosti a schopnosti v pozícii lektora/lektorky;
  • chcete zdieľať svoje skúsenosti o vedení podporných skupín s podobne ladenými ľuďmi;
  • potrebujete si nastaviť financovanie a formálne zázemie ako súčasť pracovného prostredia;
  • zaujímajú vás hry a techniky, ktoré môžete používať v interakcii s ľuďmi;
  • chcete rozvinúť svoje schopnosti a zručnosti, aby ste vedeli lepšie komunikovať v každodennej realite, prejaviť sa v skupinách ľudí, aby ste sa cítili sebavedomejšie, istejšie, prirodzenejšie.

Vzdelávanie je praktické a zážitkové. Každý z účastníkov si vypracuje vlastný manuál k práci so skupinou, ktorý si následne overí v práci so skupinou. Kladieme dôraz na dostatočné množstvo informácií a skúseností, na bezpečie lektora a bezpečie podpornej skupiny.

Čo sú podporné skupiny?

Stretnutia pre ľudí, ktorí potrebujú podporu pri činnosti, ktorej venujú pozornosť. S podpornými skupinami sa stretávame už v detstve v rodinách, v školách, pri stretnutiach s priateľmi.

V dospelom veku môžeme pomocou stretnutí v skupinách rozširovať sociálne prostredie,  získavať nové vedomosti, skúsenosti alebo zručnosti, riešiť aktuálne problémy. Ľudia, ktorí skupiny tvoria alebo vyhľadávajú, majú väčšinou aktívny prístup. Spája ich podobný zámer, záujem o osobnostný rast, o posúvanie pracovných procesov, o život v harmónii, o spoluprácu na projektoch, o prijímanie odlišností, o spoznávanie nových vecí, o učenie sa, tvorenie alebo relax. V podporných skupinách sa môžu stretávať ľudia, ktorí prechádzajú náročnými životnými obdobiami a hľadajú podporu, inšpirácie a nové možnosti pre otvárajúcu sa fázu života. Sú aj pre ľudí, ktorí majú potenciál priniesť do spoločnosti niečo nové a hľadajú spôsoby, ako svojou iniciatívou osloviť širšie prostredie.

Podporná skupina je jednou z možností, ako sa prirodzene otvárame iným a zároveň sa vzdelávame a obohacujeme pomocou zdieľania skúseností a vzájomného šírenia  vedomostí a ľudskej múdrosti. Pritom sme všetci súčasťou podporného, rešpektujúceho a inšpirujúceho prostredia, ktoré spolu vytvárame a prejavujeme sa v ňom tak, ako dokážeme. Odovzdávame a zároveň prijímame. Sme si navzájom užitoční, rovnocenní a máme tendenciu smerovať svoj život k lepšiemu.

Stretnutia ľudí v skupinách ponúkajú príležitosť komunikovať hlbšie o témach, ktoré ľudí zaujímajú. Vzniká príležitosť kultivovať sebavedomie, sebalásku a sebadôveru účastníkov a účastníčok. Sú prostredím na tvorenie spôsobu života v rešpekte a v spolupráci. Môžu byť základom pri vytváraní komunít v našej spoločnosti. Vnímam ich ako súčasť prevencie duševného a fyzického zdravia ľudí. 

V skupinách je veľmi dôležité podporné a bezpečné prostredie. Ak  ľudia cítia v skupinách bezpečie, úctu, podporu, otvorenosť, dôveru, rešpekt k odlišnostiam, vznikajú podmienky na zdieľanie, ktoré sú základom osobného rastu, základom ľudskosti, základom rôznorodých obohacujúcich zážitkov. 

Dvojdňové stretnutia vo Zvolene

Miesto stretnutí – Súlad, Tehelná 4. Zvolen/budova Klemo

sobota od 10.00 do 18.00, nedeľa 9.00 do 17.00

Podporná skupina v každodennom živote  26.3. a 27. 3. 2022

Lektor v podpornej skupine 23.4. a 24. 4. 2022 

Hra a jej možnosti použitia v podpornej skupine 28. 5. a 29. 5. 2022 

Trénujeme bezpečnú prácu s podpornou skupinou 18. – 19. 6. 2022

Ako zakladať a dlhodobo financovať podporné skupiny 20. a 21.8. 2022

Určite získate:

Teoretické vedomosti k práci s podpornými skupinami, vlastný manuál na vytváranie podporných skupín, inšpirácie k hrám a k zážitkovému učeniu, trénovanie lektorských zručností, skúsenosti s rozhovormi a zdieľaním, techniky k jednotlivým témam,   individuálny prístup podľa potreby, odpovede na vaše otázky, vytvorenie bezpečnej formy pre vašu prácu so skupinou, overenie si vlastných zručností. 

INDIVIDUÁLNA konzultáca počas cyklu

CERTIFIKÁT o účasti 

Odporúčame absolvovať celý cyklus stretnutí, ak ste v štádiu úvah o takejto činnosti a potrebujete vedomosti a podporu. Na stretnutia sa môžete prihlasovať aj jednotlivo, podľa potreby, ak so skupinami pracujete a chcete si rozšíriť určité zručnosti.

Minimálny lektorský príspevok na celý cyklus je 650 €/ lektor, organizácia, občerstvenie, materiál.   V prípade potreby si ubytovanie a stravovanie zabezpečujete individuálne.

V prípade záujmu o informácie týkajúce sa pripravovaných stretnutí kontaktujte lektorku Janu Almaja Vaculčiakovú na: jvaculciakova@gmail.com. alebo 0907141509

Prihlasujte sa, prosím, cez náš prihlasovací formulár alebo mailom. Záujem o účasť potvrdíte zálohovou  platbou 300€ na účet: SK7909000000000402936872. Do poznámky ku platbe uveďte názov seminára a vaše meno. Zvyšnú časť je potrebné uhradiť najpozdejšie do 15. marca 2022. V prípade opatrení riešime zmeny termínov, podľa spoločnej dohody. Ďakujeme.

Jeden cyklus je maximálne pre 6 záujemcov. 

Prihlásených účastníkov vždy kontaktujeme týždeň pred aktuálnou akciou a posielame bližšie info.

Ďakujeme za čas, ktorý ste venovali informáciám v ponuke.

Tešíme sa na stretnutia s vami.

 Lektori

Jana Almaja Vaculčiaková

Som lektorka podporných skupín a zážitkových seminárov. Sprevádzam ľudí na individuálnych stretnutiach. Vediem občianske združenie Súlad.

Viac o mne

 Kalendár stretnutí