SÚLAD | Občianske zdurženie SÚLAD | Občianske zdurženie

Áno voľnému pohybu

Pohybové stretnutie

Pohybujeme sa rôznymi spôsobmi, väčšinou poznáme pohyb, ktorý má určité pravidlá. Voľným pohybom prebúdzame  svoju spontánnosť, hravosť, prirodzené sebaprejavenie. Začneme telo spoznávať, vnímať, dôverovať mu, prijímať a milovať ho. Uvoľníme bloky, stres, napätie a pocítime radosť.

Pre koho sú stretnutia určené?

Pre ľudí každého veku, ktorí majú radi nové zážitky, cítia, že potrebujú otvoriť svoju spontánnosť, láka ich prirodzený voľný pohyb, cítia, že sa potrebujú prejaviť pohybom, majú radi hry, voľnosť, tanec. Vyhovuje im spoločnosť skupiny, chcú sa naučiť tvorivými spôsobmi rozvíjať a udržiavať vlastnú vnútornú rovnováhu a spoznávať možnosti a prirodzenú múdrosť svojho tela.

Zdravie a radosť

Zámerom stretnutí je inšpirovať k voľnému pohybu, priniesť radosť, vnútornú pohodu, uvoľniť stres a napätie, rozvinúť niektoré zo svojich schopností a tým podporiť spokojný život ale hlavne svoje zdravie.

Máme možnosť objaviť niečo nové, prejdeme novými zážitkami, prejavíme sa, spoznáme sa a nazbierame nové skúsenosti. Takéto zážitky nám pomôžu v každodennom živote žiť volnejšie, dovoliť si prejaviť sa podľa toho ako cítime. Môžeme ich priniesť ku svojim deťom, partnerom, blízkym. Ak niečo urobíme pre seba, robíme to zároveň pre všetkých ľudí okolo nás, s ktorými sa denne stretávame.

Čo nám stretnutia prinesú?

Stretneme sa so vzájomnou podporou, otvorenosťou a vytváraním bezpečného a slobodného prostredia.

Zoznámime sa s prvkami pohybu podľa Labana, ktoré vedú k spoznávaniu vlastného tela a jeho možností.

Zažijeme radosť z pohybu, tanca, hier, ktoré vedú k spontánnosti, schopnosti prejaviť sa a uvoľniť.

Spoznáme viac svoje telo, jeho múdrosť, schopnosti a možnosti.

Pomaly a opatrne sa zoznámime s tým, ako voľne prebieha zdieľanie vlastných skúseností.

Prirodzene budeme spoznávať  formy neverbálnej medziľudskej komunikácie.

Rozvinieme svoju tvorivosť a prejavíme ju v rôznych podobách.

Pozrieme sa na témy, ktoré sú súčasťou nášho každodenného života a týkajú sa uvoľnenia.

Spoznáme mnohé spôsoby, ktoré nás vedú ku vnímaniu a udržiavaniu vlastnej vnútornej rovnováhy a k eliminácii stresu v tele.

Naučíme sa rôzne techniky, s ktorými si pomôžeme v každodennej realite v pochopení a nachádzaní  riešení, pri uvoľňovaní záťaží.

Postupne budeme vnímať energiu dňa a pritom spoznáme svoj prirodzený biorytmus, ktorý môžeme nasledovať a cítiť sa spokojnejšie.

Získame mnoho nových podnetov, inšpirácií, skúseností, zážitkov a verím, že si tým rozšírime množstvo zručností, ktoré nám budú nápomocné v každodennej realite. Nasmerujeme sa na prirodzený spôsob života.

Kde: miesto bude doplnené

Termíny: budú doplnené

Čas: od 10. 00 do 17. 00 hod.

Minimálny príspevok 45€

Zálohovou platbou 25€  potvrdíte svoju účasť a miesto na akcii. Zvyšok príspevku uhradíte na mieste.  Záloha je nevratná.  Týždeň pred akciou posielame prihláseným účastníkom, ktorí uhradili zálohu, bližšie informácie k akcii. 

Lektorka: Jana Almaja Vaculčiaková

S akými spôsobmi práce sa stretneme?

Zoznámime sa s prvkami a možnosťami umeleckých terapií/ tanečno pohybovou terapiou, muzikoterapiou, dramaterapiou, arteterapiou, psychomotorickými hrami, ktoré pomáhajú otvárať a rozvíjať našu tvorivosť a prinášajú uvoľnenie, radosť a hravosť, ktoré sa z našich životov nejako vytratili. Prinesieme základné informácie o tele, jeho múdrosti a prístupoch k nemu, o rôznych technikách a možnostiach ich použitia v bežnom živote. Pochopíme viac seba, iných ľudí, uvoľníme sa:)

Ak si potrebujete niečo overiť, pokojne píšte, žiadajte o ďalšie informácie. info@sulad.sk alebo volajte 0907141509

Iné možnosti k programu

Ak máte záujem o voľný pohyb a viete zorganizovať skupinu vo vašom meste, pokojne sa ozvite. Potrebujeme zabezpečiť priestor a propagáciu. Na podmienkach spolupráce sa radi dohodneme osobne na tel. čísle Jana Almaja Vaculčiaková +421907141509. Ďakujeme. 

Môže to byť  jednodňový alebo víkendový seminár.

K téme robím individuálne poradenstvo pre ľudí, ktorí zatiaľ necítia potrebu byť súčasťou skupiny.

Teším sa na stretnutia s vami:))

 Lektori

Jana Almaja Vaculčiaková

Lektorka zážitkových seminárov a podporných skupín. Sprevádza ľudí na individuálnych stretnutiach. Vedie občianske združenie Súlad.

Viac o mne