SÚLAD | Občianske zdurženie SÚLAD | Občianske zdurženie

Jana Almaja Vaculčiaková

Individuálne terapie a konzultácie

Sprevádzam a podporujem ľudí. Môj prístup je o bezpečí, záujme, prijatí, dôvere, láskavosti,  diskrétnosti, komunikácii o riešeniach a uvoľnení. Rada inšpirujem, tým rozšírujem pohľad na aktuálne situácie a vediem k  pochopeniu a prijatiu, povzbudzujem v nových bezpečných krokoch podľa možností klienta.

 

Prichádzajú ku mne ľudia, ktorí vnímajú chaos a dlhodobo alebo krátkodobo prežívajú ZÁŤAŽOVÉ situácie, v niektorej z oblastí života. Cítia, že majú negatívny vzťah k sebe a obmedzuje ich to, nedarí sa im v medziľudských vzťahoch v rodine s partnermi, deťmi, príbuznými, rodičmi,  necítia podporu, chýbajú priateľstvá, v práci sú nespokojní, nedáva im zmysel, necítia sa dostatočne ohodnotení, potrebujú sebarealizáciu a zmysel. Majú zdravotné problémy, telo sa viac, či menej ozýva a cítia, že potrebujú zmenu v spôsobe života. Alebo prichádzajú ľudia s úzkosťami, obavami rôzneho druhu, s nespavosťou, s rôznymi závislosťami. Niekedy prídu ľudia na stretnutia preventívne. Potrebujú sa vopred zorientovať v situácii, kým urobia rozhodnutie a kroky, vnímajú jemné signály tela a chcú predchádzať ochoreniu alebo uvažujú o zmene v práci a chcú ju urobiť postupne, bezpečne a podľa seba s prúdením dostatočného množstva financií. Cítia, že v medziľudských vzťahoch sa objavujú nepríjemné zacyklené situácie a chcú nejaké nástroje ako situácie upokojiť a porozumieť tomu, čo sa deje 🙂

Prebeh stretnutia a jeho možnosti.  

V bezpečnej atmosfére sa s klientami pomocou rozhovoru zameriame  na pomenovanie situácie, s ktorou prichádzajú a krátku diagnostiku danného stavu.

Po úvodnom rozhovore navrhnem kroky, ktorými môžeme spolu bezpečne prejsť tak, aby klienti postupne uvideli vlastné možnosti, ktoré sú schopní priniesť a urobiť zmenu v  každodennej realite.

Podporujem a zvedomujem zdroje klientom, silné stránky, talenty a schopnosti, ktoré vidím, tým získajú silu a odvahu urobiť  kroky k postupným zmenám.

Zameriavam sa na rozvíjanie sebaprijatia, sebavedomia, sebalásky, sebadôvery, sebahodnoty.

Uvoľňujem stres, napätie, strach, smútok, inšpirujem jednoduchými cvičeniami a technikami, ktoré vieme použiť v každodennej realite.

Zameriavam pozornosť na zdravie v medziľudských vzťahoch, inšpirujem sa princípmi systémovej dynamiky, ktoré vo vzťahových väzbách fungujú. Spoločne identifikujeme narušenia, ktoré následne korigujeme pochopením a uvoľnením s prvkami konštelačného prístupu.

Sprevádzam rada klientov, ktorí si vytvárajú pracovné prostredie. Prechádzame  od talentu a zámerov až k naskladaniu konkrétneho pracovného prostredia podľa aktuálnych možností klienta.

Venujeme pozornosť zdraviu, pozrieme sa na psychosomatické príčiny ochorenia s pochopením, na čo upozorňuje. Hladáme možnosti, ktoré nás z ochorenia vyvedú a následne povedú k zdravému životnému štýlu.

Inšpirujem ľudí k prirodzenému spôsobu života v súlade s prírodou a jej cyklami, so sebou a s ľuďmi okolo nás.

Stretnutie môže byť jednorázové alebo sa môže opakovať podľa vašich potrieb, na prvom stretnutí si dohodneme postup.

Srdečne ďakujem za vašu dôveru:)

Čas stretnutia si môžeme dohodnúť prostredníctvom mailu.tel:+421907141 509, jvaculciakova@gmail.com

Konzultácie alebo terapie realizujeme osobne na Tehelnej 4. vo Zvolene alebo cez Skype – Jana Vaculčiaková, Whats App – Jana Vaculčiaková, Meseenger – Jana Almaja Vaculčiaková  

Príspevok za 60 min. konzultáciu   40€ 

Príspevok za  90 min. konzultáciu  50€  

Príspevok za 120 min. konzultáciu 60€ 

Príspevok za  partnerskú konzultáciu 90min. 60€

AK uprednostníte stretnutie v prírode, poteším sa.  Môžu mať rôznu dĺžku trvania. Čas, ktorý venujeme vašej téme si dohodneme pred začiatkom stretnutia.

Účet:  SK7909000000000402936872 Do poznámky k  platbe uveďte prosím názov činnosti:  konzultácia a vaše menoTémy a techniky, s ktorými pracujem:

 

Rozhovor, koučovacie otázky, cyklickosť a prírodný systém, prvky Tanečno-pohybovej terapie, psychomotorické hry, prvky arteterapie, prvky konštelačnej a systemickej, prvky Dynamiky bohatstva, prechodové rituály. 

 Používam relaxačnú Metamorfnú techniku, ktorá pomáha pri uvoľnení blokov a programov vzniknutých v prenatálnom období a pri pôrode, ide o hodinový kontakt s telom/ jemnú dotykovú masáž končatín a hlavy.

Od roku 2006 pracujem s podpornými skupinami a vzdelávam lektorov, ktorí majú o takúto činnosť záujem.  

Vzdelanie k nahliadnutiu: http://sulad.sk/lektori/jana-almaja-vaculciakova/

Srdečne ďakujem za vašu dôveru:)