SÚLAD | Občianske zdurženie SÚLAD | Občianske zdurženie

Pohyb do domáceho prostredia

22.03.2020

Spoznávanie tela

Moje obľúbené stretnutia s voľným pohybom v skupinách môžem v tomto čase robiť inak. Hľadám preto možnosti, ako. Voľný pohyb túžim posunúť bližšie k ľuďom, do rodín. Telá pohyb potrebujú napriek možnostiam, ktoré aktuálne máme. Možno práve tieto inšpirácie sa vám hodia. Mne slúžia dlhé roky na uvoľnenie, aktivovanie, spoznávanie tela a seba,  zažívanie radosti a vďačnosti.

 

UVOĽŇOVANIE napätia pomocou tela PEČIATKOVANIE

Sme doma ale telo je stvorené na prejavenie sa a tak je v ňom prirodzená potreba po pohybe:) Kým sa zdokonalím v točení videí a v používaní týchto možností, skúsim moje obľúbené cvičenia voľného pohybu posúvať takto:)) Sú určené pre všetky vekové kategórie:))

Sú to veselé cvičenia do rodín s pomocou, ktorých môžeme viac spoznať svoje telá a ich možnosti a viac spoznať seba navzájom.

Odporúčam dnes jednoduché cvičenie s veselým názvom Pečiatkovanie, ktoré je na uvoľnenie napätia a stresu v tele. Vytvorí nám priestor spojenia so zemou, čo je v tejto dobe dôležité prežívať. Uzemnenie nám pomôže meniť strach a stres na uvoľnenie, zažívame si pocit bezpečia, lebo zem je tu stále pre nás.

Ľahnite si na zem a sústreďte sa na dýchanie. Pozorujte dych a pohyb, ktorý spôsobuje v tele. Dych neupravujete, len pozorujte. Nádych a výdych opakujte vedomejšie aspoň 5X. POzorujte na chvíľu telo ako leží na zemi, kde sa zeme dotýka a ako sa v tejto polohe cítite.

Predstavte si, že vaše telá sú razítka celé natreté farbou podľa vášho výberu. Vy sa rozhodnete túto farbu otláčať na zem, na podložku. Každý otlačok, ktorý potrebuje telo urobiť je správny a rovnako dôležitý.

Nechajte telo nech tlakom o podložku a postupným uvoľnením hľadá možnosti ako otláčať jednotlivé časti. Je dobré nechať priestor celému telu, všetkým jeho častiam:) Pritlačte o oodložku chrbát v rôznych jeho polohách, nohy, ruky, hlavu, prevaľte sa na jednu stranu a znova pritláčajte časti tela. Potom na druhú stranu a zas nechajte telo, nech sa s pohybom tlaku a uvoľnenia pohrá. Pretočte sa an brucho s skúmajte, čo potrebuje telo zatlačiť do podložky. Pokúste sa pohyb neriadiť hlavou, dôverujte múdrosti tela a dovoľte mu, nech sa hýbe spontánne.

Dýchame pri tom, možno zívame, môžeme použiť aj zvuk. Uvedomujeme si hranice tela, pevnosť a bezpečie zeme, uvedomujeme si seba.

Keď poznáme svoje hranice, vieme sa lepšie dostať aj k sebe, do svojho vnútra💛🌷

Mám v sebe všetko, čo práve pre tento život potrebujem.

Reparačná veta, ktorú si môžete hovoriť vždy, keď budete cítiť, že potrebujete podporu:)

Cvičenie môžete robiť v situáciách, keď sa potrebujete uvoľniť, je skvelé večer pred spaním. Odporúčam pečiatkovať po dobu celej skladby:) Napíšte prosím, ako vám takýto spôsob vyhovuje:) Ak si potrebujete niečo overiť, píšte, volajte. Verím, že nájdeme vhodné možnosti pre naše TELÁ na realizáciu aj v obmedzenom priestore:)

Hudba vám môže pomôcť:) https://www.youtube.com/watch?v=4p144XkBhDg

Po cvičení sa môžete o tom, čo ste zažili, zistili a ako sa cítite porozprávať v rodine.

S láskou. Jana Almaja Vaculčiaková

KOSTRA

Zas je to pohyb pre všetky vekové kategógie. Každý pohyb, ktorý urobíme je ten najlepší, takže nikdy nespravíme chybu. Pomocou pohybu si môžeme všímať svoje telo a konkrétne v tomto prípade kostru. Kostra je oporou a ochranou tela, predstavuje pevný a zároveň pohyblivý systém, ktorý má svoj hlboký význam. V pohybe sa zameriame práve na ňu a jej možnosti:)

Pohyb je spontánny a hravý, zapojiť sa môže celá rodinka:) 

Nájdeme si, alebo si vytvorime bezpečný priestor na pohyb. Môžeme si otvoriť okno:) Na chvíľu si uvedomíme ako stojíme, aký je náš kontakt s podlahou a potom sa zameriame na svoj dych. Pár krát sa zhlboka nadýchneme a vydýchneme a uvedomíme si, že dych pri pohybe budeme používať. A potom necháme svoju kostru, nech sa voľne rozpohybuje, presne tak ako práve potrebuje. Nechajte sa viesť hudbou https://www.youtube.com/watch?v=0_YBrmP0Big

Môžeme sa len hýbať a uvoľniť sa v pohybe. Alebo ak máme chuť spoznávať svoje telo, môžeme aj pozorovať, čím všetkým môžeme hýbať, kde sa môžeme ohnúť, aké má kostra možnosti. Kostra dospelého človeka ma okolo 210 kostí a 180 z nich je spojených kĺbami. Kĺby sa môžu ohýbať a otáčať. Je zaujímavé uvedomiť si, čo všetko máme v tele a aké možnosti pre život nám cez naše telo prichádzajú:)

Môžeme sa v tanci svojej kostre poďakovať za to, že nám tak úžasne každý deň slúži.

A po tanci sa môžeme v rodine o kostre a tele porozprávať. O tom, čo sme zažili a o tom, ako niektoré veci berieme samozrejme a ani nevieme aké sú dokonalé.  Môžeme si svoje kostry aj nakresliť, pozrieť si o nich viac v knihe alebo na internete. A uvedomiť si, že sú tu každý deň pre nás:) Chránia mäkké časti, držia celý systém tela a pritom nám umožňujú pohyb.

A ešte na záver. Všimnite si koľko energie po tanci máte a rozhodnite sa použiť ju na niečo prospešné počas dňa:)) Cvičenie je vhodnejšie robiť počas dňa, vzhľadom k tomu, že je aktivačné.

Čokoľvek potrebujete zdieľať alebo odkonzultovať, pokojne píšte jvaculciakova@gmail.com, volajte 0907141509

Ak máte chuť, môžete oba cvičenia spojiť do jedného celku:) 

Krásny deň želám. Jana Almaja Vaculčiaková