SÚLAD | Občianske zdurženie SÚLAD | Občianske zdurženie

Odporúčanie

10.01.2017

Ostatným ženám by som odkázala len toto:

„Ak chcete niečo so sebou robiť, máte strach a neviete sa pohnúť, choďte tam, kde Vám pomôžu nájsť správnu cestu, kde sa budete cítiť v bezpečí, kde zistíte, že aj iné, pre Vás krásne ženy, majú problém. Choďte tam, kde je to cítiť ženskosťou v celom jej rozsahu a kde so svojim problémom nebudete sami.

Ja som sa takto cítila a stále cítim v SÚLADE.“

Prajem Vám všetko dobré a krásne dni.

S láskou

Danka