SÚLAD | Občianske zdurženie SÚLAD | Občianske zdurženie

V súlade s cyklami

16.01.2017

Rozhovor s Janou Almajou Vaculčiakovou

Článok bol uverejnený na www. časopisbohyne.cz 16.1.2017

autor: Zuzana Mališová

Janka pochádza zo Zvolena a už desiaty rok sa venuje stretnutiam so ženami rôzneho charakteru, obsahu aj dĺžky. Sú to dvojhodinové, jednodňové a viacdňové semináre, ohľadom cyklickosti dennej, mesačnej, ročnej a celoživotnej. Informácie o jej kurzoch nájdete na stránke www.sulad.sk Vo svojej práci hľadá stále jemnejšie a jemnejšie spôsoby ako témy ženskej cyklickosti priniesť medzi ženy a prirodzene začleniť do spoločnosti.

Aké stretnutia robíš Janka?

Pred desiatimi rokmi to bola podporná skupina pre ženy vo Zvolene, kde sa ženy mohli rozprávať na témy, ktoré si sami vybrali. V tom čase som študovala psychoterapiu v Prahe so zameraním na prácu so skupinou. S mojou kamarátkou, ktorá mi robila supervízu sme hľadali a nastavovali spôsob práce s podpornou skupinou tak, aby sme boli schopné vytvoriť pre ženy bezpečný priestor, aby ženy boli schopné a ochotné o sebe hovoriť aj v tak malom meste ako je Zvolen.
Postupne som vnímala, že niektorým témam ženy chceli venovať viac času a tak sa začali meniť typy stretnutí, ktoré mali dlhší čas a hlbší obsah. Mojím cieľom bolo, aby tieto stretnutia a veci, ktoré sa ženy naučili, boli aplikovateľné na ich bežný život, aby sa nové začlenilo do každodennosti, obohatilo ich a prispelo k zmenám k lepšiemu v celých rodinách. Proces vznikal z potreby žien a preto si myslím, že ženy chodia na skupiny už 10 rokov. Pred štyrmi rokmi som sa sama zoznamila s témami ženskej cyklickosti a začala som ju viac vnímať a postupne s ňou pracovať v ženských skupinách. Našu cyklickosť som spájala s prírodnými cyklami a vznikli z toho cykly stretnutí, ktoré pomáhajú vnímať a prijímať prirodzenosť života, prirodzenosť seba a vlastného bytia. Pridala som prácu s telom a spontánnym pohybom.

Priblíž nám prosím ťa o aké cyklické semináre sa jedná?

Na Slovensku máme určité predstavy o žene, ktoré súvisia aj s náboženským postojom k životu. Témy Bohýň, s ktorými som sa stretala, boli pre mnohé ženy v mojom prostredí v konflikte s ich vnímaním ženskosti. Preto som hľadala cestu, ako priblížiť ženskosť a zároveň viesť ženy k spájaniu sa s prirodzeným spôsobom života, so zemou, na ktorú prichádzame a zistila som, že mi je veľmi blízky spôsob prepájania sa s prírodnými cyklami. Vidím, že je to prístup, ktorému sa ženy s radosťou otvárajú. Prírodné cykly sú našou každodennou súčasťou a sú v našich telách.
Na seminároch robím napríklad s cyklom dňa, lebo na základe denného rytmu spoznávame rytmus svojho tela. Každý seminár začíname vychádzaním zo seba von, ako keď sa ráno zobudíme a zo sveta snového, vnútorného, prechádzame do sveta reálneho. Pomocou cvičení pozorujeme aktuálnu energiu, ktorú telo má. Prechádzame cez začiatok, rozvíjame témy okolo obeda až po uzatváranie a zakončovanie vo večernej fáze. Pozorujeme svoje telo a pocity, energiu, s ktorou pracujeme a tým vnímame seba a spoznávame sa. Pre ženy to je nielen informácia, že niečo začína a končí. Je to o tom, že niekedy majú energie viac a inokedy menej a celé je to o rešpekte seba samej a o vytváraní vlastnej vnútornej rovnováhy. A podľa toho ako sa odpozorujeme vieme, že keď máme energie viac, využívame ju na aktívnejšií prístup k životu a keď máme menej energie, robíme relaxáciu, oddychujeme, staráme sa o seba, čo sa tiež učíme na stretnutiach.

Akú majú odozvu tieto semináre?

Vnímam, že veľmi dobrú. Keď nasledujem v práci energiu dňa, práca so skupinou je veľmi ľahká, nasledujeme vlastne seba, všetko plynie a prechádza rôznymi fázami veľmi prirodzene. Keď to ženy zažijú a majú skúsenosť, môžu ju preniesť do svojho každodenného života aj do života v rodinách. Dostávam pozitívnu spätnú väzbu, vidím na ženách zmenu, upokojenie, pochopenie, prijatie seba samej. Veľa žien mi o sebe hovorí, že zo začiatku o sebe pochybovali a po seminári sa cítia dobre a „normálne“. Žena si seba začne všímať vo vlastnej premenlivosti a začína sa vnímať s láskou.

Spomínali sme, že sa venuješ aj menštruačnému cyklus, ročnému cyklu a životnému cyklu ženy. Skús nám to trošku sprehľadniť, prosím.

Žila som v prírode, kde som odpozorovávala procesy, ktoré sa v nej dejú. A potom som to vnímala cez svoje telo a cez stretnutia so ženami, kde sme o tom spoločne zdieľali a spoznávali rôzne kvality ženskosti a cyklickosti, v nás samých. Mesačný cyklus je cyklus našich vaječníkov. Keď žena pozoruje fázy mesiaca, tak môže zistiť niečo o svojom menštruačnom cykle, o raste a úbytku vlastnej energie. Vedome som si to pozorovala u seba asi tak polroka a je to veľmi zaujímavé, lebo k tomuto cyklu patria v rôznej fáze, rôzne typy snov, kolíše úroveň aktivity v tele, mení sa schopnosť našej komunikácie, narastá alebo ubúda naša kreativity, intuícia, tvorivosť, mení sa racionalita a emocionalita, sexualita má rôzne kvality. Až teraz, keď už sama nemám menštruačný cyklus môžem povedať, čo pre ženu menštruačný cyklus znamená. KeĎ poviem, že je to návod na život, myslím, že vôbec nepreháňam. V čase menopauzy som si nevedela vytvoriť vlastnú rovnováhu, nemala som sa o čo zachytiť, proste mi chýbal návod, vodítko, ktoré mi hovorilo, čo sa vo mne deje. Musela som hľadať nové prístupy k sebe samej.
Jednodňové aj víkendové semináre robím v ročnom cykle, kde prechádzame jednotlivými prírodnými fázami a uvedomujeme si energiu, ktorá je v jednotlivých ročných obdobiach objavuje. Jar je vhodná na začiatky, leto na rozvoj, komunikáciu, aktivitu, jeseň je vhodná na uvoľňovanie, toho, čo nepotrebujeme napr. témy z minulosti a zima je obdobím pokoja, ticha, zvnútornenia sa, premýšľania o tom, čo potrebujeme, prichádzajú nápady, zámery, ciele do ďalšieho obdobia. Keď prechádzame takto ročným cyklom, spájame sa s prírodou a vytvárame si prirodzený spôsob bytia kdekoľvek sa nachádzame.
Životný cyklus ženy je archetypálny – základné archetypy, ktorým venujeme pozornosť sú panna, milenka, matka, kráľovná alebo čarodejka a múdra žena.

My, v Čechách aj na Slovensku používame zvyčajne starokeltské kolo roka, upravené na podmienky našich krajín. Chýba nám tam trošku archetyp kráľovnej, povedz nám o ňom niečo podstatné, čo by sme mali ako ženy mať na pamäti?

Kráľovná je žena, ktorá vystupuje z role matky, je to veľmi silné prechodové obdobie, lebo matka, dáva žene zmysel a hodnotu, je spoločnosťou uznávaná. Archetyp kráľovnej táto spoločnosť veľmi nepozná, je nám vzdialený, reálne kráľovné naše krajiny nemajú. Môžeme si ju predstaviť ako ženu, ktorá vládne priestoru, ktorý si vytvorila. Je to žena, ktorá si je vedomá svojej hodnoty, ktorá pozná svoje schopnosti, ktorá vie, že môže odovzdávať, ktorá sa nebojí prezentovať svoju inakosť, jedinečnosť, silu. Sedí sama na tróne a žije podľa toho ako sa cíti, vstane len vtedy, keď to uzná za vhodné, keď cíti, že to je to pre pre ňu samú a prostredie potrebné. Kráľovná už vie, pozná seba a svoje potreby, nemusí byť stále v aktivite, pozná kedy a kde je naozaj potrebná. Je to obdobie prelaďovania energie v ženskom tele. V tomto archetype a životnom období, ženské telo pomaly smeruje k menopauze, ukončuje sa reprodukčný proces.

Obdobie kráľovnej môže byť obdobie veľmi tvorivé, žena má možnosť ísť viac k sebe, dopriať si čas a skontaktovať sa v sebe so svojimi tvorivými schopnosťami. Môže vytvárať život podľa svojich predstáv ak sa tak rozhodne a dovolí si to. Poznám veľa žien, ktoré si v tomto období vytvorili vlastné pracovné prostredie, podľa svojich predstáv, prianí a potrieb. Kráľovná má v sebe kvalitu služby, odovzdáva to, čo za svoj život nazbierala, čo pozná. Je to žena, ktorá vníma rovnováhu medzi rozumom a citom a vie ju udržiavať aj vo svojom prostredí. Je to žena plná lásky a porozumenia. Hovorím o tomto tomto archetype v pozitívnom pohľade. Samozrejme z rozprávok poznáme aj zlé kráľovné:)

Ako vnímaš necyklickosť mužov? Máš nejaký návod ako s tým pracovať, aby to nebol patriarchát ani matriarchát ale spojenie múdrosti oboch pohlaví?

To je veľká téma partnerských vzťahov. Podľa mňa, mužom vieme umožniť kontakt s cyklicitou cez nás. Ale môže to urobiť iba žena, ktorá si je vedomá svojej premenlivosti, ktorá ju žije a nebojí sa ju prejavovať a pomenovať. Pozná rovnováhu života, prijala aktivitu a rast ale aj pokoj a smrť. Žena, ktorá akceptuje všetky formy a prejavy života. Mám skúsenosť, aj svoju vlastnú, že som mala obdobie, kedy som veľmi uprednostňovala rast a nedopriala som si pokoj. Bála som sa byť v pokoji, pretože sa mi to spájalo s ničotnosťou, s lenivosťou, zánikom a ten mi naháňal strach. Až, keď som prijala všetky kvality svoj strach, smútok, zánik, bolesť, ukončenie a smrť ako súčasť Bytia, až vtedy som naozaj prijala cyklus. Len žena, ktorá pozná pokoj vie muža priviesť k oddychu.

Každá prechádzame extrémom mužskej energie, potom materstvom a mnohé stretnutím so sebou, ženskosťou, či Bohyňou. Ako si si Ty našla svoj stred?

Môj vnútorný proces zastredenia sa spája s menopauzou. Roky som hľadala a vytvárala svoju vnútornú rovnováhu a vďaka tomu som mohla vytvoriť mnoho prístupov a techník, s ktorými dnes pracujem. Za takú naozajstnú skúsenosť do svojho stredu považujem prechod, ktorý zažívam momentálne vo svojom tele. Podľa odbornej literatúry trvá postupné prelaďovanie sa hormonálneho systému u ženy 8-10 rokov a v určitom období tejto hormonálnej zmeny, žena môže žena cítiť množstvo symptómov. Telo vysiela veľa signálov, ktoré hovoria o narušení rovnováhy v tele. Môže to byť búšenie srdca, problémy s dýchaním, problémy s trávením, pálenie v tele, návaly a potenie, psychická rozkolísanosť, zmätenosť mysle, depresie, stavy úzkosti, emocionálne výkyvy, pocit chladu v tele, únava, nespavosť, slabosť tela. Telo v tomto procese hormonálneho rozkolísania v období menopauzy mení svoju energiu. Môžeme to prirovnať k prelaďuje sa z kvality energie ohňa a kvalitu vody. Kým oheň je aktivita, svetlo, idem, konám, zapaľujem sa pre niečo, horím, slúžim, spaľujem, zohrievam a kvalita vody je plynutie emócií, obtekanie, hĺbka, pohyb na vlnách. Telo už nie je schopné toľkej aktivity, potrebuje viac pokoja, starostlivosti, záujmu. Táto kvalita vedie ženu k starostlivosti o seba k presmerovaniu svojej pozornosti. Sú ženy, ktoré prejdu týmto obdobím veľmi prirodzene a ich telo je úplne pokojné. Pre mnohé ženy je to náročné obdobie aj preto, že starostlivosť o seba sme zanedbávali a nik nás k nej vlastne neviedol. Naučiť sa to je veľká výzva. Ak sa nám to darí, vieme výrazne meniť kvalitu svojho života v tomto období. Žena sa môže naučiť udržiavať vlastnú vnútornú rovnováhu.
Mňa toto obdobie viedlo k rozšíreniu svojej zóny komfortu. Hľadala som pre seba nové druhy pohybu, realizovala úpravu stravy, začala som klásť dôraz na to, čo naozaj robím rada, a robila som to viac. Viac som si vyberala kde chcem ísť a s kým. Našla som si čas a spôsoby ako uvoľniť témy z minulosti, ktoré ma ťažili. Začala som viac oddychovať, meditovať, kresliť, viac vecí som začala robiť na základe toho ako som sa cítila. Často sa v tomto období objavovali témy, ktoré súviseli so smrťou. Väčšinou prebiehali v snovej rovine a navádzali ma prijať aj túto stránku Bytia. V realite odišli dvaja blízky príbuzní. Smrť nastala priamo v mojom tele ukončením reprodukčného cyklu. Keď sa mi to podarilo prejsť touto cestou, tak sa mi veľmi uľavilo. Cítila som, že s prijatím smrti odišlo z môjho života veľmi veľa strachov, ktoré som v sebe mala. A vďaka tomu som sa upokojila a spoznala rovnováhu svojho života. Cez tieto svoje skúsenosti som túto tému začala otvárať medzi ženami, lebo menopauzu vnímam ako silné prechodové obdobie, v spoločnosti je táto téma tabu. Zistila som, že ženy v tomto období sa uchyľujú k antidepresívam, sťahujú sa zo sociálneho prostredia, nevedia si pomôcť, prežívajú celé roky náročné emocionálne stavy a nevedia, čo s tým. Takže je to pre mňa veľmi aktuálna téma, s ktorou pracujem, prinášam ju medzi ženy a spoločne o nej hovoríme.
Vlastne na záver by som mohla povedať, že svoju prácu nosím vo vlastnom tele a za všetkým, čo prinášam medzi ženy je moja osobná skúsenosť, môj život.

Prajem podporu Tvojej práci a ďakujem za rozhovor,
Zuzana Mališová
(16.1.2017 )

http://casopisbohyne.cz/rozhovory/v-sulade-s-cyklami-rozhovor-s-janou-almajou-vaculciakovou/