SÚLAD | Občianske zdurženie SÚLAD | Občianske zdurženie

Cesta ženy k celistvosti

Cyklus zážitkových víkendov 2022

Doprajme si čas len pre seba v bezpečnom priestore s príležitosťou sebapoznávania. Podporme svoje fyzické a psychické zdravie,  svoju celistvosť a silu, ktorá v nej pramení.

Pozývame vás milé ženy na cestu ročným cyklom, Cesta ženy k celistvosti.

V krásnej prírode Podpoľania vo vzdelávacom centre Blatinka sa zastavíme a užijeme si bezpečne čas pre seba v spoločnosti žien, ktoré majú podobné naladenie a zámer smerovať k celistvosti a vnútornej sile, k psychickému a fyzickému zdraviu.

Aké ženy oslovujeme ?

Ženy v každom veku, ktoré spoznávajú samé seba lebo vedia, že je to dôležité a prirodzené. Oslovujeme ženy, ktoré chcú prežiť 4 krásne víkendy, na krásnom mieste, plné informácií, inšpirácií, zábavy, smiechu a uvoľnenia. Možno aj ženy, ktoré pracujú so ženami a potrebujú nové inšpirácie. Otvárame priestor pre ženy, ktoré chcú porozumieť základným princípom života. Patria k nám ženy, ktoré cítia, že potrebujú podporiť svoju celistvosť, starostlivosť o svoje zdravie a lásku k sebe. Pozývame aj ženy, ktoré veria, že majú v sebe silu, ale nepoužívajú ju v potrebnom rozsahu, možno práve preto, že z nej majú strach, lebo vedia, že by ich to stálo zmeny alebo by neboli prijaté okolím. Víkendy budú vedené heslom „verná sebe a v pravde k sebe“. To je jediný spôsob ako tvoriť kvalitný a spokojný život pre seba a aj svoje okolie.

Všetko, čo urobíme pre seba, robíme aj pre svojich blízkych.

Víkendy sú o čase pre seba, o stretnutiach so ženami, o zdieľaní v ženských kruhoch, o vzájomnej podpore a porozumení, o nových informáciách a skúsenostiach, o bezpečnej postupnosti, o zastavení sa v čase,  o vlastnom naplnení sa, o motivácii pracovať so svojim potenciálom, o tom, čo milujeme, o inšpiráciách a tvorivosti, o objatiach a technikách do každodenného života, o spolupatričnosti žien, o prírode, skvelom jedle a relaxácii.

Vieme dať, len to, čo samé máme. 

Sme telo, myseľ, emócie a duša. Vnímame svoje časti, vnímame svoju celistvosť. Poznáme ich základné princípy a tým sme schopné porozumieť viac sebe. Spoznávame sa cez zážitok, zaujímame sa o seba a iné ženy, prijímame a milujeme svoje časti. Všetko, čo sa naučíme a získame, dávame ďalej svojim partnerom, deťom, blízkym, lebo sebou tvoríme svet okolo.

Moje telo som Ja    11.3-13.3 2022

Lektorka Janka začne pochopením vývojového pohybu a postupne sa dostaneme k vnímaniu našej ženskosti v tele. Zažijeme pomocou pohybu rôzne formy spojenia sa s telom a uvedomíme si jeho nekonečné možnosti. Nadviažeme s telo priateľský a láskyplný vzťah.

Prostredníctvom tanca vás lektorka Erika prevedie cestou vnímania svojho tela, vedieť mu venovať pozornosť, byť s ním v láske, prekračovať hranice, ktoré sú bezpečné, lebo sú len to tom, dovoliť si byť autentická. Tanec nádherná ženská forma dialógu tela a duše, len je potrebné ju láskavo uchopiť a nedávať si v nej ciele. Pozrieme sa na to, ako aj v naučených choreografiách vieme vnímať svoje telo a tancovať cez seba.

Spoznávam emócie a pocity   24.6-26.6 2022

Lektorka Janka vás prevedie rôznymi technikami, ktoré vedú k pochopeniu a k vnímaniu vlastných pocitov a emócií. Ak vnímame pocity a emócie jasnejšie, vnímame a chápeme seba. Prirodzene sa prejavujeme, sme autentické, cítime sa slobodné, rešpektované, vnímame jasnejšie.

Lektorka Erika vás prevedie škálou emócií, ktoré vieme zažiť v tanci. Tanec nie sú len kroky, ale život, emócie, ktoré žijeme. Tanec je krásna forma ženskej meditácie, kde vieme pustiť všetko a kde cez našu fantáziu si dokážeme tvoriť vlastný emočný svet, ktorý je len náš. Keďže už poznáme naše telo, tak táto emočná jazda bude naozaj zaujímavá.

Mysľou tvorím svoj svet   23.9. -25.9. 2021

Lektorka Janka vytvorí priestor na spoznávanie princípov mysle, ktorá nás vedie svetom. Pozrieme sa na to, akým spôsobom a kam nás myseľ vedie, možno zistíme, že máme myšlienky, ktoré nám bránia,  obmedzujú a nedovolia urobiť potrebné kroky.  Vychádzajúc z poznania  a pochopenia jej princípov, vytvoríme postupne svoj svet vedomejšie, podľa svojich predstáv a potrieb.

 V spojení s dušou   25.11-27.11 2022

Lektorka Janka otvorí témy spirituality, ktorá je neoddeliteľnou súčasťou bytia tu na Zemi a tým sa spoločne priblížime poslednému rozmeru svojej celistvosti. Stretnutia s dušou sú stretnutia so sebou, svojou duchovnou podstatou, so svojou intuíciou, so sebaprejavením, s talentami a poslaním, ktoré tu napĺňame. Prejdeme spoločne technikami, ktoré nás povedú k duši, k sebe, k Bohu, k Zemi.

Lektorka Andrea, ktorá sa vo svojej praxi venuje celostnej hypnoterapii nás zoznámi s jednoduchými technikami, prostredníctvom ktorých sa môžeme hlbšie prepojiť so svojou nesmrteľnou podstatou a rozpomenúť si na to, kým skutočne sme. V našom vnútri sú ukryté zdroje našej vnútornej múdrosti a sily, ako aj všetky odpovede na naše otázky. V hlbokom uvoľnení a tichu sme schopné začať komunikovať so svojou Dušou svojim jedinečným spôsobom. Objavovať a zažívať pravdu o sebe je cestou k naplnenému životu, po ktorom všetky túžime.

Kde: Vzdelávacie centrum Blatinka, Hriňová Blato  

Lektorky: Erika Gáboríková, Andrejka Oklešteková a Jana Almaja Vaculčiaková

Ročný cyklus Cesta ženy k celistvosti 720€ 

Cena zahŕňa ubytovanie, plnú penziu, pitný režim, program, materiál, CERTIFIKÁT a jednu konzultáciu počas roka a jedna individuálna hodina tanca počas roka s Erikou.

Zálohovou platbou 360€  potvrdíte svoju účasť na celom cykle a zabezpečíte si miesto. Druhú časť príspevku uhradíte najpozdejšie do konca mája.  Ak uznáte za vhodné môžete svoju účasť potvrdiť platbou naraz.  Účet: SK7909000000000402936872. Do poznámky ku platbe uveďte názov cyklu alebo víkendu a vaše meno. Srdečne ďakujeme.

Víkend podľa vlastného výberu 220€

Cena zahŕňa ubytovanie, plnú penziu, pitný režim, program, materiál.

Zálohovou platbou 120€  potvrdíte svoju účasť na víkende a zabezpečíte si miesto. Zvyšok príspevku uhradíte najpozdejšie mesiac pred akciou.  Ak uznáte za vhodné môžete svoju účasť potvrdiť platbou naraz.  Účet: SK7909000000000402936872. Do poznámky ku platbe uveďte názov cyklu alebo víkendu a vaše meno. Srdečne ďakujeme.

Prihlasujte sa, prosím cez náš prihlasovací formulár alebo na jvaculciakova@gmail.com.
Je pre nás dôležité, aby každá žena mala dostatočný priestor pre vlastné sebavyjadrenie a pre spracovanie svojich osobných skúseností súvisiacich s témou.

Z týchto dôvodov limitujeme veľkosť skupiny  maximálne na 15 žien.

Celý cyklus alebo jednotlivé stretnutia  môžete darovať formou

DARČEKOVEJ POUKÁŽKY  

Pokojne sa ozvite a dohodneme si postupnosť krokov 0907141509

Bližšie informácie:

Týždeň pred akciou pošleme prihláseným účastníčkam, ktoré uhradili platbu, bližšie informácie k akcii. Začíname piatok o 16.00 večerou a končíme v nedeľu o 13.00 obedom
Prinesiete si:

  • Pohodlné oblečenie na pohyb
  • Vhodné oblečenie do  prírody
  • Predmet, s pomocou ktorého budete vedieť porozprávať o téme víkendu
  • Vítaná je malá zobka ku spoločným chvíľam

Ak potrebujete viac informácií k cyklu, pokojne volajte Jana Vaculčiaková 0907141509, jvaculciakova@gmail.com   

Tešíme sa na vás 😊

 

 Lektori

Jana Almaja Vaculčiaková

Som lektorka podporných skupín a zážitkových seminárov. Sprevádzam ľudí na individuálnych stretnutiach. Vediem občianske združenie Súlad.

Viac o mne
Andrea

Pôsobím ako terapeut a lektor v oblasti celostnej hypnoterapie so zameraním na psychické a psychosomatické problémy a medziľudské vzťahy. Som zakladateľkou a predsedníčkou OZ Komora celostnej hypnoterapie.

Viac o mne
Erika Gáboríková

Tanec je naše zrkadlo. Tanec je život.

Viac o mne

 Kalendár stretnutí