SÚLAD | Občianske zdurženie SÚLAD | Občianske zdurženie

Rok 2018 v Súlade

27.02.2019

Výročná správa o činnosti

Výročná správa o činnosti oz Súlad pre rok 2018.  Zahŕňa všetky aktivity, ktoré boli úspešne zrealizované.

 

STRETNUTIA V SÚLADE

Podporné skupiny pre ženy sa konali každý mesiac. Prešli sme na stretnutiach  12 tém, ktoré si vybrali ženy samotné.

STRETNUTIA V SÚLADE

Podporné skupiny pre ženy a mužov sa konali každý mesiac a otvorili sme 12 tém na stretnutiach pre ženy a mužov.

ROZVÍJANIE ŽENY

Podporné skupiny pre ženy v Leviciach spolupráca ROS LV 10 tém a stretnutí

V stretnutiach podporných skupín vo ZV pokračujeme 10 rokov, je o ne záujem a prinášajú ľuďom množstvo podnetov a inšpirácií do každodenného života. 5 rokov robíme stretnutia v LV a uvažujeme rozšíriť stretnutia v spolupráci s ROS LV o Šahy.

KONŠTELAČNÉ STRETNUTIA

Konali sa podľa záujmu účastníkov. Vzhľadom na veľmi osobitú techniku prebieha stále proces propagácie a informovania o možnostiach techniky Rodinných a systemických konštelácií v prostredí.

KRÁĽOVNÁ SVOJHO ŽIVOTA

Jednodenné stretnutie pre ženy, ktoré venovali jeden deň pohľadu na svoj spôsob života pomocou tvorivých techník. Malá skupinky žien si uchopila svoj potenciál vnútornej kráľovnej a spoznala svoju inakosť.

FESTIVAL 10 ŽIEN – spolupráca na príprave a realizácii festivalu sa spájala s prezentáciou aktivít OZ Súlad.

TVORIVÁ CESTA ŹENY

Jednodňové semináre B. Bystrica sa konali počas celého ročného cyklu – 5 stretnutí. Záujem žien o programy súvisiace s vedomejším vnímaním ženskej cyklickosti a vývojovými obdobiami, ktorými prechádzame sa počas roka nemenil. Stretnutia sa konali v malých skupinkách žien a na ženách bolo možné vnímať zmeny, ktoré sa diali v nich samotných alebo v každodennom živote, o ktorom hovorili.

PEŇAŽNÉ PRESVEDČENIA

Jednodňové stretnutia s témou práce, s témou peňazí a vzťahov sa konalo jeden raz počas roka, napriek propagácii o ďalšie stretnutia nebol záujem.

KĽÚČE K PRÁCI A SEBAREALIZÁCII

Trojhodinové stretnutia pre ľudí, kde sa mohli venovať technikám, ktoré pomáhajú odkrývať naše talenty a  schopnosti a rozvíjať spôsoby sebarealizácie z pracovnom živote.

VÍKENDOVÉ AKCIE NA ZAJEŽOVEJ – CESTA ŽENY K RADOSTI

Tri stretnutia pre ženy, ktoré venovali pozornosť Keď ženy tvoria svoj život. Keď ženy rozvíjajú svoju silu. Keď ženy končia a začínajú. Takéto boli názvy a zároveň aj témy, ktorým sme na stretnutiach venovali svoju pozornosť. Celoročný program mal náväznosť a ženy prejavili záujem o takýto druh programov, s relaxom v prirode.

PREDÁŠKY k ženskej cyklickosti – Turčianske Teplice, Levice, Zvolen, B. Bystrica,

Ďakujeme za spoluprácu v roku 2018 menovite Jachym s.r.o., ROS Levice, Vzdelávací inštitút Gaia, Agentúra NPC – Národné podnikateľské centrum, slovak Bussines agency, Vzdelávacie centrum Blatinka, Hriňová, Vzdelávacie centrum Zaježová, Živica, oz

Ďakujeme srdečne všetkým  účastníkom  akcií, tým podporujete našu prácu a vďaka vám kráčame ďalej.

Ďakujeme všetkým priaznivcom oz Súlad za podporu 2% dane z prijímov.

Ďakujeme za nové skúsenosti.

S úctou

Jana Almaja Vaculčiaková