SÚLAD | Občianske zdurženie SÚLAD | Občianske zdurženie

Rok 2019 v Súlade

06.01.2020

Výročná správa za rok 2019

Správa o činnosti oz Súlad pre rok 2019. Všetky uvedené akcie sme úspešne zrealizovali.

ŽENSKÉ ROZHOVORY dvojhodinové stretnutia podporných skupín pre ženy vo Zvolene, ktoré sa konajú pravidelne raz mesačne s témami, ktoré ženy prinesú.

ROZHOVORY O VZŤAHOCH dvojhodinové stretnutia podporných skupín pre ženy a mužov vo Zvolene, ktoré sa konajú pravidelne raz mesačne s témami, ktoré sa v skupine otvoria a komunikujú.

SRDCE ŽIEN trojhodinové stretnutia podporných skupín pre ženy v Leviciach, ktoré sa konajú raz mesačne a majú svoje zadefinované témy, s ktorými pracujeme .

SRDCE ŽIEN dvojhodinové stretnutia podporných skupín pre ženy v Šahách, ktoré sa konajú raz mesačne s témami, ktorým venujeme pozornosť.

LEKTOR A PODPORNÉ SKUPINY  dva víkendy plné podnetov, inšpirácií a trénovania. Podpora ľudí, lektoriek, ktoré uvažujú o práci s podpornými skupinami a hľadajú spôsoby ako sa v nej môžu zdokonaliť.  

TVORIVÁ CESTA ŽENY jednodňové programy pre ženy, ktoré zaujímajú témy ženskej tvorivosti a ženská cyklickosť. POstupne sme prešli témami, ktoré sa so ženským životom spájajú. 3 stretnutia počas roka.

STÁNOK V MESTE  pri príležitosti akcie KOMPENZAČNÉ POMôCKY výroba didaktických pomôcok, ktoré sa spájajú s témami ženského života, v ktorej budeme určite pokračovať.

ŽENSKÁ CYKLICKOSŤ AJ PRE MUŽOV prednášky pre ženy a mužov o ženskom živote , o partnerstve v súlade s cyklickosťou a premenlivosťou ženy.

CESTY ŽENY K LÁSKE  víkendové stretnutia pre ženy vo vzdelávacom centre v Zaježovej a vzdelávacom centre na Blate, ktoré zaujímajú témy lásky v živote. Víkendy sú  o mamách a dcérach, o partnerských vzťahoch a láske v nich,  o láske k deťom, o práci, ktorú milujeme a posledný víkend bol o láske bez podmienok a o ženskej spiritualite. Úspešne sme zrealizovali 5 víkendov na týchto krásnych a ústretových miestach.

KĽÚČE K PRÁCI A SEBAREALIZÁCII  trojhodinové stretnutia o práci a sebarealizácii, o talentoch a silných stránkach, o podpore a vytváraní vlastného pracovného prostredia.

PREMENY ŽENY trojhodinové akcie pre ženy zamerané na starostlivosť o seba v spolupráci s kozmetikou Jana Style.

KRÁĽOVNÁ SVOJHO ŽIVOTA jednodňové stretnutie pre ženy s témami inakosti, s vedomím vlastnej hodnoty, s tvorením života podľa svojich predstáv a potrieb.

ČO ŽENY POTREBUJÚ VEDIEŤ O MUŽOCH trojhodinové stretnutie pre ženy o mužoch s Jozefom Mihališinom.

TALENTY A SILNÉ STRÁNKY, PODPORA TÍMU jednodňové stretnutie s pracovnou  skupinou Profinance. Spojenie ľudí v tíme, pohľad na silné stránky tímu, predstava ďalšej činnosti.

ÁNO VOĽNÉMU POHYBU dvojhodinové stretnutia s relaxáciou, pohybom, tancom a hrami v Anaháte.

POZNÁME SVOJU ŽENSKOSŤ?  Jednodňová akcia pre ženy v každom veku o  vnímaní našej ženskosti a ceste k sebe.

LEKTOR A PODPORNÉ SKUPINY  dva víkendy plné podnetov, inšpirácií a trénovania. Podpora ľudí, lektoriek, ktoré uvažujú o práci s podpornými skupinami a hľadajú spôsoby ako sa v nej môžu zdokonaliť.  

ŽENSKOSŤ A MUŽSKOSŤ Z POHĽADU DOBY  v spolupráci s inštitútom Gaia sme realizovali víkend v Bratislave s témami rozdielov pohlaví, s vnímaním ženského a mužského princípu v nás aj v naších partnerských životoch. 

Ďakujeme všetkým účastníkom našich programov, ktorí podporujú našu činnosť tým, že tvoríme čas SPOLU.

Ďakujeme všetkým priateľom, známym, dobrým ľuďom, ktorí našu činnosť podporujú 2% dane s príjmu.

Ďakujeme všetkým za spoluprácu v roku 2019 menovite Jachym s.r.o., Jana Style, inštitútu Gaia, Petrovi Hadačovi, tímu Profinance, vzdelávacím centrám Zaježová a Blato,  ROS Levice, Of Course s.r.o., JOzef Mihališin