SÚLAD | Občianske zdurženie SÚLAD | Občianske zdurženie

Tvorivá cesta ženy

05.12.2017

Ako sme tvorili svoje cesty.

S jarou sme začali kráčať po tvorivej ceste ženy. Blíži sa zima a za sebou máme posledné stretnutie. Postupne sme prešli rôznymi oblasťami života a venovali pozornosť vzťahu k sebe, láske a partnerským vzťahom, materstvu a zdrojom, ktoré nás podporujú v tomto životnom období. Spoznali sme svoje talenty, porozumeli emóciám, uvideli svoju múdrosť a celý rok sme s láskou ukončili, aby mohlo prísť zas niečo nové. Srdečne ďakujem za krásne chvíle.

Jarná rovnodennosť a prvý zaježovský víkend pre ženy. Takto sme začali

Vznikol ženský kruh pre zdieľanie ženských príbehov, rozvíjanie tém, ktoré sa objavujú v našom každodennom živote a často sa o nich nemáme s kým porozprávať. Zostávajú niekde v nás, občas sa vynoria a nútia nás pozrieť sa na to, ako žijeme. Je veľa tém, o ktorých môžeme hovoriť  so ženami,  máme podobné skúsenosti a vieme si vzájomne pomôcť, pochopiť, podporiť sa.

Ako a prečo vznikol cyklus Tvorivá cesta ženy?

Víkendy sme pripravili v súlade s cyklami prírody. Jednotlivé témy kopírujú oblasti života, ktorým venujeme svoju pozornosť každý deň.

Cyklus vznikol ako preventívny program pre ženy, ktoré chcú žiť svoj ženský život vedomejšie a spokojnejšie.

V každodennom chvate nie je často čas na zastavenie sa. Na víkendoch máme priestor zamyslieť sa nad tým, ako žijeme a pomaly, bezpečne vložiť do života to, čo nám chýba a čo potrebujeme. Potom to môžeme priniesť do svojich rodín, k partnerom, deťom. Všetko, čo zažijeme a spoznáme, vieme posúvať ďalej k svojim blízkym a tým obohacujeme svoje aj ich životy.  Ženy  zrelaxujú na krásnom mieste v prírode, uvoľnia sa z každodenných povinností, rozvinú rôzne svoje schopnosti a zručnosti, získajú nové informácie, inšpirácie, podporu od iných žien a zažijú situácie, ktoré im otvoria cestu k novým spôsobom sebaprejavenia sa.

Čo očakávať od víkendu s témami tvorenia života?

Stretnutia žien sú vždy otvorené pre všetky ženy, ktoré majú záujem. Ženy môžu byť v rôznom veku, v rôznych obdobiach života. Spája ich spoločný záujem o ženský život a jeho témy. Sú ochotné zdieľať svoje skúsenosti a názory a prijímať podnety od iných žien. Najdôležitejšie na víkende je, aby sa každá žena cítila príjemne. Ženy majú možnosť vybrať si z ponúkaných cvičení a zapojiť sa do programu podľa svojich potrieb, predstáv, možností.

Všetko je voľné, slobodné, plynieme v rytme denného cyklu, čo vytvára priestor na pozorovanie  biorytmu. Rána začínajú jogou alebo „lenivými“ cvičeniami. Potom sú raňajky a celodenný program. Začíname pomaly, práca s témami je veľmi jemná, ženy určujú tempo a otvárajú témy, o ktorých chcú vedieť viac. K témam ponúkame aktivity, ktoré vytvárajú priestor na individuálnu prácu, zážitok, skúsenosť .

Používame umelecké techniky tanečno-pohybovej terapie, arteterapie,  muzikoterapie, dramaterapie a psychomotorické hry. Ženské prostredie vytvárame mandalami s kvetmi, vôňami, symbolmi. Aktivity prepájame s prírodou a pozorujeme jej odkazy, inšpirujeme sa predmetmi z nej, relaxujeme na prechádzakach.

Jar,  vzťah k sebe a nové začiatky.

Na prvom stretnutí sme zamerali pozornosť na nás samé. Každý rast na tejto Zemi začína z vnútra a tak pozrieť sa na svoju vnútornú spokojnosť, rovnováhu, energiu, sebavedomie a témy, ktoré nás posilnia, môže byť súčasťou vzťahu k sebe. Učili sme sa o seba starať, veľa sme sa hrali, rozvíjali spontánnosť a radosť. Vnímali sme vzájomné spojenie a inšpirovali sa  z príbehov o tom, aké prístupy a postoje k sebe máme.

Vnímali sme svoje telá, potreby, možnosti a takto sme začali tvoriť novú cestu k sebe.  Ak sa žena o seba stará, je spokojnejšia, silnejšia, vyrovnanejšia, zdravšia, vie si lepšie poradiť v každodennej realite a vie sa lepšie orientovať v medziľudských vzťahoch. Dokáže prirodzenejšie podporovať svoje deti a svojho muža.

Máj lásky čas a partnerské vzťahy

Druhé stretnutie nám otovrilo témy vzťahov. Niet divu, že to boli hlavne vzťahy partnerské a spoločne sme otvárali témy lásky, podpory, porozumenia. Uvažovali sme nad tým, aké možnosti vzťahy majú, čo vo vzťahoch potrebujeme a čo nám chýba, zaoberali sme sa témami ženskej a mužskej sexuality, ktorá je bránou k tvoreniu nového života.

My ženy venujeme výraznú pozornosť partnerským a sociálnym vzťahom, je v tom náš spôsob sebarealizácie. Nepretržite sa to učíme a rozvíjanie lásky, podpory a spolupráce je našou primárnou potrebou. Vytvárame sociálne väzby pre seba, pre svoje deti, ktoré ich pre život potrebujú a pre rodiny, v ktorých žijeme. Vnútornú pohodu v rodine vytvárame aktívnejšie my ženy a ak vieme ako na to, má to význam pre všetkých.  Na seminári sme tiež vnímali rozdiely medzi ženami a mužmi a hľadali vzájomné spojenie, pozorovali svoju vnútornú rovnováhu medzi týmito polaritami v nás samých.

Letý čas, materstvo a ženské zdroje

Materstvo. Veľká ženská téma, cyklus, ktorý začína úvahami o tehotenstve, počatím, tehotenstvom, potratom alebo pôrodom, materstvom, rozvíjaním zručností pre život v tejto roli.

Materstvo končí odchodom a uvoľnením detí, ktoré dospeli. Otvárajú sa aj témy nášho detstva, našich mám a otcov, ktorí nás v rôznych podobách sprevádzajú celým životom. Sú významným zdrojom a ak s nimi nemáme dostatočne pozitívne spojenie, chýba nám energia na život. Vnímali sme aj ďalší silný zdroj, prírodu, ktorá nás vyživuje a vnímali sme spojenie s ňou a prirodzeným spôsobom života.

Pri práci na týchto témach sme používali silný ženský zdroj, ženský kruh, v ktorom sa šírili skúsenosti, podpora, láskavosť, súcit, pochvala, povzbudenie, inšpirácie ako si poradiť s problémami. Aj takto sme uvoľnili svoje bolesti a posunuli život želaným smerom.

Jeseň , talenty, sebarealizácia a šťastie v práci.

Ďalšie stretnutie na našej ceste, septembrové, nám prinieslo pohľad na svoje talenty, na  talenty našich detí, partnerov a blízkych ľudí. Spoznávali sme svoje silné stránky a každá za seba si hľadala vlastný spôsob sebarealizácie. Spoznať talent a silné stránky, často znamená viac porozumieť človeku a jeho správaniu. Ale aj viac porozumieť sebe. Ak sa začneme na seba pozerať cez tieto kvality, začneme vidieť schopnosti, ktoré máme. Viac si ich uvedomíme a tým ich viac dokážeme používať v každodennej realite. Porozumieme prečo niektoré veci robíme a prečo nám niektoré veci nejdu. Miesto toho aby sme sa kritizovali, zistíme, že máme schopnosti, ktoré nám pomáhajú prinášať na svet niečo jedinečné, čo dokážeme len my samé a ostatné schopnosti majú iní ľudia, ženy. Keď sa takto začneme pozerať na svet, zistíme, že len v spolupráci môže vzniknúť niečo nové, silné, veľké.    Stretnutie sme ukončili tvorivou dielňou s témou kráľovnej – ženy, ktorá sa nebojí byť iná, prejaviť sa, pozná svoju hodnotu a dokáže priniesť niečo nové, čo presahuje, mení, obohacuje.

Zima a múdrosť ženy. Ukončovanie, uvoľňovanie, spiritualita. 

Tvorivá cesta sa končí.  Prežívame koniec a veríme, že príde niečo nové, lepšie. Múdrosť ženy je úzko spojená s prijatím konca a vedomým začiatku. Je spojená s prijatím hojnosti života vo všetkých jeho farbách, polaritách, kvalitách, formách. Je spojená s poznaním prírodných cyklov, spoznaním našej matky Zeme. Otváraním dvier k ženskej spiritualite, k duchovným princípom ku cnostiam a nerestiam života.  Každá z nás si tento rok vedomejšie tvorila svoju cestu, spoznávala svoje potreby, odkrývala schopnosti, ktoré potrebovala. Teraz sme venovali čas   ukončovaniu, prehodnocovaniu prežitého roka, uvoľneniu nepotrebného, spoznávaniu kvalít konca a začiatku. Venovali sme čas svojim emóciáam a ich vyjadrovaniu, spoznávali sme dobro a zlo v tanci polarít. Prijímali svoju múdrosť do života.

Pridajte sa k nám v budúcom roku 2018! Budeme na nových miestach, lebo život je zmena:) 

Zažijete situácie, ktoré bežne v živote veľmi nepoznáme. Ženskú spoluprácu, súnaležitosť, podporu, komunikáciu, otvorenosť, láskavosť, dôveru, jemnosť aj silu, múdrosť a široké možnosti skúseností a zážitkov ženského bytia. Potrebujeme čas pre seba, aby sme mohli byť spokojnejšie, potom vytvoríme  zdravšie rodinné prostredie.

Tešíme sa na vás!