SÚLAD | Občianske zdurženie SÚLAD | Občianske zdurženie

5 jazykov lásky

Tvorivo - pohybová dielňa

Čítali ste knihu 5 jazykov lásky? Mňa táto kniha inšpirovala k pohybu a vytváram priestor na zážitok a novú skúsenosť, cez ktorú spoznáme, aký je náš jazyk lásky. Pomocou pohybu a hier si uvedomíme, kde všade sa láska v našich životoch objavuje a aké sú jej podoby.

Stretnutie o láske

Rozhovory o láske môžu byť nekonečné. Vnímame ju okolo seba, spoznávame jej možnosti v  rôznych vzťahoch, čítame o láske, pozorujeme ju vo filmoch, hľadáme ju, túžime po nej. Alebo môžeme mať pocit, že v našich životoch chýba, že k nám neprúdi. Pomocou rozhovorov sa dozvedáme ako to majú s láskou iní a inšpirujeme sa vzájomne. Na spoločnom stretnutí sa zamyslíme nad tým ako o láske hovoríme, aké presvedčenia máme, ako ju žijeme v každom dni a s kým a s čím sa nám tento ušľachtilý cit spája.

Terapeutický tanec 5 jazykov lásky  

Pomocou tohoto tanca si nájdeme svoj jazyk lásky, overíme si ho v pohybe a zistíme ako vnímame ostatné jazyky a akú s nimi máme skúsenosť. Možno si budeme vedieť predstaviť akým jazykom lásky komunikujú naši partneri, deti, rodičia, blízky. Ide o to aby sme porozumeli viac sebe, potom máme príležitosť vnímať citlivejšie ľudí okolo nás. Ak budeme chcieť podporiť  lásku vo vzťahoch, určite si každá za seba nájdeme spôsob ako to môžeme urobiť v každodennej realite.

Čo zažijeme?

Chvíle pre seba v kruhu žien.

Rozhovory o láske v medziľudských vzťahoch.

Spoznáme stereopyty, ktoré nám môžu brániť v prežívaní lásky.

Uvedomíme si z akých zdrojov k nám láska prúdi a kde všade posielame našu lásku.

Pochopíme viac princípy a cesty lásky.

Oživíme telo voľným pohybom, spoznáme terapeutický tanec, zdieľanie, hry.

Zažijeme podporu žien, rešpekt, úctu, ocenenie, nové inšpirácie, zábavu v tvorení.

Zistíme aký je rozdiel medzi láskou k sebe a láskou k iným. 

Všetky aktivity v rámci stretnutia sú ponukou, môžete si vybrať k čomu sa pridáte:) úloha pozorovateľky je tiež možná.

 

Kde: Zvolen, Anaháta, Hviezdoslavova 22. (miesto akcie sa môže meniť podľa potreby, včas oznámime prihláseným)

Kedy: sobota   7. 3. 2020

Čas: od 13.00 do 17. 30 hod.

Lektorka: Jana Almaja Vaculčiaková

Príspevok: 40 €.

Zálohovou platbou 20€  alebo celým príspevkom potvrdíte svoju účasť a zabezpečíte si miesto na akcii. Zvyšok príspevku v prípade zálohovej platby 20€ uhradíte na mieste.  Záloha je v prípade neúčasti nevratná.  Týždeň pred akciou posielame prihláseným účastníkom, ktorí uhradili zálohu, bližšie informácie k akcii.

Prihlasujte sa, prosím, cez náš prihlasovací formulár. Záujem o účasť odporúčame potvrdiť platbou na účet: SK7909000000000402936872, počet miest je obmedzený vzhľadom na veľkosť priestoru. Do poznámky k platbe uveďte názov seminára a Vaše meno. Ďakujeme.

Stretnutie je pre ženy v každom veku, ktoré majú záujem spoznávať seba, vnímať rozšírené možnosti alebo vytvárať nové spôsoby života vo vzťahoch. Skupina môže byť od 5 do 12 žien.

Materiál na akciu je zabezpečený.

Prineste si pohodlné oblečenie na pohyb. Odporúčame aj malé občerstvenie.

Iné možnosti k programu

Ak máte záujem o túto tému a viete zorganizovať skupinu žien vo vašom meste, pokojne sa ozvite. Potrebujeme zabezpečiť priestor a skupinu žien. Na podmienkach spolupráce sa radi dohodneme osobne na tel. čísle: Jana Almaja Vaculčiaková +421 907 141 509. Ďakujeme.

Stretnutie môže mať formu prednášky: 2 hod. alebo prednášky s pohybom alebo arteterapiou: 3 hod.

Môže to byť jednodňový seminár (ako ste si práve prečítali v popise) alebo víkendový seminár, kde témam vytvoríme väčší priestor .

K téme robím individuálne poradenstvo pre ženy, ktoré zatiaľ necítia potrebu byť súčasťou skupiny.

Tešíme sa na stretnutia s vami 🙂.

 Lektori

Jana Almaja Vaculčiaková

Som lektorka podporných skupín a zážitkových seminárov. Sprevádzam ľudí na individuálnych stretnutiach. Vediem občianske združenie Súlad.

Viac o mne

 Kalendár stretnutí