SÚLAD | Občianske zdurženie SÚLAD | Občianske zdurženie

Umenie my a čas

01.06.2020

Rozhlasové relácie o umeleckých technikách

Prijala som pozvanie od priateľky Janky Anděl Šustrovej do relácie Umenie my a čas.  Veľmi rada rozprávam o umeleckých terapiách, s ktorými pracujem a toto bola príležitosť.

Ďakujem Janka Anděl Šustrová za pozvanie.

Umenie my a čas 8. 5. 2020

Stretnutie prvé bolo o mne ako žene, o mojej ceste k práci s podpornými skupinami. O vzdelávaní, hudbe, o živote, o hodnotách a o umení v mojej práci lektorky a terapeutky.

Umenie, my a čas

 

Umenie my a čas 22. 5. 2020
V tomto rozhovore sme venovali pozornosť hlavne tanečno-pohybovej terapii.

Rozprávala som o svojich skúsenostiach s pohybom a sebapoznávaním. Nájdete tu aj pár inšpirácií do každodenného života a možno budete mať chuť zúčastniť sa programov, ktoré teraz pripravujeme a verím, že v krátkom čase aj zrealizujeme.

Umenie, my a čas

Umenie my a čas 17. 7. 2020

Pokračujeme v rozhovoroch o umeleckých technikách,  o hrách v našom živote, o dramatoterapii a jej použití.

Rozprávam o svojich skúsenostiach z hrami v práci s ľuďmi. O dôležitosti hier, o uvoľnení sa, o spoznávaní seba, životných princípov, iných ľudí s pomocou skúseností. O inšpiráciách do každodenného života.

Umenie, my a čas

 

Viac info www.sulad.sk
Želám krásny čas pri počúvaní želám všetkým poslucháčom❤️

S láskou

Jana Almaja Vaculčiaková