SÚLAD | Občianske zdurženie SÚLAD | Občianske zdurženie

Rozvíjanie ženy

17.08.2017

Článok uverejnený v regionálnom časopise Kocky/Levice

Pravidelné stretnutia žien sú pevencia alebo nežiadúci jav?

ROZVÍJANIE ŽENY

Článok uverejnený v regionálnom časopise KOCKY/Levice

Pravidelné dvojhodinové stretnutia žien pod vedením odbornej lektorky Jany Almaje
Vaculčiakovej z Občianskeho združenia Súlad Zvolen realizuje Regionálne osvetové stredisko v
Leviciach už štvrtý rok. Aj keď je téma stretnutí zakaždým iná, jedno majú spoločné – a to je
prevencia a podpora. Preto tieto podujatia zaraďujeme pod hlavičku primárnej sociálnej prevencie.
Lektorke Janke sme položili pár otázok:

Janka, ako ty vnímaš dôležitosť stretávania sa žien?
Teším sa každej žene, ktorá sa rozhodne stretávať sa s inými ženami. Teším sa preto, lebo vidím aký
to má význam. Pracujem so ženskými skupinami 10 rokov a podľa mňa je to najprirodzenejšia
forma učenia sa dospelých, v tomto prípade žien. Vzájomne sa obohacujeme vlastnými
skúsenosťami, prítomnosťou, časom, ktorí si spolu vytvoríme. Pritom sa podporujeme,
povzbudzujeme, vnímame a prijímame odlišnosti a berieme si z nich to potrebné pre seba. Vidím,
aké je to pre ženy ťažké prísť prvý raz. Nie sme zvyknuté stretávať sa s cudzími ženami, nie sme
zvyknuté hovoriť svoje príbehy, nie sme zvyknuté byť v skupine. Bojíme sa dôverovať, otvoriť.
Viem, že takéto stretávanie nie je pre všetkých, ale ak cítite, že je práve pre vás, že vás láka byť
súčasťou a vidieť, ako môže takéto stretnutie obohatiť, príďte medzi nás:)

Podľa čoho vyberáš témy jednotlivých stretnutí?
V Leviciach sa ženy stretávajú už 4. rok. Posledné dva roky majú tieto stretnutie názov Rozvíjanie
ženy. A vnímam, ako sa ženy rozvíjajú do krásy, úprimnosti, otovrenosti, spontánnosti, dôvery,
sebavedomia. Počas roka prechádzame rôznymi témami, o ktorých v bežnom živote hovoríme
veľmi okrajovo a možno vôbec. V každodennom živote bežne komunikujeme témy technické, o
tom, čo treba urobiť, s kým, kedy, prečo? Tu si vytvoríme priestor a dve hodiny sa rozprávame
napr. o svojich talentoch, silných stránkach, o práci, ktorú máme radi. Keď každá prispeje tým, čo
pozná, máme zrazu v kruhu veľa ženskej múdrosti, za ktorou je skúsenosť zo života. Možno sme
nikdy neuvažovali nad svojimi schopnosťami a po takomto stretnutí odchádzame s tým, že sa
budeme zaoberať tým, aký je náš talent, lebo zistíme, že to môže v živote pomôcť. Možno si to
začneme všímať u svojich detí a začneme tento talent podporovať a možno aj u ľudí v práci a
začneme si s nimi viac rozumieť a dopĺňať sa v tom, čo robíme.

Čo inšpiruje teba v Tvojej práci so ženami?
Mám veľmi rada prírodu. Môžem povedať, že ma vedie v mojej práci a tak témy, ktoré postupne
otvárame, idú v ročnom cykle. Začíname tvorením vlastného života, kde otvárame svoju kreativitu,
predstavivosť, túžby, sny, ciele a vnímame pri tom jar, ktorá ponúka informácie o tom, že niečo
nové začína a my sme toho súčasťou. Potom prechádzame témami rovnováhy a partnerského života
a následne venujeme pozornosť materstvu, starostlivosti o iných, rodinnému životu, deťom. Jeseň
sprevádzajú témy pocitov a emócií, témy pracovného prostredia, témy starostlivosti o seba. Blížiac
sa k zime ukončujeme, prechádzame rokom a vnímame, čo všetko sme sa naučili, čím sme prešli.
Počas roka prejdeme všetkymi oblasťami života. Zaoberáme sa vzťahom k sebe, vzťahmi k
blízkym, prácou a zmyslom života, hojnosťou, láskou, zdravím. Takto si môžeme uvedomiť, z čoho
sa život skladá, môžeme sa porozprávať so ženami o ich skúsenostich, môžeme sa naučiť veľa
nových vecí, ktoré nám obohatia každodený život. Všetko, čo sa naučíme, môžeme posúvať medzi
ľudí, s ktorými sa stretávame. Ak sme spokojné a zdravé my ženy, vieme podporiť spokojnosť a
zdravie v rodinách. Stretnutia sú prevenciou, školou, kde sa učíme komunikovať, podporovať, zdieľať, žiť:)))

Čo plánuješ do budúcna?
V Leviciach sa ženy stretnú do konca roka 2017 ešte trikrát. Vybrala som nasledovné témy:
8.9.2017 Aký máme vzťah ku svojim telám?
6.10.2017 Čo potrebujeme od mužov?
10.11.2017 Ukončujeme, aby sme mohli znovu začať
Ponuku ďalších programov pre ženy na rok 2018, kratších, jednodňových či víkendových nájdete na www.sulad.sk.

Tieto prebiehajú vo Zvolene, Banskej Bystrici, na Zaježovej v Bratislave. Ďakujeme za rozhovor a tešíme sa na ďalšiu spoluprácu.

Viac informácií: Helena Longauerová, longauerova@roslevice.sk, 0918 949 539.