SÚLAD | Občianske zdurženie SÚLAD | Občianske zdurženie

Cesta ženy k radosti

09.12.2018

Celý rok sme sa zameriavali na radosť a bolo jej naozaj veľa

Na čo zameriame pozornosť, to rastie. V tomto roku to bola radosť. Vznikala v našej vnútornej rodine a verím, že sme ju prenášali aj do tej vonkajšej, ktorú tvoríme so svojimi mužmi a deťmi. Odkrývali sme tajomstvá detského princípu, spoznávali  mužský princíp a vnímali rovnováhu a možnosti  ženského princípu v nás. V ženskom kruhu sme sa delili o skúsenosti, zážitky, inšpirácie, hrali sme sa, smiali, liečili, relaxovali. A už je tento krásny čas za nami:)

Koniec roka.  Posledný ženský víkend je za nami a ja mám chuť na rekapituláciu. Tento čas ma nabáda pozrieť sa na to, čo rok priniesol, poďakovať za prežité sebe, ľuďom, ktorí so mnou kráčali a podporovali ma. Prišiel čas a ja pozerám aj na našu spoločnú ženskú cestu k radosti.

Dostala som začiatkom roka 3 termíny na Zaježovej. Čakala som na to, aká cesta vo mne vyrastie. Trvalo pár dní a začala sa skladať možnosť pracovať s princípmi v nás. Tak som sa na tieto témy pozrela bližšie a vznikol nový ročný cyklus Cesta ženy k radosti. Všimla som si, že vždy, keď so ženami zameriame pozornosť na niektorú kvalitu, máme možnosť viac ju spoznať a prinášať do každodenného života. Bolo to tak so ženskou silou, s tvorivosťou, a tento rok aj s radosťou.  A samozrejm  sme kráčali v rytme prírody a využívali energie, ktoré sú jej aj našou súčasťou, tak ako po iné roky. Toto krásne miesto v prírode na Zaježovej nám dáva túto príležitosť.

Prvý raz sme sa stretli koncom februára.  Ženský kruh otvoril témy detského princípu. Vytvorili sme atmosféru, spoznávali svoje malé vnútorné dievčatká a hľadali spôsoby, ako sa postarať o ich radosť a šťastie. Vrátili sme sa na chvíľu k rodičom, starým rodičom a blízkym príbuzným, ktorí nás ovplyvnili. Celý víkend sme sa hrali, skladali svoje predstavy o tom, čo potrebujeme, dopriali sme si pokoj, kreatívne prostredie, voľnosť, dotyky, tanec, rozhovory, prijatie, podporu, láskavosť, záujem, pozornosť. Spoločne sme zistili, že dieťa potrebuje tvorivé prostredie a pokoj na rozvíjanie vlastných nápadov a spôsobov sebarealizácie. Pozorovaním môžeme u dieťaťa objaviť jeho talent a podporovať ho v raste. Ak od neho stále niečo požadujeme, nedokážeme si všimnúť, aké dieťa naozaj je. V plynúcom a prijímajúcom prostredí sme prežívali vnútornú radosť, lásku, záujem, cítili sme rovnováhu, chuť tvoriť plagáty vízií, smerovať k  radosti, spolupracovať s inými ženami:)

Druhý raz sme sa stretli v máji. Zoznamovali sme sa s našim vnútorným mužom, spoznávali sme kvality mužského princípu. Zažívali sme situácie, ktoré poznajú muži, skúšali sme si svoju vôľu, súťaživoť, fyzickú silu. Rozprávali sme sa o tom, ako vnímame mužov cez archetypy, na ktoré časti reagujeme. Pozorovali sme, ako si vyberáme mužov, akí muži nás priťahujú, písali sme otázky, na ktoré by sme potrebovali odpovede.  Podvečer do nášho ženského kruhu prišli muži s odvahou, aby nám zodpovedali naše otázky. Víkend bol plný zážitkov a na jeho konci sme cítili, že sme všetci na jednej lodi. Prijatie, rešpekt, úcta a vzájomná spolupráca môže priniesť veľa pozitívneho pre ženy aj mužov. A zas relax, zábava, nové zážitky, zdieľanie, tanec, hry a sebapoznávanie cez mužský princíp.

Tretí raz sme sa stretli v novembri.  Pred nami bol víkend o ženskom princípe. Pokračovali sme v uvedomovaní si vzájomného zrkadlenia, tancovali sme tanec ženských archetypov a pozorovali koľko dievčenskej radosti môže byť v ženách v zrelom veku. Spoznávali sme svoje schopnosti, vnímali vnútornú rovnováhu. Prešli sme všetkými fázami ženského života od dievčenskej hravosti a voľnosti, cez materskú starostlivosť obrátenú na nás. Zažili sme jedinečnosť kráľovnej a múdrosť ženy, ktorá veľa pozná,prechádza každým rokom, začína a ukončuje, ďakuje a púšťa s láskou. Na záver sme sa pozreli na ženské schopnosti, ktoré rozvíjame počas svojho života a ktoré nám pomáhajú v každom dni naplniť potreby svoje aj potreby našich mužov, detí, blízkych.

V nedeľu sme po tanci rodiny, zažali prvú adventnú sviečku a vstúpili sme s úctou a pokorou do predvianočného času.

Pár slov na záver. Som nesmierne vďačná všetkým ženám, ktoré prichádzajú, ktoré sa podelia s tým, čo poznajú, ktoré si doprajú a vážia čas pre seba, rešpektujú iné ženy, podporujú, spolupracujú. Mám nekonečnú úctu k ženskému životu. Spoznávam jeho možnosti vďaka ženám a vďaka nim aj môžem robiť svoju prácu. Verím, že všetko, čo spolu spoznáme, čo dokážeme meniť k lepšiemu, čo dokážeme vnímať ako súčasť princípov v živote, nám poslúži v každodennej realite. Končím tento rok s radosťou a ďakujem za chvíle s vami:)) Ďakujem Vzdelávaciemu centru Zaježová za priestor a starostlivosť, ďakujem svojej milovanej Alžbetke, ktorá so mnou spolupracuje a prináša energiu dievčaťa medzi nás. Ďakujem všetkým, ktorí ma podporujú na tejto mojej ceste, ktorá je plná žien a ich rôznorodých príbehov:))

Teším na rok 2019, kde sa spoločne vyberieme za láskou.

Prejdeme cestami, ktorými ženy prechádzajú aby lásku cítili, rozvíjali a posúvali ďalej k tým, ktorí sú súčasťou našich životov.

Začať môžeme  od seba a čo spoznáme, prinášame všade, kde sa objavíme:))