SÚLAD | Občianske zdurženie SÚLAD | Občianske zdurženie

Zážitok z pohybového stretnutia

27.08.2019

Princíp pomoci v rozhovore a tanci

Posielam konečne aj ja svoju referenciu zo stretnutia 🙂 Dala som do návrhu tému pomoc – schopnosť žiadať o pomoc – schopnosť dať pomoc – pocity pri tom. 

Janka na to perfektne pripravila poznatky, skúsenosti a tanečnú aktivitu. Bolo to (myslím, že nielen pre mňa) obsažne poznanie. Zo slovných informácií mi utkvelo v pamäti, že je dobré vnímať, či druhého svojou pomocou neumenšujeme a nemanipulujeme. Že schopnosť prijať pomoc a žiadať pomoc je súčasťou výmeny a môže byť možnosťou ako použiť svoje dary, schopnosti. V tanci sme v priestore rozdelenom hranicou na prijímanie a dávanie preciťovali obe polohy. Mne vyšlo, že sú to obe strany jednej mince, nemôžem zvierať prijaté, lebo sa tým len blokujem a dávanie v súlade so sebou násobí dary 🙂 Dievčatá sa smiali, keď som hovorila, že som prekročila hranice a že budem môcť napokon povedať, že som toto leto bola za hranicami s kamoškami ☺️