SÚLAD | Občianske zdurženie SÚLAD | Občianske zdurženie

Eva Jachymovičová

Oddávna som mala víziu podpory a spolupráce viacerých žien…Niečo sa podarilo so ženami spolupracovníčkami, ale až v Súlade som mala pocit, že sa to podarilo dostať do oveľa širšieho prostredia. Teším sa na ďalšiu spoluprácu.

  V roku 1995 vzniklo vo Zvolene prvé neštátne zdravotnícke zariadenie – Pracovisko klinickej psychológie – PhDr.Eva Jachymovičová.

Svoju činnosť rozvíjalo v priestoroch Domu služieb. V tom čase nebolo bežným zvykom navštevovať psychológa, ale za niekoľko mesiacov si nachádzalo cestu do tohto zariadenia stále viac a viac klientov.

Postupne sa činnosť rozvíjala, pribúdalo klientov a priestor v Dome služieb už nebol dostatočný. Preto sme sa v roku 2006 presťahovali do priestorov firmy KLEMO a zmenila sa aj forma podnikania – vznikla firma JACHYM s.r.o.

http://www.jachymzv.sk/

Našou hlavnou činnosťou je prevádzkovanie Ambulancie klinickej psychológie,  kde je odborným garantom pre psychológiu, psychoterapiu  a dopravnú psychológiu  PhDr. Eva Jachymovičová / licencia Slovenskej komory psychológov/

Na základe dohody spolupracujeme s odborníkmi z oblasti poradenskej, klinickej a dopravnej psychológie. Taktiež s logopedičkami – Mgr.Lendvorskou a Mgr. Švecovou. V našich priestoroch sídli Občianske združenie Súlad, a spolupracujeme aj s inými organizáciami,
hlavne v oblasti rozvoja komunikácie, kreativity a duševného zdravia.