SÚLAD | Občianske zdurženie SÚLAD | Občianske zdurženie

Ženy v nás

15.05.2017

Prejavenie sa ženy má veľa možností.

Svoju ženskosť môžeme vnímať rôznymi spôsobmi. Inšpirujúca môže byť predstava 5. žien, s ktorými sa počas svojho života stretávame. Rozvíjame ich schopnosti v jednotlivých obdobiach života, ktorými prechádzame, ale stretávame sa s nimi aj každý mesiac v našom menštruačnom cykle.

Dievča

Prvá žena je dievča, panna, spája sa s obdobím nášho života, kedy vystupujeme z detstva a rozkvitáme v ženu. V tomto období rozvíjame svoju spontánnosť, radosť, voľnosť, racionalitu, vôľu, slobodu, tvorivosť, kreativitu, sebavedmie aby sme ich mohli počas ďalšieho života používať. Ale cítime aj chaos, strach, obavy z toho, čo nás čaká, či kráčame životom správne, či je to dosť rýchlo lebo si vytvárame vzťah k sebe a základ pre svoj budúci život. S touto našou vnútornou ženou sa stretávame vždy po menštruácii. Ako sa prejavuje dievča v nás? Ako si dovolíme prejaviť spontánnosť, hravosť, voľnosť? Poznáme túto svoju časť, staráme sa o ňu a máme ju radi? Smejeme sa často? Kedy sa cítime ako mladé dievčatá?

Milenka

Ďalšiu svoju ženskú časť, môžeme nazvať milenkou a v sebe ju rozvíjame po celý život. Je to žena v nás, ktorá si začína všímať chlapcov, mužov a prebúdza v tele silu tvorenia, našu sexualitu. Venuje svoju pozornosť telu, mužom a partnerským vzťahom, udržiava intimitu, potrebuje bezpečie, obáva sa zranení. Potrebuje vnímať rovnováhu v sebe a potrebuje doplnenie mužsko-ženských polarít zvonku aby mohla naplniť svoje poslanie a priviesť na svet nový život. Túži po láske, spokojnosti, istote vo vzťahu, udržiava dynamiku, prináša emócie a pocity, učí sa určovať si hranice. Je našou časťou, miluje mužov a pripravuje podmienky pre nový život. Jej sila je najväčšia pred ovuláciou. Aká je naša milenka, čo o nej vieme? Je divoká alebo spiaca? Možno sa stiahla lebo prežila zranenia? Ako sa s ňou poznáme a čo robíme pre jej spokojnosť?  Aký vzťah máme k vlastnému telu? Ako vnímame svoju sexualitu? Aké máme vzťahy s mužmi? Aké skúsenosi máme v partnerských vzťahoch? 

Matka

Ďalšou ženou je matka. Žena, ktorá z malého semienka, ktoré dostane od muža, vytvorí nový život. Privedie na svet bytosť a potom urobí všetko, čo dokáže preto, aby podporovala rast dieťaťa do krásy, sily, poznania, sebarealizácie. Táto žena je s nami stále, keď sa o niekoho staráme. Je to žena, ktorá je otvorená službe iným, učí sa vyživovať, ochraňovať, milovať, súcitiť, byť nepretržite spojená s tým, čo vytvára. Je to žena, ktorá má hodnotu a zmysel v tvorení. Je spojená s matkami, ktoré sú silným zdrojom pri rozvíjaní jej schopností. V našom tele sa najsilnejšie prejavujú jej schopnosti po ovulácii. Ako poznáme v sebe ženu-matku? Ako sme spojené a spokojné s jej schopnosťami? Aký je náš vzťah k vlastnej matke? Ako vnímame svoje materstvo a svoje deti? Dokážeme v ťažkých časoch byť matkou samé pre seba? Sme matkami a slúžime aj iným ľuďom, komu? 

Čarodejka

V ďalšom životnom období sa zoznamujeme so svojou čarodejkou. Ženou, ktorá je schopná vyčarovať všetko, čo potrebujeme. Pomáha nám pri sebarealizácii, má v sebe talenty a schopností, ktorými vytvára život. Pozná svoju hodnotu, rozvíja spojenie s prírodou, pomáha iným. Veľa sa vo svojom živote naučila a rada odovzdáva svoje poznanie ľuďom, ktorý to potrebujú. Táto žena sa rozvíja v období kedy sa naše telo prelaďuje a prechádza menopauzou, kráča pomaly k novej polarite bytia, za ktorou na nás čaká tvorivosť, intuícia, spiritualita, chaos a emócie. Každý mesiac sa s jej schopnosťami stretávame pred menštruáciou. Ako poznáme túto ženu v sebe? Ako prežívame menopauzu alebo PMS? Aké talenty a silné stránky máme? Čarujeme, tvoríme si vo svojom živote? Nebojíme sa prejaviť práve to, čím sa líšime od iných? Poznáme svoju hodnotu?

Múdra žena

Poslednou ženou v kruhu nášho života je Múdra žena, starena, vedma. Žena, ktorá nazbierala svoju múdrosť a ak uzná za vhodné, je ochotná ju rozdávať. Je to žena pokoja, lásky, prijímania, bytia, žena ktorá už nič nemusí. Pozná život, jeho rovnováhu, polarity, pocity a emócie, pozná seba. Cíti pokoj, rozvíja svoju intuíciu, vníma spirituálny spôsob bytia, dovolí si urobiť pre seba všetko, čo potrebuje. Každý mesiac sa s ňou všetky stretávame počas menštruácie, vďaka nej si viac uvedomujeme svoje telo a jeho potreby, učí nás určovať si hranice. Ako sa cítime, keď sa s ňou stretávame? Čo nám hovorí? Máme tendenciu s ňou bojovať, len aby ste si udržali svoju aktivitu? Doprajeme si pokoj v období menštruácie? Sme si vedomé svojej múdrosti? Poznáme svoju intuíciu a berieme ju vážne? 

Možno ste sa nikdy na seba takto nepozreli. A možno ste si práve teraz odpovedali na otázky. Ako vnímate svoje vnútorné ženy? Ak sú spokojné, určite ste ženou, ktorá je plná sily, zdravia, vitality. Ak cítite, že niektorá z nich stráda, toto strádanie sa pravdepodobne prejavuje aj v určitej oblasti vášho života napr. vo vzťahu k sebe, v partnerských vzťahoch, v práci a sebarealizácii, v zdraví a na tele.  Môžeme sa s týmito ženami postupne zoznámiť a porozumieť sebe. Môžeme rozvinúť svoj bohatý vnútorný svet a rozvinúť schopnosti, ktoré im chýbajú, tak urobíme svoje vnútorné ženy šťastné a naplno prejavené. Tým vyjadríme všetky svoje kvality a život bude mať k dispozícii našu plnú ženskú krásu.  Spokojná žena je najväčším darom pre muža, deti, rodinu, svet.

Teším sa na stretnutia so ženami, ktoré chcú byť spokojné a šťastné:))