SÚLAD | Občianske zdurženie SÚLAD | Občianske zdurženie

Kontakty

SÚLAD, občianske združenie

Jana Almaja Vaculčiaková

+421907141509

jvaculciakova@gmail.com

info@sulad.sk

Sídlo organizácie

A. Hlinku 2506/38, 960 01 Zvolen

Fakturačné údaje

IČO: 37819216

DIČ: 2021569770

Číslo účtu: SK7909000000000402936872

Priestory na akcie alebo konzultácie:

Súlad, Tehelná 4. Zvolen

Anaháta, Hviezdoslavova 26.  Zvolen

Joga Srdcom,  Horná 14. B. Bystrica

Voľnočasové centrum Modrý lúč, Ružová 23 B, Šahy

 

 

 

Lektorka,  riaditeľka OZ

Jana Vaculčiaková

mail: jvaculciakova@gmail.com

Tel:  0907 141 509

Lektor

Ing. Milan Libiak

mail: milan.libiak@gmail.com

Tel:  0905 611 283