SÚLAD | Občianske zdurženie SÚLAD | Občianske zdurženie

Dievča je ako jar

20.03.2017

V čase jari sa stretávame s našou vnútornou pannou – s dievčaťom v nás. Vstupujeme s ňou do nových začiatkov, žijeme jej schopnosti, kreativitu, hravosť, sebavedomie. Spoznávajme ju a podporme jej prejavenie sa.

Jarné prebúdzanie

Vo vzduchu cítiť príchod jari. Vnímame viac svetla, počujeme štebot vtákov, vidíme prvé snežienky, cítime teplo slnečného dňa. Sneh sa topí, vlhká zem sa prebúdza k novému životu. Kráčame v cykle roka a dostávame nepretržite informácie z prírody. Zmeny sa dejú aj v nás. Ak sa občas na chvíľu spomalíme a začneme pozorovať svoju myseľ, môže sa stať, že si všimneme, ako sa pripravujeme na nové projekty. Premýšľame o tom, do čoho vstúpime, čo začneme, čomu ideme venovať svoju pozornosť. Vnímame svoje nápady, túžby, predstavy, definujeme konkrétne ciele. Môže sa to diať v rôznych oblastiach nášho života. Vo vzťahu k sebe, vo vzťahoch k blízkym ľuďom, k deťom, k partnerom, môže sa to diať v našej práci, v prístupoch ku zdraviu a hojnosti života. S týmto spôsobom myslenia sa spájajú rôzne emócie a pocity. Môžeme cítiť nadšenie, dobrodružstvo, odvahu alebo naopak, strach, nerozhodnosť, chaos, pochybnosti. Možno viac ako inokedy sa prejavuje naša kreativita, schopnosť vnímať inšpirácie a nové podnety z prostredia, schopnosť vytvárať nové predstavy o ďalšej tvorivej životnej ceste. Telo ešte môže potrebovať viac oddychu, ale s pribúdajúcim svetlom má stále viac a viac energie.  Aj takto si môžeme uvedomiť začiatok jari v nás.

Obdobie dievčaťa v našich životoch

Vystupujeme z detstva a vstupujeme do života ženy prvou menštruáciou. Príprava na toto obdobie sa v tele začína omnoho skôr. Hormonálny eliksír sa začína miešať v dievčenskom tele približne vo 8. roku života. Dievča cíti, že sa niečo nové deje, má väčšiu potrebu tráviť čas s mamou, lebo vníma, že zmena v tele ju spája práve s ňou. A keď príde deň, kedy hormóny odštartujú prvú menštruáciu, začína nové obdobie, prebúdza sa dievča aby vyrástlo v ženu . Je to začiatok obdobia plodnosti a tvorivosti.
V spomienkach sa môžeme vrátiť do tohto obdobia. Ako sme sa cítili, keď sme vystupovali z detstva a začali sme si vytvárať svoj život podľa aktuálnych možností a vlastných predstáv? Netušili sme, aké zmeny nás čakajú. Telá sa menili pod vplyvom hormónov, zväčšovali sa a my sme sa snažili na to nejako reagovať. Niektoré sme mali šťastie, okolo seba múdre mamy a staré mamy, ktoré nás sprevádzali touto cestou. Niektoré sme cestou k ženám kráčali samé alebo spolu so spolužiačkami, ktoré šírili správy o všetkom, čo poznali. Cítili sme svoju premenlivosť, zmeny nálad. Ja si spomínam na svoju neistotu, strach a vnútorný chaos. Trávila som veľa času sama v domnení, že nie som v poriadku. Bála som sa o svojich starostiach povedať mame, tajila som všetko, čo prichádzalo ako nové. Takto sa mi podarilo tajiť prvé tri mesiace menštruácie. Keď si to mamina všimla, povedala mi, že som už aj ja chorá a že to budem stále. Tým potvrdila moje pochybnosti o sebe samej. A tak som ďalej tajila svoju „chorobu“, vlastne som tajila svoju ženskosť. S takýmto posolstvom som vstúpila medzi ženy a tento vstup ovplyvnil moju ďalšiu životnú cestu.

Oslavy vstupov medzi ženy

Fascinujú ma staré prírodné národy, ktoré uctievali plodnosť a tvorivosť ženy a oslavovali vstup dievčaťa medzi ženy.  Prechodový rituál pomohol dievčaťu uvedomiť si zmenu, ktorou prechádzala, mohla byť súčasťou väčšieho a silnejšieho ženského celku, ku ktorému sa mohla obrátiť, keď potrebovala. Spájala sa s ním úcta k sebe ako žene, vedomie, že byť ženou je dar, že byť premenlivou je prirodzená súčasť ženy, že menštruácia nie je choroba, že môže byť krásnym návodom na život. Ženy si navzájom odovzdávali svoje skúsenosti, podporu, pomáhali si v starostlivosti o deti. Vedeli, že si môžu byť v živote oporou, že sa majú od koho učiť. Zdieľali vzájomne svoj ženský život.

Rada robím malé oslavy vstupov medzi ženy. Je to čas, keď si môžeme uvedomiť svoju ženskosť, zažiť vstup do celku a vnímať pocit spojenia sa so silným ženským zdrojom. Je to spojenie so ženskou múdrosťou, spojenie so sebou a prijatie svojich častí, ktoré sú neoddeliteľnou súčasťou. Je to oslava spojenia so ženami môjho rodu, s obdobím plodnosti a vlastnej tvorivosti. Oslava prináša vedomie, že kráčam po svojej ceste a že som na nej s množstvom iných podporujúcich ien. Takouto oslavou môže prejsť každá žena, bez ohľadu na vek.  Zažije si pocit spojenia so ženami, spozná hodnotu ženy a svoju spolupatričnosť k ženskému zdroju a k ženám svojho rodu.

Dievča v menštruačnom cykle

Obdobie hneď po menštruácii v mesačnom cykle je obdobím dievčaťa. Ak sme si dopriali oddych v období menštruácie, tak môžeme cítiť veľa energie na nové začiatky. Telo je aktívne, máme potrebu ísť a konať. Plánujeme, premyslíme si konkrétne kroky, definujeme ciele a konáme. Pomáha nám racionálny prístup, naša vôľa, rozhodnosť, potreba kráčať vpred. V tomto období máme v sebe veľa mužskej energie a veľmi dobre si vďaka tomu rozumieme s mužmi. Máme pocity slobody, potrebu voľnosti, môžeme vnímať svoju hravosť, radosť a dôvtip. Jasnejšie komunikujeme, vieme konať samé za seba, realizovať zámery, ktoré vznikli počas intuitívneho menštruačného obdobia. Sme plné túžby po tvorení niečoho nového, po sebarealizácii, po vytváraní života podľa vlastných potrieb.
Naša energia vystupuje z vnútra von a my sa otvárame svetu. Môžeme mať sny o zrode niečoho nového, o malých deťoch, v snoch môžeme byť veľmi aktívne.
Sme sebavedomé, cítime sa silné, príťažlivé. Ak nasledujeme svoje schopnosti a rozvíjame ich v situáciách , ktoré prežívame, kráčame v súlade so sebou. Stretávame sa so svoji vnútorným dievčaťom a môžeme rozvíjať schopnosti, ktoré cez toto obdobie prichádzajú. Odporúčam pozorovať ženám v tomto období seba. Môže sa stať, že žena kvality dievčaťa neprežíva a prejavuje sa to tým, že jej chýbajú niektoré so schopností alebo skrátením menštruačného cyklu. Je možné s týmto obdobím pracovať, rozvinúť niektoré zo schopností dievčaťa viac, uvoľniť bloky, ktoré sa na toto obdobie viažu, otvoriť sa radosti.

Dievča a správanie sa k mužom

Obdobie diavčaťa nás vedie k mužom. Cítime sa aktívne a máme k nim najbližšie. Môžeme sa ich pýtať na ich plány a ciele, obdivujeme ich schopnosť realizácie alebo nás môže hnevať ,ak je muž z nášho pohľadu pomalý. Poháňame ho do výkonu, aktivujeme. Možno máme potrebu súťažiť, bojovať, presadzovať viac svoje názory. Ľahšie komunikujeme svoje potreby a vieme viac pochopiť potreby muža. V tomto období vidíme svojich partnerov pozitívne, vieme ich ospravedlniť, pochopiť, nasledovať. Chceme byť krásne, zvodné, obdivované. Vedie nás k mužom aj naša otvárajúca sa sexualita, ktorá túži po tvorení života v ovulačnom období. Naše vnútorné naladenie ovplyvňuje muža, ktorý kráča v našom cykle spolu s nami a v tomto období, máme najväčšie tendencie k spoločnému porozumeniu. Môžem len odporúčať pozorovať svoj prístup k mužovi v tomto období, určite to bude inšpirujúce pre vzťah a partnerskú komunikáciu.

Prirodzená rovnováha

Všetko, čo sa v našich životoch deje, je veľmi individuálne a odporúčam ženám pozorovať obdobie dievčaťa určitú dobu. Sebapoznávanie môžeme realizovať s pomocou menštruačného/hormonálneho cyklu v našom tele. Výhodou takéhoto sebapoznávania je to, že tento cyklus sa opakuje, môžeme ho pozorovať, keď uznáme za vhodné. Má svoje pravidlá, keď sa s nimi zoznámime, vieme s nimi zladiť spôsob nášho života. Tým sa ladíme na seba a prirodzene udržiavame vnútornú rovnováhu v každodennom živote.

Ďakujem za možnosť podeliť sa s vami s tým, čo pozorujem, spoznávam, vnímam v ženskom živote. Verím, že som vás inšpirovala k pozorovaniu tohoto prírodného obdobia a k pozorovaniu seba samej. S prichádzajúcou jarou otvárame s radosťou na seminároch témy obdobia dievčaťa a nových začiatkov. Ak chcete spoločne s inými ženami spoznávať v sebe jej kvality a rozvíjať vlastné schopnosti, ktoré sa k téme tohto životného obdobia viažu, tešíme sa na váš záujem. Na ženských stretnutiach vytvárame prostredie, kde pomocou zdieľania príbehov, spontánneho tanca, psychomotorických cvičení, meditácií, arteterapie, osláv vstupov medzi ženy, pomocou relaxačných cvičení, masáží, vôní, prechádzok v prírode, každá z nás nájde a rozvinie v sebe presne to, čo potrebuje do ďalšieho obdobia života.

S úctou Jana Almaja Vaculčiaková