SÚLAD | Občianske zdurženie SÚLAD | Občianske zdurženie

Margaréta Mikovínyová

Zdravie považujem za aktívny proces vyživovania života. Cvičením si môžeme zdravie utvrdzovať, stravu mať ako liek, bylinky ako verných pomocníkov, dotyk ako terapeutický nástroj na spojenie so sebou, s klientom a Univerzom súčasne.

„Kde je čínska medicína YIN, tam je diagnostika YANG.“

Diagnostika je založená na princípoch východného učenia Klasickej čínskej medicíny. Má viac ako 5000-ročnú históriu. Spája starodávne, tisícročiami overené prírodné princípy Univerza /Taoizmu/, čínskej metafyziky a širokú klinickú prax, ktorú praktikujú generácie terapeutov. Vychádza z prírodnej filozofie, multidimenzionality sveta a človeka. Podľa nej je svet tvorený z QI – energie, ktorej koreň je v TAO – prvotnej iskre, prapôvodnej substancii sveta. Človek predstavuje mikrokozmos a okolitý svet tvorí makrokozmos, kde je absolútna prepojenosť energie, hmoty, jednotného vesmíru. Človeka vníma ako celok integrujúci telo fyzické, emocionálne, mentálne a duchovné.  Zaoberá sa konštitučnou energiou človeka, fyziológiou orgánov a ich vzájomnými väzbami, disharmóniami a ochoreniami ľudského tela, prevenciou, diagnostikou a terapiou. V súčasnosti je úspešne uplatňovaná pri harmonizácii širokého spektra problémov ľudského tela a psychiky. Svojimi princípmi a celostným prístupom k človeku má nenahraditeľnú pozíciu v rámci prevencie.

Harmonizácia mikrokozmu ľudského organizmu podľa východného učenia pôsobí pri odstraňovaní príčin vzniku fyzických či psychických porúch. Samotné príčiny hľadá v disharmónii vnútorného nastavenia organizmu.

Celostná diagnostika pozostáva z vyplnenia dotazníka (pred konzultáciou), vyšetrenia pohľadom, individuálneho rozhovoru o Vašich ťažkostiach, z diagnostiky podľa jazyka a pulzu (1hod./20€).

 

Metódy naštartovania samoregeneračných schopností ľudského tela:

Fytoterapia – pomoc bylinkami

Dietetika – úprava stravy, aby bolo jedlo liekom

Akupresúra, masáž (QI GONG TUINA) – pôsobenie na akupunktúrne body a meridiány človeka

Čínska ušná akupresúra – stimulácia reflexných zón ucha semienkami

a mnohé iné: bankovanie, moxovanie, ozdravné pohybové cvičenia (QIGONG)….

Moja cesta k východnej kultúre a čínskej medicíne.

Ako dieťa som bola veľmi zvedavá, vnímavá a hrubá zároveň. Bavilo ma športovať, hýbať sa, byť v prírode a len tak ju pozorovať – byť jej súčasťou.

Otec ma priviedol k bojovým umeniam, ktoré som dovtedy obdivovala len v televízii, ktorá ich pre mňa zahaľovala do magického rúška nevšedných a neobmedzených možností šaolínskych mníchov. S babkou sme si spolu čítali Konfúcia, síce mi vravela, že tomu nemôžem ešte porozumieť, ale ťahalo ma to ako silný magnet. Venovala som sa bojovému umeniu naplno celých 12 rokov. Fyzická kondícia rástla, no žiadne magické schopnosti neprichádzali. Filozofia bojového umenia sa kdesi vytratila pri prenose z východu k nám. Chýbala mi, no silno som cítila, že existuje. Vyslala som signál zvedavosti do vesmíru. Život mi na túto prosbu zoslal priateľov, ktorí ma priviedli k východnému nahliadaniu na systém človeka v Univerze – k čínskej medicíne.

Začala som cvičiť QI GONG (čínske ozdravné cvičenia) pod odborným vedením. Prvýkrát som sa skutočne nadýchla celostného vnímania ľudskej bytosti. Otvorila sa mi nová kapitola v knihe života. A už to išlo ako lavína. Prihlásila som sa popri vysokej škole na Akadémiu tradičnej čínskej medicíny v Brne. Vydala som sa na cestu neustáleho spoznávania, pátrania, chápania a objavovania, ktoré ma sprevádzajú každým dňom. Ďalej som absolvovala Školu tradiční čínske medicíny v Hradci Králové. Pohľad na Klasickú čínsku medicínu mi výrazne pomohla rozšíriť Akadémia čínskej metafyziky v Nitre.

Transformácia poznatkov do bežného života je ako cesta TAO k cieľu – je zábavná a vážna zároveň, občas rýchla a búrlivá, inokedy pokojná a plynulá. oje vzdelanie:

Moje vzdelanie

r. 2008 Daitomi Bratislava: QI GONG – dychové zdravotné cvičenia

r. 2009 Daitomi Bratislava: Čakry I. – IV. – teória čakier, meditácie, práca s kyvadlom a virguľou, praktické znalosti a diagnostika čakier, symboly čakier.

r. 2010 UNIMAS Bratislava, Masér klasickej a športovej masáže

r. 2010 Masérska škola SANTAL, Bankovanie a vákuová masáž

r. 2011 – 2013 Akademie tradiční čínské medicíny – Brno: Diagnostik tradiční čínské medicíny:
Základy taoistickej filozofie, učenie o Yin-Yangu, o 5 prvkoch, náuka o akupunktúrnych dráhach, vnútorných orgánoch, práca so systémami podobnosti, základy pulzovej diagnostiky a diagnostiky jazyka, pravidlá čínskej dietetiky a fytoterapie wan.

r. 2010 – 2015 Fakulta Telesnej výchovy a športu, Univerzita Komenského v Bratislave: Šport a zdravie a učiteľstvo telesnej výchovy. Cena rektora UK za vynikajúcu diplomovú prácu pod vedením MUDr. Barbary Ukropcovej, PhD.: Účinky fyzickej aktivity na chronické metabolické a neurodegeneratívne ochorenia: cvičenie ako liek

r. 2014 – 2016 TCM Lóngmén Škola tradiční čínské medicíny Hradec Králové, odbor Akupunktúra:
Akupunktúrne dráhy, akupunktúrne body, terapia podľa diferenciálnej diagnostiky syndrómov, základy fytoterapie, používanie mikrosystémov, algoritmy liečby.
Diferenciálna diagnostika podľa Tradičnej čínskej medicíny západných diagnóz, liečba akupunktúrou a fytoterapiou: bolestivé syndrómy, interné, kožné, neurologické, gynekologické, detské, očné a ORL problémy

r. 2016 TCM Lóngmén Škola tradiční čínské medicíny Hradec Králové, Čínská ušní akupunktúra I. + II.

r. 2016 Akadémia čínskej metafyziky, Nitra: Pulzová diagnostika

r. 2016-2017 Masérska škola REMINY: QI GONG TUINA masáže

r. 2016-2017 Akadémia čínskej metafyziky, Nitra: Konštitučná akupunktúra podľa nebeských kmeňov a zemských vetiev – WU YUN LIU QI

r. 2017 Akadémia čínskej metafyziky, Nitra: Pulzová diagnostika

Kontakt (objednanie):
mailom margareta.mikoviny@gmail.com
telefonicky +421 907 445 722