SÚLAD | Občianske zdurženie SÚLAD | Občianske zdurženie

Ukončenie, uvoľnenie alebo múdrosť ženy

Jednodňové zážitkové stretnutie

Všetko, čo začalo, skončí. Za týmto vedomím je múdrosť, ktorú čerpáme z cyklov. Za každým ukončením je uvoľnenie a príležitosť vytvoriť nové. Ak poznáme princípy prechodov, môžeme ľahšie plynúť zmenami – berieme ich ako prirodzenú súčasť  života. Vydajme sa ku spoznávaniu koncov vedome.

Konce a začiatky

Naše ženské telá, nám každý mesiac pripomínajú skúsenosť zo stretnutia konca a začiatku. Počas mesačného cyklu sa strieda začiatok a koniec, život a smrť. Tieto prejavy života sú spojené v jeden cyklus. Keď niečo končí, vždy prichádza aj možnosť pre zrod niečoho nového. Pri koncoch sa objavuje množstvo emócií, ktorých sa často bojíme. Prirodzene niekedy prikladáme väčší význam koncom a tak nemôžeme urobiť krok k novému. Niekedy sa ťažko púšťame starého, lebo nové ešte nemáme vytvorené. A všetko nové začína intuíciou, kreativitou, v našich predstavách, snoch, túžbach, cieľoch.

Životné zmeny alebo prechodové obdobia

Niektoré prechody k nám prichádzajú prirodzene počas života. Obdobie, keď vystupujeme z detstva a meníme sa na ženy. Obdobie prvých partnerských vzťahov. Obdobie materstva, neskôr menopauzy. Toto všetko sú vývojové odbobia, kde dochádza k prechodu z jednej formy bytia do inej. Deje sa to na všetkých úrovnich, v telách, v psychike, vo vonkajšom živote.  Potom sú prechodové obdobia, o ktorých sme možno netušili, že prídu, alebo, že môžu byť prelomové. Môže to byť koniec v blízkych vzťahoch, rozvod, nečakaný koniec práce, alebo to môže byť koniec roka, ktorý definuje určité životné obdobie.  Niekedy sú pre nás takéto zmeny veľmi ľahko uchopiteľné a niekedy potrebujeme naozaj rozvinúť svoje zručnosti, aby sme zvládli výzvy a situácie takýchto období. Keď to dokážeme, odmenou býva vyššie sebavedomie, spoznanie vlastnej hodnoty, získaná múdrosť, menej strachu a nové skúsenosti.

Prechod rokom

Na jednom roku si môžeme ukázať, ako v pokoji ukončiť, aby sme mohli zas niečo nové začať. Dozvieme sa, ako pristupovať k svojim emóciám, ako vnímať jednotlivé fázy ukončovania, ako uvoľňovať nepotrebné a ako prejsť na druhú stranu, kde niečo nové môže začať. Spoznáme pri tom svoju múdrosť, zažijeme novú skúsenosť a získame základné informácie o prechodových obdobiach a o tom, ako si pomôcť v jednotlivých situáciách.

Čo získate?

Čas venovaný sebe, starostlivosť o seba, bezpečné prostredie.

Inšpirácie z príbehov iných žien, podporu, záujem, láskavosť, súcit.

Spoznáme spontánny pohyb ako prostriedok na spoznávanie seba a života.

Znalosti k prechodovým obdobiam, ktoré nazývame aj transformačné alebo obdobia zmien.

Techniky, ktoré nám môžu pomôcť prejsť jemnejšie obdobiami zmien.

Techniky, ktoré  nás podporia v prístupe k našim emóciám a pocitom.

Techniky, ktoré nám ukážu našu múdrosť, hodnotu skúseností, zvýšia sebavedomie.

Vedomie o prirodzenom spojení s prírodnými cyklami, vedomie o tom, že príroda pomáha.

Kde: Kapitulská 14, B. Bystrica (miesto akcie sa môže meniť podľa potreby, včas oznámime prihláseným)

Kedy: Sobota,  9. 12. 2017

Čas: 10.00 – 17.00 hod.

Lektorka: Jana Almaja Vaculčiaková

Príspevok: 45 €

Zálohovou platbou 20€  potvrdíte svoju účasť a miesto na akcii. Zvyšok príspevku 25€ uhradíte na mieste.  Záloha je nevratná.  Týždeň pred akciou posielame prihláseným účastníkom, ktorí uhradili zálohu, bližšie informácie k akcii.

Prihlasujte sa, prosím, cez náš prihlasovací formulár. Záujem o účasť odporúčame potvrdiť platbou na účet: SK7909000000000402936872, počet miest je obmedzený vzhľadom na veľkosť priestoru. Do poznámky k platbe uveďte názov seminára a vaše meno. Ďakujeme.

Prineste si pohodlné oblečenie na pohyb. Symbol, predmet, ktorý vám pomôže porozprávať o tom, ako vnímate svoje obdobie menštruácie alebo obdobie konca a začiatku.

Iné možnosti k programu

Ak máte záujem o túto tému a viete zorganizovať skupinu žien vo vašom meste, pokojne sa ozvite. Potrebujeme zabezpečiť priestor a skupinu žien. Na podmienkach spolupráce sa radi dohodneme osobne na tel. čísle: Jana Almaja Vaculčiaková +421 907 141 509. Ďakujeme.

Stretnutie môže mať formu prednášky: 2 hod.

Môže to byť prednáška s pohybom a arteterapiou: 3 hod.

Môže to byť jednodňový seminár (ako ste si práve prečítali v popise) alebo víkend, ak uznáte za vhodné.

K téme robím individuálne poradenstvo pre ženy, ktoré zatiaľ necítia potrebu byť súčasťou skupiny.

Tešíme sa na stretnutia s vami 🙂.

 Kalendár stretnutí