SÚLAD | Občianske zdurženie SÚLAD | Občianske zdurženie

Keď sa hráme

Pohybové stretnutie

Ako deti sme sa často hrali. Pri hrách sme rozvíjali svoje zručnosti, mohli sme sa prejaviť, ukázať, čo dokážeme, učili sme sa nové, rozvíjali pohybové dannosti spolu s inými deťmi. Zažívali sme radosť, záujem, prijatie, podporu, ale aj neúspech, hnev, smútok, skrátka pri hrách sme spoznávali seba, iných a život.

Pohybové hry ako súčasť života

Ako deti sme sa často hrali. Na schovávačku, naháňačku, na ježibabu, ktorá nás chcela zjesť, s kockami i bez nich, skákali sme cez švihadlo, gumu, aj do bazéna, z ktorého sme museli zachrániť topiacu sa morskú pannu, na remeselníkov, na celý Svet. Vtedy sme ešte nič netušili o osobnostnom rozvoji a i tak sme spontánne rozvíjali svoje zručnosti, slobodne sme sa prejavovali, vo všetkom čo dokážeme aj nedokážeme, učili sme sa mnoho nového a tým sme rozvíjali svoje pohybové i osobnostné danosti, trávili sme čas s inými deťmi (parťákmi aj tými, ktoré s nami až tak nekamošili), spoznávali sme sa navzájom. Tak nejak bez zábran sme prežívali skutočnú radosť, záujem, prijatie, podporu, niekedy pocit neúspechu, nedostatočnosti, hnev, smútok, skrátka v hrách sme sa učili o sebe a o živote mnoho.

Keď sme dospeli, dospeli sme k záveru, že „hrať sa“ je pre deti. Omyl! Hra je veľkým pomocníkom aj pre nás „dospelých“. Vracia nás do detstva, k esencii toho, kým skutočne sme. A to priamo v akcii! Netreba nad ničím premýšľať! Pri hraní sa uvoľňujeme od stresu a napätia a vďaka tomu si môžeme naplno vychutnávať chvíle so sebou aj s inými. Pri hre je nám ľahko, sme spontánni, nikoho nesúdime, nehodnotíme, je to skrátka fajn!

Zdravie a radosť v živote

Zámerom stretnutí je inšpirovať k hravosti v pohybe, ktorá je podľa nás základom pre šťastnejší život, k ľahkosti bytia, k vnútornej pohode. Keď sa uvoľníme od stresu a napätia, môžeme rozvinúť svoje schopnosti a tým podporiť spokojný život a s ním aj svoje zdravie.

Čo nám stretnutia prinesú?

Radosť z pohybu a hier (rácio si môže odskočiť na kávičku).
Priestor pre spontánnosť.
Pohyb – uvoľnenie a spoznávanie tela.
Nástroje na odbúranie stresu a napätia.
Rozširovanie vedomia o možnostiach a schopnostiach tela.
Spoznávanie neverbálnej medziľudskej komunikácie.
Vzájomnú podporu, otvorenosť a vytváranie bezpečného a slobodného prostredia.
Zoznámenie sa so skutočne slobodným zdieľaním vlastných skúseností v bezpečnom prostredí.
Rozvoj kreativity a pohybovú tvorbu s možnosťou sebavyjadrenia.
Nové podnety a inšpirácie, ktoré nám budú nápomocné v každodennej realite.
Priblíženie sa k prirodzenému spôsob života.

Pre koho sú stretnutia vhodné?

Pre každého bez ohľadu na vek, kto sa túži hravo hýbať a zahrať sa v pohybe. Pre tých, ktorí cítia, že potrebujú uvoľnenie a chýba im spontánnosť a radosť. Pre kolegov, ktorí tiež šíria podobné aktivity a hľadajú inšpirácie k pohybovým hrám.

Kde: miesto bude doplnené

Termíny: budú doplnené

Čas: od 10. 00 do 17. 00 hod.

Minimálny príspevok 45€

Zálohovou platbou 20€ potvrdíte svoju účasť a miesto na akcii. Zvyšok príspevku uhradíte na mieste. Záloha je nevratná. Týždeň pred akciou posielame prihláseným účastníkom, ktorí uhradili zálohu, bližšie informácie k akcii.

Lektorky: Jana Almaja Vaculčiaková a Alžbeta Vaculčiaková

Ak si potrebujete niečo overiť, pokojne píšte, žiadajte o ďalšie informácie: info@sulad.sk alebo volajte 0907141509

Iné možnosti k programu
Ak máte záujem o hry a pohyb a viete zorganizovať skupinu vo vašom meste, pokojne sa ozvite. Potrebujeme zabezpečiť priestor a propagáciu. Na podmienkach spolupráce sa radi dohodneme osobne na tel. čísle Jana Almaja Vaculčiaková +421907141509. Ďakujeme.

Môže to byť jednodňový alebo víkendový seminár.
Teším sa na stretnutia s vami:))

 Lektori

Jana Almaja Vaculčiaková

Som lektorka podporných skupín a zážitkových seminárov. Sprevádzam ľudí na individuálnych stretnutiach. Vediem občianske združenie Súlad.

Viac o mne
Alžbeta Vaculčiaková

Herečka na voľnej nohe. Organizátorka podujatí v Brne.

Viac o mne