SÚLAD | Občianske zdurženie SÚLAD | Občianske zdurženie

O Súlade

Prostredie pre ľudí

Vitajte na našich stránkach, ktoré sa menia tak, ako život.

„Ľudia nepotrebujú, aby sme ich učili. Môžeme im však pomôcť objavovať všetko to, čo je v nich samotných.“
(Galileo Galilei)

Prostredie pre ľudí

V roku 2000 sme otvorili prostredie pre ľudí, ktorí potrebujú podporu, záujem, výmenu skúseností, nové vedomosti a inšpirácie. Zaujímajú sa o osobný rozvoj alebo hľadajú nové podnety a riešenia v náročných obdobiach životných zmien.

V rámci OZ Súlad spoločne vytvárame prostredie pre individuálne cesty k sebe a k medziľudským vzťahom, cesty k prirodzenému spôsobu života a zdraviu, cesty k práci a sebarealizácii, cesty k vzájomnej spolupráci s inými ľuďmi. Zámerom smerujeme k vedomejšiemu a celistvejšiemu spôsobu života a k spokojnejším medziľudským vzťahom.

Môžete sa zúčastniť na prednáškach alebo interaktívnych, zážitkových , pohybových a vzdelávacích programoch. Môžete tvoriť, relaxovať, rozvíjať svoje schopnosti, spolupracovať, prezentovať svoje akcie alebo prísť na osobné konzultácie podľa aktuálnej potreby.

Stretnete sa s nami v mestách:

B. Bystrica, Zvolen, Levice, Bratislava, Šahy, Hriňová, Nitra, Prešov, Ružomberok, Turčianske Teplice, Zaježová…. 

Tešíme sa na vás

Veľa o nás a našej práci hovoria obľúbené citáty:

„Buď zmenou, ktorú chceš vidieť vo svete.“
(Gándhí)

„Ľudská myseľ je ako padák. Funguje, len ak je otvorená.“
(Frank Zappa)

„Každý rast na tejto Zemi začína zvnútra.“
(neznámy autor)

„Problém sa nedá vyriešiť tým istým myslením, ktoré ho vytvorilo.“
(Albert Einstein)

„Lásku netreba hľadať, stačí uvoľniť bloky, ktoré bránia v jej prejavení.“
(neznámy autor)