SÚLAD | Občianske zdurženie SÚLAD | Občianske zdurženie

Materstvo a zdroje, ktoré nám pomáhajú

Jednodňové zážitkové stretnutie

Obdobie materstva je najtvorivejším obdobým života ženy.  Sexualita, tehotenstvo, partnerský život sa rozširuje o role mama, otec, pôrod, dojčenie, rodinná atmosféra, výživa, výchova dieťaťa. Čo všetko je súčasťou nášho materstva? Potrebujeme sa v tom zorientovať a nájsť pre seba zdroje podpory?

Rola mamy a rola otca

Materstvo je obdobie života ženy, ktoré prináša veľa zmien a nepretržité výzvy. Je to obdobie, kedy sme orientované na iných a používame všetky svoje tvorivé schopnosti, ktoré máme, aby sme dokázali posúvať život ďalej. Každý deň vstupujeme do nových situácií, ktoré nás vyzývajú, aby sme reagovali, a tým rozvíjame svoje zručnosti – robíme všetko najlepšie, ako práve vieme. Nepretržite sa učíme od svojich detí, od partnerov, od blízkych. Vytvorením nového života s partnerom vstupujeme do nových rolí: mama a otec, ktoré poznáme z vlastnej rodiny od rodičov. Teraz máme aj my príležitosť rozvíjať ich v sebe podľa predstáv a potrieb.

Príprava na materstvo

Vnímam toto obdobie ako dôležitú súčasť materstva. Veľa sa hovorí o vedomom materstve a veľa žien rieši situácie, ktoré sa spájajú s problémom otehotnieť. Vnímam strach žien z materskej role, vnímam strach z toho vystúpiť z obdobia dievčaťa, kedy sa staráme najviac o seba, pracujeme, sme úspešné. Otvorenie sa materstvu prináša nový rozmer bytia. Niekedy už len rozhovory žien o materstve uvoľňujú rôzne zábrany a bloky, ktoré nedovolia žene otvoriť sa novému obdobiu a prežívať radosť z dieťatka.

Vzťah s matkou

Spojenie s matkou je spojením so silným zdrojom. Ak z tohto ženského zdroja prúdi láska, podpora a porozumenie, máme viac sily a môžeme čerpať so skúseností, ktoré prinášajú ženy z našej generačnej línie, z nášho rodu. Pozrieť sa na vzťah s matkou a postupne pôsobiť na tento vzťah v záujme uvoľnenia cesty tak, aby prúdila láska, je dôležitou súčasťou nášho materstva. Vďačnosťou za život, vzájomným prijatím odlišností vo vzťahu mama-dcéra a ukončeným separačným procesom, môžeme pomôcť sebe aj svojej mame žiť spokojnejšie.

Vzťah k Zemi

Prichádzame na túto Zem, ktorá je ďalším silným zdrojom. Je tu stále pre nás, sme s ňou v nepretržitom spojení, vyživuje nás. V našom tele sú cykly, ktoré sú súčasťou Zeme. Pozorovanie prírody a jej cyklov prináša vedomie o sebe, vnímanie a pochopenie seba, vedomie o nepretržitej premenlivosti. Spojenie so Zemou prináša zároveň spojenie s prirodzeným spôsobom života.

Vzťah s inými ženami

Múdrosť žien je zdrojom poznania, zdrojom príbehov, ktoré prinášajú inšpirácie, podnety, skúsenosti. Stretnutia s rôznymi ženami, vzájomná podpora, rešpekt, súcit, pokora k životom iných môžu byť nápomocné v náročných chvíľach života. Ženy si môžu vzájomne porozumieť, odovzdať si všetko potrebné, môžu vytvárať vzťahy a bezpečné prostredie pre svoje deti.

Čo stretnutie prinesie?

Čas pre seba, starostlivosť o seba a relax v bezpečnom kruhu žien.

Rozhovory, zdieľanie, podporné formy komunikácie bez posudzovania a rád.

Načerpanie nových vedomostí a inšpirácií o cykle materstva, jeho úskaliach a radostiach.

Získanie nových skúseností v pohybe, v tanci, uvoľnenie záťažových postojov, blokov.

Spojenie sa zo zdrojmi a prenesenie zážitku z tohto spojenia do každodenného života.

Použitie rôznych techník, dostupných pre ženu aj v každodennej realite, ak hľadá odpovede a riešenia.

Zdieľanie bohatých skúseností s výchovou a prístupmi k deťom v bežnom živote.

Rozhovory o separačných procesoch a spôsoboch oddeľovania sa matky od dieťaťa počas života.

Čas venujeme témam, ktoré ženy prinesú a s ktorými chcú samy pracovať.

Každá žena si odnesie zo stretnutia presne to, čo potrebuje.

 

Kde: Kapitulská 14, B. Bystrica (miesto akcie sa môže meniť podľa potreby, včas oznámime prihláseným)

Kedy: sobota, termín upresníme

Čas: 10.00 – 17.00 hod.

Lektorka: Jana Almaja Vaculčiaková

Príspevok: 45 €

Zálohovou platbou 20€  potvrdíte svoju účasť a miesto na akcii. Zvyšok príspevku 25€ uhradíte na mieste.  Záloha je nevratná.  Týždeň pred akciou posielame prihláseným účastníkom, ktorí uhradili zálohu, bližšie informácie k akcii.

Prihlasujte sa, prosím, cez náš prihlasovací formulár. Záujem o účasť odporúčame potvrdiť platbou na účet: SK7909000000000402936872, počet miest je obmedzený vzhľadom na veľkosť priestoru. Do poznámky ku platbe uveďte názov seminára a Vaše meno. Ďakujeme.

Stretnutie je pre ženy každého veku.

Skupiny majú od 5 do 12 žien. Materstvo je súčasťou nášho života a prejavuje sa nielen pri vlastných deťoch, ale aj v službe iným. Matkami môžeme byť rôznym ľuďom napr. vo svojich pracovných oblastiach (učiteľky, lekárky a pod.). Niekedy sme matkami partnerom alebo iným ľuďom, čo môže spôsobiť problémy v týchto vzťahoch.

Prineste si pohodlné oblečenie na pohyb. Symbol – predmet, ktorý vám pomôže porozprávať o tom, ako vnímate svoje obdobie materstva/svoj postoj k materstvu.  

Iné možnosti k programu

Ak máte záujem o túto tému a viete zorganizovať skupinu žien vo vašom meste, pokojne sa ozvite. Potrebujeme zabezpečiť priestor. Na podmienkach spolupráce sa radi dohodneme osobne na tel. čísle: Jana Almaja Vaculčiaková – +421 907 141 509. Ďakujeme.

Stretnutie môže mať formu prednášky: 2 hod.

Môže to byť prednáška alebo interaktívne stretnutie s pohybom alebo arteterapiou: 3 hod.  

Môže to byť  jednodňový seminár,  ako ste si práve prečítali v popise.

K téme robím individuálne poradenstvo pre ženy, ktoré zatiaľ necítia potrebu byť súčasťou skupiny.

Tešíme sa na stretnutia s vami 🙂.

 Lektori

Jana Almaja Vaculčiaková

Lektorka zážitkových seminárov a podporných skupín. Sprevádza ľudí na individuálnych stretnutiach. Vedie občianske združenie Súlad.

Viac o mne