SÚLAD | Občianske zdurženie SÚLAD | Občianske zdurženie

Konzultácie

Individuálne konzultácie

Individuálne konzultácie odporúčame ženám a mužom, ktorí

 • chcú viac porozumieť sebe a svojmu životu
 • potrebujú zlepšiť vzťah k sebe a rozvinúť sebalásku
 • nevedia sa posunúť ďalej a točia sa v tých istých situáciách
 • majú dlhodobo problémy v medziľudských  vzťahoch
 • cítia sa bez energie a začínajú sa objavovať zdravotné problémy
 • chcú urobiť nejaké rozhodnutia a nevedia ako
 • sú po rozchodoch a rozvodoch a potrebujú nový štart
 • potrebujú zmenu v práci a podporu pri tom
 • túžia vystúpiť z chaosu a tvoriť si svoj život vedome
 • potrebujú sa porozprávať o ťažších témach zo života a nemáte s kým
 • zaujímajú sa o cykly v ženskom živote a chcú o nich vedieť viac
 • majú radšej individuálne stretnutie ako skupinové
 • iné

Individuálne konzultácie sú o bezpečí, záujme, prijatí, dôvere, diskrétnosti, komunikácii, inšpirácii, aj o nových podnetoch a informáciách, rozšírenom pohľade, sebapoznávacích cvičeniach, bezpečných krokoch a sprevádzaní, o podpore.

Stretnutie môže byť jednorázové alebo ak budete mať záujem, môže sa opakovať podľa vašich predstáv a potrieb. Je zamerané na uvedomenie, pomenovanie, prípadne uvoľnenie danej situácie, s ktorou prichádzate.

Spoločne hľadáme zdroje, vaše silné stránky a schopnosti tak, aby ste našli vlastné riešenia a urobili želané kroky.

Pri konzultáciách podporujem rozvíjanie sebaprijatia, sebavedomia, sebalásky, sebadôvery, sebahodnoty, sebaúcty.

Inšpirujem  k životu v súlade s prírodou a s jej cyklami, k súladu so sebou a ľuďmi okolo.

Čas stretnutia si môžete dohodnúť v telefonickom rozhovore alebo prostredníctvom e-mailu.

Individuálne stretnutia realizujem v Banskej BystriciKapitulská 14,  alebo vo Zvolene, Tehelná 4

Čas stretnutia je potrebné dohodnúť vopred a vybrať si miesto.

Konzultácie realizujem cez Whats App, meseenger alebo  telefón.

Konzultácie realizujem aj počas prechádzok v prírode. 

lektori

Jana Almaja Vaculčiaková

+421 907 141 509, jvaculciakova@gmail.com

Príspevok za stretnutie v dĺžke 60 min.  je 30€, 90 min. 40€