SÚLAD | Občianske zdurženie SÚLAD | Občianske zdurženie

Kontakty

SÚLAD, občianske združenie

Sídlo organizácie

Tehelná č.1377/4, 960 01 Zvolen

Priestory:
Kapitulská č. 14, 97401 B. Bystrica

IČO: 37819216

DIČ: 2021569770

Číslo účtu: SK7909000000000402936872

 

Lektorka,  riaditeľka OZ

Jana Vaculčiaková

mail: jvaculciakova@gmail.com

Tel:  0907 141 509

Lektor

Ing. Milan Libiak

mail: milan.libiak@gmail.com

Tel:  0905 611 283