SÚLAD | Občianske zdurženie SÚLAD | Občianske zdurženie

Ako ďalej ?

Podporné skupiny vo Zvolene 2021

Máme záujem tvoriť nový spôsob života. Chceme spoznať ľudí, ktorí sú podobne naladení. Vieme sa vzájomne podporovať v tom, čo považujeme za podstatné ?  

Mnoho vecí sa v poslednom roku zmenilo. Potrebujeme reagovať na to, čo prináša vonkajšie prostredie, ale pritom cítime, že určité zmeny prebehli aj v našich osobných životoch alebo aj v nás samotných.  Uvažujeme o tom ako môžeme  to, čo sme v poslednom roku spoznali a prežili integrovať do každodenného života so zámerom spokojnosti, ľudskosti, pravdivosti, radosti ?  Vieme to urobiť každý sám za seba alebo môžeme vytvoriť priestor, kde sa podporujeme, inšpirujeme a spolupracujeme? Tieto stretnutia sú otvoreným priestorom pre všetkých nás, ktorí si kladiem podobné otázky.

Uvažujeme o tom na akých princípoch začneme tvoriť svoj ďalší život?

Čo všetko je potrebné zohľadniť aby náš život bol spokojnejší ?

Ako ovplyvňujú náš život medziľudské vzťahy?

Vieme do našich vzťahov vniesť viac ľudskosti ?

Aký posun nastal v nás samých v poslednom období ?

Čo všetko nám môže brániť tvoriť život podľa vlastných predstáv?

Vnímame témy v spoločnosti, ktoré potrebujú pozornosť ?

Na akých hodnotách si postavíme  projekty, ktoré nám dávajú zmysel?

Ktoré oblasti života si vyžadujú pozornosť  a majú priority?

Sme schopní spájať sa a spolupracovať na princípoch našich odlišností ?

Vieme komunikovať v záujme zámeru a spoločne hľadať riešenia ?

Čo všetko potrebujeme v sebe zmeniť aby sme toho boli schopní ?

Podstatné sú zámery a základy aby „stavba“ bola dostatočne stabilná.

A tak môžeme venovať hlbšiu pozornosť otázkam, ktoré si kladieme a odpovediam, ktoré si následne tvoríme. Od odpovedí sa môžeme dostať ďalej k predstavám a k postupne aj k samotnej realizácii.

Možno práve tieto stretnutia vytvoria základ ku vzťahom a k projektom, ktoré nám dávajú osobný aj spoločenský zmysel.

 

Kedy:   vždy tretí štvrtok v mesiaci

 20. 5., 17. 6. , 22. 7., 19. 8., 23. 9., 21. 10., 18. 11., 2021

začíname  od 17. 00 max. do 19. 00 hod.

Kde: Súlad, OZ, Tehelná 4. Zvolen/Budova Klemo 

Skupiny vedie: Jana Almaja Vaculčiaková

Minimálny príspevok za účasť na stretnutí  je 10€ na osobu.

V prípade zlej finančnej situácie je príspevok dobrovoľný.

Prosím prihláste sa mailom jvaculciakova@gmail.com alebo telefonicky +421907141509 a prihlásenie  potvrdte  platbou na účet:  SK7909000000000402936872

 

Čo podporná skupina prináša do života ľudí?

Hlbšiu diskusiu na témy, ktoré vzniknú v skupine, zdieľanie skúseností.

Príležitosť žiť vedomejšie a hľadať odpovede na vlastné otázky.

Podporu v náročnejších obdobiach života.

Obohatenie malými sebapoznávacími aktivitami, ktoré môžeme použiť v každodennej realite.

Širší náhľad alebo nadhľad na to, čo aktuálne žijeme.

Inšpirácie a nové pohľady, použiteľné v každodennom živote.

Rôzne možnosti medziľudskej komunikácie.

 

Tešíme sa na vás 🙂

 

 Lektori

Jana Almaja Vaculčiaková

Som lektorka podporných skupín a zážitkových seminárov. Sprevádzam ľudí na individuálnych stretnutiach. Vediem občianske združenie Súlad.

Viac o mne

 Kalendár stretnutí