SÚLAD | Občianske zdurženie SÚLAD | Občianske zdurženie

Čo všetko vidíme na dianí v spoločnosti

02.10.2020

Talent a silné stránky

Spoločenské dianie nás upozorňuje na mnohé témy. Mňa v tomto období zaujala jedna z nich. Je to téma talentov, silných a slabých stránok, ktoré sa teraz v krízovej dobe výrazne prejavujú. Kritizujeme ľudí, nadávame, hodnotíme. Z môjho pohľadu sú to ľudia, ktorých talent je nezlučiteľný s pozíciou, na ktorej sa ocitli.

 

Roky pracujem s ľuďmi, ktorých zaujíma vlastný talent, silné stránky a schopnosti. Pracujem s ľuďmi, ktorí hľadajú spôsoby sebarealizácie, naplnenia, zaujíma ich zmysel bytia, poslanie. Zaujímajú sa lebo majú chuť o sebe vedieť viac, a túžia po vlastnom pracovnom prostredí. Svoj talent vedia rozvinúť a použiť v práci, ktorú milujú a tým odovzdávajú radosť a zmysluplnú službu spoločnosti. Musím napísať, že takýto ľudia robia naozaj veľmi zaujímavé a prospešné projekty.
Vždy, keď sa pustíme do týchto tém, otvoríme aj opačnú polaritu. Pozrieme sa aj na slabé stránky, na to, kde naozaj nemáme talent a aj keby sme veľmi chceli, tak vykonávanie činnosti , ktorá je postavená na slabých stránkach dlhodobo a hlavne úspešne  nepôjde. Budeme produkovať rôznorodé straty.
Je dobré spoznávať sa. Potom vieme, kde máme potenciál a kde nie. Vieme byť pravdivý smerom k vonkajšiemu prostrediu a vieme si lepšie vyberať. Čím viac o sebe vieme, tým bezpečnejšie konáme.
Téma talentov je veľká téma. Vidím veľký rozdiel v životoch ľudí, ktorí žijú v princípe talentu a v ktorých talent spí. Spí často preto, že sme sa ako deti nemohli slobodne prejavovať, boli sme tlačení do toho, čo nám nešlo, nikoho nezajímal náš talent a preto ho nepodporovalo naše prostredie, zažili sme traumy a tie talent blokujú a pod.
V minulosti som v knihe T. Hajzlera Peníze nebo život čítala, že v Čechách len dvaja z desiatych zamestnancov robia to, čo ich teší, ostatní pracujú  pre peniaze.  Táto správa ma viedla k tomu pozorovať, ako to naozaj ľudia majú u nás na Slovensku. Teším sa každému človeku, ktorého zaujíma jeho vlastný život aj z pohľadu vnútorného potenciálu, talentu a šťastia v pracovnom prostredí.
Aktuálne môžeme veľmi dobre vidieť v spoločenskom dianí aj tému talentov a schopností. Vidíme, že ak sa človek dostane na pozíciu, ktorá nekorešponduje so schopnosťami a talentom, môže byť až nebezpečným. Áno píšem o niektorých ľuďoch, ktorých vidíme často, hlavne v médiách. Ak zistím, že na niečo nemám schopnosti, môžem sa mnoho vecí naučiť a tak ich aktivovať. Potrebujem však na to čas a priestor. V čase kríz sa učiť veľmi nedá, tam potrebujeme konať.  Učíme sa následne zo situácií, ktoré prežívame. A preto je možno naozaj lepšie priznať si svoje slabé stránky, ospravedlniť sa a odísť. Ak to nevieme urobiť včas, zvyšujem riziko pre seba aj pre iných. Takýto človek sa stáva nebezpečný, lebo svojim konaním vytvára nepretržite problémy, ktoré hlboko ovplyvňujú budúcnosť mnohých ľudí, na ktorých majú rozhodnutia dopad. Následky budú ľudia riešiť celé roky.
TO, čo vidíme na niektorých ľuďoch, ktorí nás dráždia, je s veľkou pravdepodobnosťou aj v nás. Myslím, že mnohým sa nám stalo, že sme sa pustili do vecí, na ktoré sme nemali vzdelanie, schopnosti, talent, kompetencie.
Kiež by sme mali všetci dostatočnú sebareflexiu a odvahu, odchádzali by sme včas, ak sa nedokážeme naučiť potrebné zručnosti.
Odísť nie je zlyhaním, je to zodpovedné a bezpečné konanie.
Na záver napíšem, že za roky práce som nestretla človeka, ktorý by nemal talent 🙂 Talent má veľmi široké možnosti, ak sa ním začneme zaoberať, začneme niektoré z nich vidieť aj na sebe 🙂
POzývam vás na stretnutia s témou talentov a sebarealizácie 🙂 Prešla som sama cestou objavovania vlastného talentu a silných stránok až po tvorbu vlastného pracovného prostredia.
V sebapoznávaní a vzdelávaní vidím riešenia vlastných frustrácií. http://sulad.sk/…/spoznavam-svoj-talent-a-rozvijam…/
Krásny deň a víkend želám:)
Jana Almaja Vaculčiaková