SÚLAD | Občianske zdurženie SÚLAD | Občianske zdurženie

Iveta Melicherčíková

Odjakživa som tvorivá a vymýšľam…
Od prvej myšlienky, až po konečný produkt, vrátane grafického dizajnu.
Organizujem, usporadúvam, spájam, triedim dôležité…
Celkovo mám za sebou desiatky zrealizovaných interiérov a výstavných stánkov
Viac:
1992-1997
Študenta SŠ, Stredná priemyselná škola Drevárska vo Zvolene, študijný odbor konštrukcia a tvorba nábytku.
1997- 2003
študentka VŠ, Slovenská technická univerzita v Bratislave, Fakulta architektúry, študijný odbor Dizajn, odbor Dizajn v architektúre
2004
Živnosť ako interiérová dizajnérka
2004 – 2005
Pedagóg odborných predmetov, Združená stredná škola drevárska vo Zvolene
2005 a 2014
Matka, najväčšie dielo života, Zojka a Johanka
2010- 2017….
Pedagóg odborných predmetov, Katedra dizajnu nábytku a interiéru, Drevárskej fakulty, Technická univerzita vo Zvolene
Interiérový dizajn
od výberu pozemku, cez osobné poradenstvo, až ku poslednej vázičke :-), vždy podĺa toho, čo potrebujete
Výstavné stánky
venujem sa spôsobu odprezentovania smerom navonok, vrátane celkového dizajnu
Grafický dizajn
návrh loga, propagačnéch materiály