SÚLAD | Občianske zdurženie SÚLAD | Občianske zdurženie

Kontakty

SÚLAD, občianske združenie

Sídlo organizácie

Tehelná č.1377/4, 960 01 Zvolen

Priestory:
Kapitulská č. 14, 97401 B. Bystrica

Riaditeľka, Lektorka

Jana Vaculčiaková

mail: jvaculciakova@gmail.com

Tel:  0907 141 509

Organizátorka akcií

Ing. Helena Longauerová 

mail: h.longauerova@gmail.com

Tel: 0908 408 278

Technická podpora, Lektor

Ing. Milan Libiak

mail: milan.libiak@gmail.com

Tel:  0905 611 283