SÚLAD | Občianske zdurženie SÚLAD | Občianske zdurženie

Pochopenie

28.10.2020

Pochopenie je krokom k zmene

Každý rast na tejto Zemi začína zvnútra.

Nemôžeme obísť seba, lebo z nás vzniká svet okolo. Seba tvoríme a prinášame k iným so všetkým, čo v nás je. S každou schopnosťou aj neschopnosťou, s každou zručnosťou a nedostatkom, so všetkými emóciami a pocitmi, ktoré sa v nás menia, s tieňmi a tajomstvami, s túžbami a snami, s každým slovom, ktoré povieme ovplyvňujeme ľudí vo svojom okolí a zároveň seba samých. Za to, čo v sebe nosíme, nesieme zodpovednosť. Dobrá správa je, že máme schopnosť seba nepretržite kultivovať od narodenia až po smrť.

Vidíme a cítime, ako sme všetci prepojení v rodinách a v určitých úrovniach spoločnosti, ktorej sme súčasťou. Spojenie tvoria naše emócie a postoje.  Zostaneme len  na Zemi, o duchovných úrovniach nehovoriac, môžeme pozorovať, že sme prepojení aj v rámci Európy, v rámci sveta. Všetci tvoríme jeden celok. Čím väčší vplyv ako jednotlivci máme, tým má naše pôsobenie väčší rozsah. Jedno rozhodnutie, môže rozhýbať tisíce ľudí v rámci krajiny. Jedno rozhodnutie, niekedy aj slovo, môže veľmi výrazne ovplyvniť život člena rodiny.  Preto je dôležité žiť vedomejšie a konať vedomejšie. Sebou tvoríme realitu, vytvárame si podmienky, v ktorých následne žijeme.

Skrátka sme SPOLU a táto skutočnosť nás vedie k tvoreniu reality. Individuálnej aj skupinovej. V nej žijeme my, naše deti, ľudia, ktorých milujeme. Môžeme smelo po týchto skúsenostiach otočiť pozornosť do seba, aby sme  začali podporovať tvorenie malého raja v sebe. Ten prinesieme do svojich rodín a následne do celej spoločnosti. A spolu  budeme napĺňať svoje túžby po prijatí, po láske, po rešpekte a úcte  ku všetkému, čo je v nás a okolo nás. Verím, že ideál, po ktorom celé generácie túžime, môže byť tou najprirodzenejšou realitou v určitom čase, po určitom úsilí, na určitom mieste 🙂

Začnime dnes, začnime od seba, začnime z miesta, kde sa práve nachádzame. Najlepšia správa je, že rast je v našich rukách.

Komu môžem dnes urobiť radosť milým slovom ?

Komu môžem dnes poďakovať ?

Koho môžem  dnes oceniť za to, čo pre mňa robí ?

Komu môžem úprimne povedať, že milujem ?

S láskou

Jana Almaja Vaculčiaková