SÚLAD | Občianske zdurženie SÚLAD | Občianske zdurženie

Ako byť milujúcim partnerom/partnerkou?

04.02.2020

Inšpirácie k zmenám vo vzťahoch

Otázka, ktorú sme si už možno v živote položili. A pravdepodobne sme na ňu našli aj pár vlastných odpovedí. A možno sme takúto otázku položili aj ľuďom okolo a ich odpovede nás inšpirovali. Moja skúsenosť je taká, že ak  začnem venovať pozornosť nejakej téme, tak sa začnú diať veci, ktoré sa s ňou spájajú. 

Ako byť milujúcim partnerom/partnerkou?   Všimnime si, že pri tejto otázke, zameriavame pozornosť na to, ako byť milujúcim alebo milujúcou, už tým vyjadrujeme záujem o rast lásky vo vzťahu. Môžeme sa orientovať na vzťahy partnerské  alebo na akýkoľvek vzťah, kde cítime, že je lásky menej a máme pocit, že bude dobré podporiť ju.

Za základné uvedomenie považujem fakt, že do každého vzťahu vždy prinášame seba. Tak ako sa majú účastníci vzťahu, tak sa má aj vzťah samotný. Vždy rastie to, čo „sadíme“. S týmto postojom je spojená zodpovednosť jednotlivca vo vzťahu. Preto sebareflexia je rovnako dôležitá ako pohľad na partnera.

Na jednej z konzultácií sa ma pani spýtala: „Viete mi dať inšpirácie k praktickej láske?“ Otázka ma na chvíľu prekvapila a potom sme spolu hľadali odpoveď na to, čo vlastne môžeme urobiť „prakticky“, podporiť v každodennej realite, aby sme boli milujúcimi partnermi a partnerkami.

V tomto texte prinášam pár inšpirácií k tomu ako môžeme lásku našim správaním podporovať v každodennej realite a liečiť vzťahy, ktoré to potrebujú.  Je dobré si uvedomiť, že sme všetci v určitých kvalitách  vzorom pre iných.  Ak začnem podporovať lásku ja, je pravdepodobné, že to začnú robiť moje deti, partner, ľudia, s ktorými som v kontakte. Sebou vytvárame priestor na zmeny. Neodporúčam čakať na iných, strácame často drahocenný čas a prehlbujeme deficity vzťahu.

Denné dávkovanie zvážte vy samy.

Vďačnosť – zamyslime sa nad tým ako často a za čo ľuďom ďakujeme. Ak s nami niekto trávi čas, je to dar, lebo náš čas, je náš život. A tak môžeme poďakovať za čas, ktorý sme si venovaliJ Vďačnosťou postupne presmerujeme myseľ na to pekné, čo máme a tým sa vytráca to, čo nám chýba.  Dnes som vďačný/á za…… Som Ti vďačný/á za…..

Záujem– vidím Ťa, počujem Ťa, cítim Ťa. Pohľadom do očí potvrdzujeme záujem, počúvaním  s porozumením tiež. Ak sa k tomu dokážeme na seba empaticky naladiť a dovolíme si prejaviť svoje pocity tak pocítime záujem, ktorý je tak dôležitý pre náš zdravý psychický vývoj.  Mám úprimný  záujem o Teba a vidím, počujem a cítim…   

Pravdivosť –  pravdivo vyjadrujem svoje názory, postoje, emócie a uvedomujem si, že nesiem za to zodpovednosť. Iní o nás vedia len to, čo sme ochotní posunúť smerom k nim. Moje myšlienky, emócie a konanie sú v súlade.  Pravdivosťou podporujeme dôveru. Ak nie sme pravdiví, prejaví sa to vo vzťahu a s veľkou pravdepodobnosťou sa začne vzťah komplikovať.   Som pravdivý/á k sebe aj k Tebe lebo viem, že…..

Dotyk –  fyzická blízkosť sa vytratila z našich životov. Kým sme deti, dotyky sú každodennou súčasťou, čím viac rastieme a dospievame, tým viac sa dotyk považuje za neprimeraný, neprirodzený a pritom vidím ako ľudia po dotykoch túžia. Môžeme sa porozprávať o tom, ako dotyky vnímame a spoločne nájsť bezpečný spôsob na ich prejavenie v akýchkoľvek medziľudských vzťahoch.  Potrebujem dotyk lebo…..ako si na tom Ty?

Bezpečie – pre každého z nás sa s pocitom  bezpečia spájajú iné predstavy a potreby. Je dobré o nich vo vzťahoch vedieť, rozprávať sa a možnostiach bezpečia. V bezpečí sa tvorí dôvera, vzniká hlbšia komunikácia, v bezpečí sa vytvára intímna zóna vzťahu, cítime sa príjemne a dovolíme si otvoriť svoje srdcia.  Môj pocit bezpečia sa spája s…….,čo pre Teba znamená bezpečie?

Radosť – je korením vzťahov. Čím viac ju do vzťahu prinášame, tým lepšie sa v ňom cítime. Môžeme k nej otvárať dvere pomocou rozhovorov o tom,  čo robíme rady. Alebo môžeme podporiť radosť hravosťou, vytváraním priestoru na pekné a veselé zážitky plné radosti. Ja mám v živote radosť z ……ako to máš Ty, prosím?

Otvorenosť- má rôzne podoby a každý z nás sa otvára v rozsahu vlastných možností. Otvorenosť je spojená s prijatím, ktoré potrebujeme od partnera aby sme mali dôvod na otváranie. Ak nás partner hodnotí, kritizuje, spochybňuje, prestaneme sa otvárať a výrazne sa to prejaví na našej komunikácii. Otvorenosťou tvoríme priestor na spoznávanie, vnímanie odlišností, prejavenie sa, dôveru, vytvárame ňou intímnejšie prostredie vzťahu. Ďakujem za to, že sa môžem otvoriť …

Úprimnosť – sa v každodennom živote môže spájať s úprimnou ľútosťou, s úprimným požiadaním o prepáčenie alebo odpustenie. Môže sa spájať  s vďačnosťou, úprimným záujmom, otvorenosťou. Úprimnosť je o emocionálnom sa otvorení, ktoré zvýrazní náš zámer alebo správanie. S najväčšou úprimnosťou sa….      

Ocenenie – čo všetko dokážeme na iných oceniť? Čím nám iní obohacujú život, čo sa s ich pomocou učíme, čím prispievajú k nášmu rastu? Vieme blízkym ľuďom povedať, za čo si ich ceníme, aké schopnosti u nich vidíme? Cením si Ťa za to, že ……

Hranice – ak chceme zachovať rovnováhu vo vzťahoch potrebujeme používať ANO aj NIE. Áno znamená dávanie, otvorenie sa novým možnostiam, aktivitu. Nie sa spája s ochranou, uzatvorením, s oddychom, sebarealizáciou. Sú to dve možnosti, za ktorými sú rôzne druhy skúseností. Nebojme  sa používať oba postoje a pozorujme, čo nám do života vo vzťahoch prinášajú.  Áno a nie sú prirodzenou súčasťou života a používam ich…..   

Dôvera – myslím, že sa zhodneme na jej dôležitosti vo vzťahoch. Veríme si navzájom a cítime sa spolu istejšie. Ak sa dôvera vytráca začíname pochybovať, obviňovať sa, kritizovať, manipulovať, ovládať. Neveríme si a bezmocne začneme používať schopnosti, ktoré nedôveru ešte viac podporujú a prehlbujú. Dôverujem sebe a životu lebo… Ako to máme s dôverou vo vzťahu?      

Komunikácia – má obrovské množstvo možností ale v každodennej realite ju používame stereotypne. Je zaujímavé pozorovať aké slová často používame, aká široká je naša slovná zásoba. Ako kladieme otázky? Aké témy sme schopní komunikovať vo vzťahoch a ktoré témy vôbec nekomunikujeme? Či je naša komunikácia viac v pozitívnom alebo  v negatívnom nastavení.  Ako vnímame rovnováhu v komunikácii, hovoríme alebo dokážeme aj počúvať s porozumením? Myslíte si, že potrebujete o komunikácii vedieť viac?  Komunikáciou viem….

Podpora – je vo vzťahoch vítaná a spája sa s možnosťami osobného rastu. Ak sa vzájomne podporujeme, môžeme slobodnejšie tvoriť a realizovať svoj potenciál. Podpora nám dodáva istotu, zvyšuje odvahu konať, zbavuje pochybností, vedie k dôvere v seba a život. S podporou ľahšie prechádzame záťažovými situáciami, lebo cítime, že nie sme samy. Ďakujem za podporu týmto ľuďom….  Toto sú spôsoby, ktorými ja podporujem iných…..

Rešpekt –  čo toto slovo znamená? Ak niečo poviem alebo urobím, vychádza to z môjho aktuálneho nastavenia. Väčšinou robíme najlepšie ako vieme. A tak pri našom prejavení sa potrebujeme rešpekt k týmto aktuálnym možnostiam, potrebám, schopnostiam, emóciám. Rešpekt sa spája s prijatím toho kto som, aká som, čo potrebujem a čo práve urobím alebo aj neurobím. Rešpektujem Ťa napriek tomu, že….

Porozumenie odlišnostiam – každý z nás sa prejavuje určitými odlišnosťami. Všetci sme ľudia, v tom sme si rovní. Niektorí sú muži, iné ženy a už tu začíname vnímať odlišnosti. Potom sa oddeľujeme v rámci krajín, kultúry, náboženstva, politickej príslušnosti, farby pleti, sociálneho statusu, možností na oddeľovanie sme si vytvorili naozaj veľa. Oddeľovaním vytvárame postoje, ktoré hovoria:“ Ja som v poriadku a on, ona nie sú ok.“  A tak porozumenie odlišnostiam nás môže viesť k pochopeniu, k priblíženiu sa, k prijatiu sa navzájom a k spojeniu  v tom najpodstatnejšom, v ľudskosti. Chápem seba ako ženu a verím, že…..

Sexualita – tvorivá sila, ktorá sa prejavuje v našich telách.  Je to zaujímavá  téma, ktorá potrebuje a určite si zaslúži  omnoho väčšiu pozornosť a širší pohľad ako doteraz poznáme. Máme s ňou spojené rôzne  predstavy, očakávania, sklamania, zranenia a často sa prispôsobujeme tomu ako by sme ju mali žiť . Možno príde chvíľa, keď cítime problém a sexuálne sa prestaneme prejavovať. Vášeň neprichádza, nadšenie s partnerských stretnutí je preč, záujem sa znižuje. A práve toto sú tie obdobia, kedy tieto témy môžeme podporiť a oživiť našim záujmom a zameraním pozornosti. Poznám rozdiely medzi mužskou a ženskou sexualitou a…..

Uvoľnenie – považujem za schopnosť, ktorú si trénujeme v mnohých formách bežného života. Uvoľniť môžeme svoje telo, myseľ, emócie a dušu,  tým sa dostávame do stavu pokoja. Uvoľniť môžeme čokoľvek, čo cítime, že nás obmedzuje, blokuje, negatívne ovplyvňuje, na čom lipneme, čo nás riadi a odvádza od spôsobu života, po ktorom túžime. Spôsobom uvoľnenia sa môžeme  naučiť ak cítime, že to potrebujeme. S uvoľnením sa spája eliminácia stresu a naše zdravie. Cítim napätie a viem sa uvoľniť tým, že…… 

Láskavosť – vychádza z pocitu bezpodmienečnej lásky a prejavuje sa v praktickom živote  dotykom, dôverou, rešpektom, pohladením, milými slovami, záujmom,  hlbokým pohľadom,  vnímaním a rešpektovaním odlišností, zameraním pozornosti na potreby  a ich naplnenie, blízkosťou, určením hraníc, vďačnosťou, ocenením, pravdivosťou,  podporou, úprimnou komunikáciou, uvoľnením  a mnohými ďalšími prejavmi, ktoré môžeme pozorovať, podporovať a v súlade s nimi konať v každodennom živote. Potrebujeme to robiť smerom k sebe a smerom k iným,

Všetko, čo urobíme vo vzťahu dnes môžeme žiť zajtra, o mesiac, o rok a preto zvážme každé svoje   konanie . Nesieme zodpovednosť za to čo urobíme.  Ak zameriame pozornosť na dobro, rastie v našom živote, v každom dni. Odporúčam každý deň vybrať si 3 z možností láskavého prístupu, ktoré sú na zozname inšpirácií a použiť ich  smerom k blízkym ľuďom.  uvidíme aké zázraky sa udejú.

 

S úctou

Jana Almaja Vaculčiaková